ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-03-14 2017-03-30 13:00:00 Budowa gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Chustki gmina Szydłowiec ogłoszony
 • Ogłoszenie (PDF, 351.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 375 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 36 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 14.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 18.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 31.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOCX, 13.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 13.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie, o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt budowlany (ZIP, 12.7 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiar robót (PDF, 2.3 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (PDF, 791.2 KiB)
 • Załącznik nr 11 - Projekt umowy (PDF, 305.7 KiB)
2 2017-03-09 2017-03-29 13:00:00 Modernizacja terenów zieleni nad Zalewem w Szydłowcu ogłoszony
 • Ogłoszenie (PDF, 141.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 390.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 36 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOC, 34 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOC, 47.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 32 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOC, 34 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOC, 33.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie, o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 33.5 KiB)
 • Załączniki nr 8 - Projekt budowlany (ZIP, 62.5 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiar robót (PDF, 3.2 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (PDF, 304.5 KiB)
 • Załącznik nr 11 - Projekt umowy (PDF, 314.8 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 273.8 KiB)
 • Schemat skrzynki SOM (PDF, 204 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 727 KiB)
 • Zalacznik Nr 1 - formularz oferty - zmieniony (PDF, 259.8 KiB)
 • Schemat szafy SOM (PDF, 39.9 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu