ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2019-04-15 2019-04-30 10:00:00 Zagospodarowanie terenów zieleni nad Zalewem w Szydłowcu – realizacja projektu pn. „Poprawa środowiska miejskiego poprzez modernizację terenów zielni nad zalewem w Szydłowcu” ogłoszony
 • Ogłoszenie (PDF, 403.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 417.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 47 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 17.2 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 20.7 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOCX, 14.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 14.1 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.8 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Dokumentacja techniczna (ZIP, 30 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiar robót (ZIP, 142.4 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (PDF, 485.7 KiB)
 • Załącznik nr 11 - Projekt umowy (PDF, 344.4 KiB)
2 2019-04-11 2019-04-29 10:00:00 Zagospodarowania gminnych terenów przy Pl. M. Konopnickiej w Szydłowcu ogłoszony
 • Ogłoszenie (PDF, 355 KiB)
 • SIWZ (PDF, 412.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 54.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 17.3 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 21 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 46.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOCX, 14.2 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 14.1 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.9 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Dokumentacja techniczna (ZIP, 52.4 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiar robót (DOCX, 19.4 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (PDF, 58.8 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Projekt umowy (PDF, 333.6 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 968.1 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu