ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-06-28 2017-07-14 13:00:00 Modernizacja Szkoły w Majdowie gmina Szydłowiec unieważniony
 • Ogłoszenie (PDF, 134.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 10.6 MiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 36 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 14.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 18.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOCX, 13.2 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 13.4 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie, o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt budowlany, przedmiar robót (ZIP, 51.4 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (PDF, 9.8 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Projekt umowy (PDF, 4.6 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 156.1 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 253.6 KiB)
2 2017-06-14 2017-07-04 13:00:00 Część Nr 1 – „Przebudowa drogi gminnej ulicy Moniuszki – budowa chodnika”. Część Nr 2 – „Przebudowa drogi gminnej ul. Kościuszki – budowa chodnika i miejsc postojowych na wysokości Zespołu Szkół im. KOP”. Część Nr 3 – „Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Wola Korzeniowa”. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 384.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 406 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 43 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 15.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 18.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 31 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOCX, 13.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 13.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie, o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.4 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt techniczny, projekt budowlany, przedmiary robót (ZIP, 21.3 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ZIP, 7.6 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Projekt umowy (PDF, 307.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 749.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert (PDF, 592.1 KiB)
3 2017-06-14 2017-07-04 12:00:00 Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Zdziechów gmina Szydłowiec rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 353.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 402.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 47 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOC, 40 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOC, 53.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOC, 45 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOC, 39 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie, o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 41 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Projekt budowlany (PDF, 1.5 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Przedmiar robót (PDF, 427.4 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Projekt umowy (PDF, 309.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 332.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 426.6 KiB)
4 2017-05-31 2017-06-20 12:00:00 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazy unieważniony
 • Ogłoszenie (PDF, 362.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 400.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 46.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOC, 39.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOC, 53.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOC, 45 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOC, 39 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie, o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 41 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Projekt budowlany (ZIP, 13.2 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Przedmiar robót (PDF, 1 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ZIP, 3.1 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Projekt umowy (PDF, 308.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 150.9 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 266.8 KiB)
5 2017-04-10 2017-05-04 13:00:00 Budowa ulic na osiedla „Nad Zalewem” w Szydłowcu: ulica Kochanowskiego, ulica Spacerowa. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 409.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 383.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 36 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 15.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 18.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 31.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOCX, 13.2 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 13.3 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie, o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.4 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt budowlany (ZIP, 17.9 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ZIP, 7.5 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Projekt umowy (PDF, 311.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 328.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 409.2 KiB)
6 2017-04-10 2017-04-24 11:00:00 Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej z przedmiarem, kosztorysami i specyfikacjami technicznymi modernizacji oczyszczalni ścieków w Szydłowcu rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 395.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 369.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 904.9 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz oferty (DOC, 36.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 13.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 17.8 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych usług (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie, o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 13.6 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Projekt umowy (PDF, 303.3 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 1.1 MiB)
 • Zmieniony projekt umowy (PDF, 303.3 KiB)
 • Pozwolenie wodnoprawne (PDF, 1.4 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 350.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 485 KiB)
7 2017-03-14 2017-03-30 13:00:00 Budowa gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Chustki gmina Szydłowiec rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 351.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 375 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 36 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 14.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 18.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 31.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOCX, 13.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 13.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie, o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt budowlany (ZIP, 12.7 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiar robót (PDF, 2.3 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (PDF, 791.2 KiB)
 • Załącznik nr 11 - Projekt umowy (PDF, 305.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 284.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 398.8 KiB)
8 2017-03-09 2017-03-29 13:00:00 Modernizacja terenów zieleni nad Zalewem w Szydłowcu rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 141.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 390.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 36 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOC, 34 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOC, 47.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 32 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOC, 34 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOC, 33.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie, o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 33.5 KiB)
 • Załączniki nr 8 - Projekt budowlany (ZIP, 62.5 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiar robót (PDF, 3.2 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (PDF, 304.5 KiB)
 • Załącznik nr 11 - Projekt umowy (PDF, 314.8 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 273.8 KiB)
 • Schemat skrzynki SOM (PDF, 204 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 727 KiB)
 • Zalacznik Nr 1 - formularz oferty - zmieniony (PDF, 259.8 KiB)
 • Schemat szafy SOM (PDF, 39.9 KiB)
 • Protokół z otwarcia ofert (PDF, 336.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 540.5 KiB)
9 2017-03-06 2017-03-17 15:00:00 Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji modernizacji kina Górnik w Szydłowcu rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 86.5 KiB)
 • Regulamin konkursu (PDF, 546.6 KiB)
 • Załączniki: A1 do A8 (DOC, 106 KiB)
 • Załączniki: B1 do B5 (ZIP, 15.9 MiB)
 • Załączniki: C1 do C4 (DOC, 79.5 KiB)
 • Załącznik D (DOC, 19 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 638.2 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 450.3 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 733.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wynikach konkursu (PDF, 705.2 KiB)
10 2017-02-27 2017-03-21 13:00:00 Budowa ulic na osiedla „Nad Zalewem” w Szydłowcu: ulica Kochanowskiego, ulica Spacerowa unieważniony
 • Ogłoszenie (PDF, 409.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 377.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 36 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 14.8 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 18.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 31.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOCX, 13.2 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 13.3 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie, o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.7 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt budowlany (ZIP, 25.2 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ZIP, 7.5 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Projekt umowy (PDF, 119.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 327.9 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 295.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu