ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-05-25 2018-06-12 13:00:00 Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego wraz z instalacją wewnętrzną wodno-kanalizacyjną w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Garbarskiej 7 w Szydłowcu w toku
 • Ogłoszenie (PDF, 279 KiB)
 • SIWZ (PDF, 370.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 36 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 14.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 18.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOCX, 13.2 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 13.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.8 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt techniczny (ZIP, 4 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiar robót (PDF, 103.3 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (PDF, 536.2 KiB)
 • Załącznik nr 11 - Projekt umowy (PDF, 308.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 476.4 KiB)
2 2018-05-21 2018-06-06 13:00:00 Budowa gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Chustki gmina Szydłowiec w toku
 • Ogłoszenie (PDF, 353.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 371.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 36 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 14.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 18.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 46 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOCX, 13.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 13.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt budowlany (ZIP, 13.3 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiar robót (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (PDF, 791.2 KiB)
 • Załącznik nr 11 - Projekt umowy (PDF, 306.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 257.9 KiB)
3 2018-05-15 2018-05-30 12:00:00 Przebudowa ulicy Polnej w Szydłowcu w toku
 • Ogłoszenie (PDF, 358.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 372.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 45 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 14.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 18.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 45 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOCX, 13.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 13.4 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.9 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt budowlany (ZIP, 13.8 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ZIP, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Projekt umowy (PDF, 308 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 560.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 414.8 KiB)
4 2018-04-30 2018-05-17 13:00:00 Remont podłogi w sali sportowej budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 349.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 603 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 45 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 14.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 18.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 45 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOCX, 13.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 13.4 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie, o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.9 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt techniczny (PDF, 4 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiar robót (PDF, 630.8 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Projekt umowy (PDF, 307.4 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 415.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 468.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 551.2 KiB)
5 2018-04-23 2018-05-10 13:00:00 Przebudowa drogi gminnej nr 373 w miejscowości Długosz gmina Szydłowiec rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 274.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 367.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 36 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 14.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 18.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOCX, 13.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 13.3 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie, o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.7 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt budowlany (ZIP, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiar robót, Specyfikacje Techniczne (ZIP, 3.4 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Projekt umowy (PDF, 296 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 312.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 392.7 KiB)
6 2018-04-23 2018-05-10 12:00:00 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sadek gmina Szydłowiec na odcinku od km 0+007,65 do km 0+350 rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 352 KiB)
 • SIWZ (PDF, 369.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 45.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 14.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 18.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 45.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOCX, 13.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 13.4 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.9 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt budowlany (ZIP, 3.1 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiar robót (PDF, 461.6 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Projekt umowy (PDF, 308 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 312.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 388.3 KiB)
7 2018-04-20 2018-05-09 12:00:00 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla zamówienia w formule "ZAPROJEKTUJ-WYBUDUJ" pn. Przebudowa ulicy Świętokrzyskiej w Szydłowcu rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 282.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 703.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 43 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 14.8 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 20.7 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOCX, 13.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 13.1 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie, o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Program funkcjonalno-użytkowy (PDF, 21.4 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Projekt umowy (PDF, 310.7 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 368.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 322.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 370.1 KiB)
8 2018-04-20 2018-05-09 11:00:00 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla zamówienia w formule "ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ" pn. Przebudowa ulicy Żołnierzy Września 1939 roku w Szydłowcu rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 363.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 734.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 44.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 14.8 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 20.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOCX, 13.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 13.1 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie, o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Program funkcjonalno-użytkowy (PDF, 13.9 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Projekt umowy (PDF, 312.8 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 369.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 305.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 343.9 KiB)
9 2018-04-13 2018-05-04 13:00:00 Budowa ulicy Parkowej w Szydłowcu rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 538.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 510.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 36 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 14.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 18.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOCX, 13.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 13.3 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie, o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.7 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt budowlany (ZIP, 19.2 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiar robót, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ZIP, 7.6 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Projekt umowy (PDF, 387.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 326.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 392.8 KiB)
10 2018-04-13 2018-05-04 12:00:00 Przebudowa ulicy Polnej w Szydłowcu unieważniony
 • Ogłoszenie (PDF, 537.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 372.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 45 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 14.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 18.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 45 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOCX, 13.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 13.4 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie, o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.8 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt budowlany (ZIP, 13.8 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ZIP, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Projekt umowy (PDF, 308 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 266.7 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 244.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu