Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Szydłowiec 1701
Mapa 38641
Statut 19610
Strategia rozwoju 10557
Gminny Program Rewitalizacji 11911
Sołectwa 35548
Regulamin utrzymania czystości i porządku 11308
Program Wspierania Rodziny 6695
Program Poprawy Bezpieczeństwa 4582
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 2691
Program Ochrony Środowiska 1973
Rada Miejska 39609
Skład Rady Miejskiej 20421
Biuro Rady Miejskiej 11327
Dyżury radnych 20196
Sesje Rady Miejskiej 238273
Transmisja obrad 7199
Nagrania obrad 12592
Plan pracy Rady Miejskiej 16474
Komisje stałe 151413
Posiedzenia komisji 901
Sprawozdania 11945
Uchwały 2709076
Imienne wykazy głosowań 12290
Interpelacje i zapytania 11155
Władze Gminy 33053
Burmistrz Szydłowca 23848
Zastępca Burmistrza 17987
Sekretarz Gminy 13015
Skarbnik Gminy 13363
Finanse Gminy 26990
Budżet 54093
Sprawozdania budżetowe 95053
Sprawozadnia finansowe gminy 933
Sprawozdania finansowe urzędu 901
Sprawozdania placówek oświatowych 858
Sprawozdania finansowe jednostek podległych 1335
Opinie RIO 70086
Protokoły kontroli 18058
Prognoza długu 10235
WPF 12012
Pomoc publiczna 2982
Schemat kontroli podatkowych 731
Urząd Miejski 59422
Regulamin organizacyjny 22007
Sprawy 112098
Wydział Organizacyjny 15049
Wydział Finansowy 14940
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 14828
Interpretacje indywidualne 3954
Wydział Informacji i Promocji 12308
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji 17651
Wydział Spraw Obywatelskich 17412
Wydział Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju 12936
Wydział Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg 9226
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 4415
Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska 42807
Stanowisko ds. zamówień publicznych 3994
Wieloosobowe stanowisko ds. Społecznych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 4010
Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 4076
Stanowisko ds. obsługi terenów inwestycyjnych 751
Stanowisko ds. BHP i p.poż 4045
Audytor wewnętrzny 4077
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 807
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 857
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 3722
Gminny Koordynator Sportu 4576
Kontrole i audyty 2003
Komunikaty i ogłoszenia 1016781
Ocena jakości wody 10361
Wybory 59384
Państwowa Komisja Wyborcza 748
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 7146
Wybory Samorządowe 2018 13284
Wybory Parlamentarne 2015 5022
Wybory prezydenckie 2015 19143
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 162
Wybory samorządowe 2014 28835
Zamówienia publiczne 485584
Aktualne 348959
W toku 253512
Archiwalne 339239
Unieważnione 0
Wyniki 341436
Wyniki innych postępowań 227913
Plan zamówień 1452
Do 30 tys. euro 15507
Co i jak załatwić 227692
Wydziały 114752
Sprawy 170459
Wyszukaj 1569
Ogłoszenia o pracy 187534
Aktualne 61839
W toku 96220
Wyniki 293346
Unieważnione 14336
Akty prawne 2840351
Uchwały Rady Miejskiej 2811292
Zarządzenia Burmistrza 2809447
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 157
Dziennik Ustaw 81
Monitor Polski 132
Prawo UE 169
Ochrona środowiska 35070
Baza danuch OOŚ 10301
Sprzęt elektryczny i elektroniczny 9067
Regulamin utrzymania czystości i porządku 9605
Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest 10070
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 46248
Opłata produktowa 4256
Badania wody 315
Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2699
Informacje o poziomach recyklingu 3005
Program Ochrony Środowiska 1094
Oświadczenia majątkowe 697121
Oświata 32801
Zadania Gminy w zakresie oświaty 26528
Wykaz placówek oświatowych 32524
Dokształcanie młodocianych 10302
Strategia Rozwoju Oświaty 8743
Rekrutacja 20737
Jednostki Organizacyjne 31575
MOPS 16329
SCK ZAMEK 12961
Zespół Edukacji i Finansów Oświaty 25886
Szkoły i przedszkola 769
Miejski Zespół Żłobków 5219
Ciepłownia Miejska 13605
Wodociągi i Kanalizacja 11212
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 13566
Organizacje Pozarządowe 219512
Rejestry i ewidencje 14282
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 6336
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 4241
Rejestr informacji o środowisku 3186
Rejestr instytucji kultury 1999
Zgromadzenia publiczne 6644
Informacje o zgomadzeniach 5172
Konsultacje społeczne 13659
Ponowne wykorzystywanie 2200
Ochrona danych osobowych 9130
Petycje 908
Pomoc prawna 1024

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1807141
Redakcja biuletynu 8385
Mapa serwisu 7391
Statystyki 8159
Instrukcja 9678
TELEFONY 50007
Kanał RSS 4213