ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-07-21
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-06 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rybianka gmina Szydłowiec
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 575.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 566.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 46.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 17.3 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 20.6 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 33.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOCX, 14.2 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 14.2 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.8 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt budowlany (ZIP, 4.7 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ZIP, 19.5 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Przedmiary robót (ZIP, 453.5 KiB)
 • Załącznik nr 11 - Projekt umowy (PDF, 459.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 402.3 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-07-21
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-06 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zadanie nr 1 – Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych o mocy nie większej niż 50 KW na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szydłowcu. Zadanie nr 2 - Montaż paneli fotowoltaicznych na gminnych budynkach: Centrum Obsługi Inwestora oraz Inkubatorze Przedsiębiorczości zlokalizowanych przy ul. Kolejowej w Szydłowcu.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 588.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 660.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 59.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 17.3 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 20.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 33 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 15 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt budowlany (ZIP, 3.1 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ZIP, 718.2 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Przedmiary robót (ZIP, 2.3 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Projekt umowy (PDF, 539.3 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 389.7 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 1.4 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 419.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 642.6 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-07-20
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa ulic: Podzamcze, Lipowa i Dworska w Szydłowcu – etap I budowa ulicy Podzamcze
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 572.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 534.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 57.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 17.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 20.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 46.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOCX, 14.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 14.4 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 15 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Dokumentacja techniczna (ZIP, 20.2 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiar robót (PDF, 159 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (ZIP, 59.6 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Projekt umowy (PDF, 449.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 425.9 KiB)