ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2019-03-19 2019-04-05 12:00:00 Budowa gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Chustki gmina Szydłowiec w toku
 • Ogłoszenie (PDF, 351.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 427.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 51.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 14.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 18.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 46 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOCX, 14.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 14.2 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.9 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Dokumentacja techniczna (ZIP, 13.3 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiar robót (ZIP, 700.7 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (ZIP, 717.1 KiB)
 • Załącznik nr 11 - Projekt umowy (PDF, 346.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 355.6 KiB)
2 2019-03-19 2019-03-27 10:30:00 Usługi szkoleniowe w zakresie aktywizacji uczestników projektu "Nowe umiejętności - nowe możliwości" rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 626.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz oferty (DOCX, 33.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Projekt umowy (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie - przesłanki wykluczenia z postępowania (DOCX, 24.7 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków uczestnictwa (DOCX, 23.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz wykonywanych usług w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków w postępowaniu (DOCX, 29.4 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (DOCX, 29.2 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Wykaz wykonywanych usług do oceny oferty w ramach kryterium nr 2 (DOCX, 28.9 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Oświadczenie o posiadaniu uprawnień (DOCX, 28.5 KiB)
 • Protokół z otwarcia ofert (PDF, 242.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 643.6 KiB)
3 2019-03-07 2019-03-22 13:00:00 Przebudowa drogi gminnej nr 400507W w miejscowości Hucisko gmina Szydłowiec rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 565.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 429.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 52 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 17.1 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 20.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 32 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOCX, 14.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 14.1 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie, o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.7 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Dokumentacja techniczna (ZIP, 6.2 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiar robót (PDF, 624.9 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (PDF, 82.9 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Projekt umowy (DOC, 119.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 353 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 522.3 KiB)
4 2019-02-20 2019-03-08 13:00:00 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szydłówek gmina Szydłowiec rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 276.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 377.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 53 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 18.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 20.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 46.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOCX, 14.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 14.1 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie, o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.9 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Dokumentacja techniczna (ZIP, 5.8 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiar robót (PDF, 211.2 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Projekt umowy (PDF, 375.7 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 590 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiar robót - zmieniony (PDF, 179.3 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 365.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 490.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 582.4 KiB)
5 2019-02-20 2019-03-08 12:00:00 Budowa gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Chustki gmina Szydłowiec unieważniony
 • Ogłoszenie (PDF, 277.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 428.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 51.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 14.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 18.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 46 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOCX, 14.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 14.2 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.7 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Dokumentacja techniczna (ZIP, 13.1 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiar robót (ZIP, 700.7 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (ZIP, 717.1 KiB)
 • Załącznik nr 11 - Projekt umowy (PDF, 346.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 390.1 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 289.3 KiB)
6 2019-02-05 2019-02-21 13:30:00 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazy gmina Szydłowiec rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 351.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 425.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 53 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 18.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 20.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 32 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOCX, 14.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 14.1 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie, o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.7 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Dokumentacja techniczna (ZIP, 3.8 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiar robót (PDF, 251.7 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (ZIP, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Projekt umowy (PDF, 376.8 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 537.9 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 2.2 MiB)
 • Przekroje konstrukcyjne - zmienione (PDF, 397.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 500.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 666.6 KiB)
7 2019-02-05 2019-02-21 13:00:00 Przebudowa drogi gminnej nr 400507W w miejscowości Hucisko gmina Szydłowiec unieważniony
 • Ogłoszenie (PDF, 352.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 428.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 52 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 17.1 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 20.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 32 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOCX, 14.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 14.1 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie, o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.7 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Dokumentacja techniczna (ZIP, 6.2 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiar robót (PDF, 624.9 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (PDF, 82.9 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Projekt umowy (PDF, 386.3 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 257.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 438.8 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 295 KiB)
8 2018-12-04 2018-12-14 10:00:00 Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Szydłowcu rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 656.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 657.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (DOC, 41.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Formularz cenowy (XLS, 53 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOC, 39.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (DOC, 61 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 40 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Wzór umowy (PDF, 674.7 KiB)
 • Wyjaśnienia do treści ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 621 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 321.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 299.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 316.8 KiB)
9 2018-11-08 2018-11-16 10:00:00 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2 500 000,00 zł na częściowe sfinansowanie planowanego w roku 2018 deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 562.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 613.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 42.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postepowaniu (DOC, 39.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOC, 22 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 18 KiB)
 • Zawiadomienie o zmianie SIWZ (PDF, 277.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 518.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 449 KiB)
10 2018-10-26 2018-11-07 11:00:00 Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej Pb 95 dla Gminy Szydłowiec na potrzeby Referatu Zarządu Dróg i Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Szydłowcu rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 3.9 MiB)
 • SIWZ (PDF, 189 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (ODT, 29.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (ODT, 21.8 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (ODT, 25.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 25.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych usług dostawy (DOCX, 14.2 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 12.6 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Projekt umowy (PDF, 111.2 KiB)
 • Zawiadomienie o zmianie SIWZ (załącznik nr 1) (PDF, 1.3 MiB)
 • Zawiadomienie o zmianie SIWZ (załącznik nr 7) (PDF, 2.4 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 354.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 331.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 372.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu