ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2019-08-07 2019-08-26 12:00:00 Przebudowa ulicy Wymysłów w Szydłowcu – etap III w km 0+543,55 do km 1+364,05 ogłoszony
 • Ogłoszenie (PDF, 351.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 410.6 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (DOC, 56 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 17.3 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 20.8 KiB)
 • Załącznik Nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 46.5 KiB)
 • Załącznik Nr 5 - Wykaz robót (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik Nr 6 - Wykaz osób skierowniych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 14.2 KiB)
 • Załącznik Nr 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.9 KiB)
 • Załącznik Nr 8 - Projekt budowlany (ZIP, 1.4 MiB)
 • Załącznik Nr 9 - Przedmiar robót (PDF, 19.9 KiB)
 • Załącznik Nr 10 - Projekt umowy (PDF, 350.2 KiB)
2 2019-08-07 2019-08-26 11:00:00 Budowa amfiteatru nad Zalewem w Szydłowcu – I etap budowa widowni. ogłoszony
 • Ogłoszenie (PDF, 350.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 425.9 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (DOC, 47 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 17.1 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 20.6 KiB)
 • Załącznik Nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik Nr 5 - Wykaz robót (DOCX, 14.2 KiB)
 • Załącznik Nr 6 - Wykaz osób skierowniych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik Nr 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.9 KiB)
 • Załącznik Nr 8 - Dokumentacja techniczna (ZIP, 38.4 MiB)
 • Załącznik Nr 9 - Przedmiar robót (ZIP, 314.7 KiB)
 • Załącznik Nr 10 - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (ZIP, 10.5 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Projekt umowy (PDF, 350.3 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu