ˆ

Strona główna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonej do najmu

Burmistrz Szydłowca

Informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy, stanowiącej własność Gminy Szydłowiec, położonej w Szydłowcu przy ul. Kościuszki 225 – pomieszczenie gospodarcze.
 
Szczegółowych informacji dotyczących w/w wykazu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu ul. Słomiana 17, Referat Gospodarki Komunalnej w Szydłowcu, tel. 617 86 56.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Krok Data wytworzenia informacji: 2019-02-14 15:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2019-02-14 18:13:35
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2019-02-14 18:18:02
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2019-02-14 18:18:02
Artykuł był wyświetlony: 247 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Burmistrz Szydłowca

Informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat, stanowiącej własność Gminy Szydłowiec, położonej w Szydłowcu oznaczonej numerem działki 2269/2, pod ustawienie garaży metalowych.
 
Szczegółowych informacji dotyczących w/w wykazu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu ul. Słomiana 17, Referat Gospodarki Komunalnej w Szydłowcu, tel. 617 86 56.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Krok Data wytworzenia informacji: 2019-02-14 15:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2019-02-14 18:07:53
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2019-02-14 18:08:51
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2019-02-14 18:08:51
Artykuł był wyświetlony: 244 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o udzieleniu zamówienia dotyczącego rozbudowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Pięknej w Szydłowcu (art.67 ust.13 PZP)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Urszula Grzmil Data wytworzenia informacji: 2019-02-14 12:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2019-02-14 12:01:40
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2019-02-14 12:04:17
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2019-02-14 12:04:17
Artykuł był wyświetlony: 266 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie Komisji Edukacji i Komisji Rewizyjnej

Akapit nr 1 - brak tytułu

19 lutego 2019 r.
/wtorek/
 
godz. 1300
 
Miejsce:
Biuro Rady Miejskiej
ul. Kolejowa 9b
Posiedzenie
Komisji Edukacji
i Komisji Rewizyjnej
 
Tematyka:
1300 Sekretarz Gminy
Projekt uchwał ws. zmiany Statutu Gminy Szydłowiec.
1330 Dyrektor ZEiFO
Projekt uchwały ws. dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie i placówki doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2019 r.
Projekt uchwały ws. zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla samorządowych jednostek budżetowych Gminy Szydłowiec oraz zmiany statutu Zespołu Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu
 
Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 rok.
 
 
Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za rok 2018.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Łukasz Stasiak Data wytworzenia informacji: 2019-02-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jadwiga Kopycka Data wprowadzenia do BIP 2019-02-13 15:42:25
Wprowadził informację do BIP: Łukasz Stasiak Data udostępnienia informacji: 2019-02-13 15:42:40
Osoba, która zmieniła informację: Łukasz Stasiak Data ostatniej zmiany: 2019-02-13 15:42:40
Artykuł był wyświetlony: 85 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Porządek obrad V sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się 20 lutego 2019 r. o godz. 13:00

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Łukasz Stasiak Data wytworzenia informacji: 2019-02-13 15:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marek Artur Koniarczyk Data wprowadzenia do BIP 2019-02-13 15:39:15
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2019-02-13 15:42:17
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2019-02-13 15:42:17
Artykuł był wyświetlony: 84 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie Komisji Budżetu z Komisją Infrastruktury

Akapit nr 1 - brak tytułu

18 lutego 2019 r.
/poniedziałek/
 
godz. 1300
 
Miejsce:
Biuro Rady Miejskiej
ul. Kolejowa 9b
Posiedzenie
Komisji Budżetu z Komisją Infrastruktury
 
Tematyka:
1300 Sekretarz Gminy
Proj. uchwały ws. określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec.
Skarbnik Gminy
Projekt uchwały ws. zmiany w WPF,
Projekt uchwały ws. zmiany w Budżecie Gminy Szydłowiec na 2019 r.,
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szydłowieckiego,
1400 Kierownik Referatu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska
Prezes Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
Projekt uchwały ws. przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Szydłowiec,
Projekt uchwały ws. określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szydłowiec w 2019 r.
1500 Kierownik Referatu Zarządu Dróg
Projekt uchwały ws. zmiany uchwały nr XXXV/223/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 12 czerwca 2017 r. ws. ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochrona dróg,
Projekt uchwały ws. pomocy rzeczowej dla Powiatu Szydłowieckiego.
 
Sprawozdanie z prac Komisji Budżetu za 2018 rok.
 
Sprawozdanie z prac Komisji Infrastruktury za rok 2018.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Łukasz Stasiak Data wytworzenia informacji: 2019-02-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Majstrak Data wprowadzenia do BIP 2019-02-13 15:40:38
Wprowadził informację do BIP: Łukasz Stasiak Data udostępnienia informacji: 2019-02-13 15:41:05
Osoba, która zmieniła informację: Łukasz Stasiak Data ostatniej zmiany: 2019-02-13 15:41:05
Artykuł był wyświetlony: 74 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Szydłowiec”

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Ciećka Data wytworzenia informacji: 2019-02-13 14:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2019-02-13 14:37:47
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2019-02-13 15:34:09
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2019-02-13 15:34:09
Artykuł był wyświetlony: 378 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o złożeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej na terenie działki nr 365 w miejscowości Świerczek

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Janusz Pytlak Data wytworzenia informacji: 2019-02-06 15:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2019-02-06 15:10:24
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2019-02-06 15:11:15
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2019-02-06 15:11:15
Artykuł był wyświetlony: 886 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o złożeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej na terenie działek nr 31/12, 31/9 w miejscowości Szydłówek

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Janusz Pytlak Data wytworzenia informacji: 2019-02-06 14:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2019-02-06 15:07:45
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2019-02-06 15:08:59
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2019-02-06 15:08:59
Artykuł był wyświetlony: 893 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół Nr I/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 19 listopada 2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Łukasz Stasiak Data wytworzenia informacji: 2019-02-05 13:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marek Artur Koniarczyk Data wprowadzenia do BIP 2019-02-05 14:06:26
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2019-02-05 14:06:51
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2019-02-11 14:00:19
Artykuł był wyświetlony: 195 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu