ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Szydłowiec 1626
Mapa 28473
Statut 10007
Strategia rozwoju 6728
Gminny Program Rewitalizacji 7102
Sołectwa 12236
Regulamin utrzymania czystości i porządku 5908
Program Wspierania Rodziny 3696
Program Poprawy Bezpieczeństwa 2772
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 946
Rada Miejska 28893
Skład Rady Miejskiej 11599
Dyżury radnych 8290
Sesje Rady Miejskiej 95812
Plan pracy Rady Miejskiej 7521
Komisje stałe 37839
Biuro Rady Miejskiej 6567
Sprawozdania 5487
Uchwały 641878
Władze Gminy 25609
Burmistrz Szydłowca 15029
Zastępca Burmistrza 10985
Sekretarz Gminy 8423
Skarbnik Gminy 8480
Finanse Gminy 20454
Budżet 30082
Sprawozdania 43060
Opinie RIO 29993
Protokoły kontroli 10578
Prognoza długu 6604
WPF 6960
Pomoc publiczna 47
Urząd Miejski 40524
Regulamin organizacyjny 10040
Sprawy 51956
Wydział Organizacyjny 9230
Wydział Finansowy 9058
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 9054
Interpretacje indywidualne 2448
Wydział Informacji i Promocji 7246
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji 11503
Wydział Spraw Obywatelskich 11449
Wydział Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju 7593
Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska 34812
Referat Gospodarki Komunalnej 3634
Referat Zarządu Dróg 1000
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 2029
Stanowisko ds. zamówień publicznych 2018
Wieloosobowe stanowisko ds. Społecznych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 2004
Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 1921
Stanowisko ds. BHP i p.poż 1867
Audytor wewnętrzny 1900
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 2165
Gminny Koordynator Sportu 2120
Kontrole i audyty 227
Komunikaty i ogłoszenia 466386
Ocena jakości wody 647
Wybory 26435
Państwowa Komisja Wyborcza 675
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 66
Wybory samorządowe 2014 11451
Wybory prezydenckie 2015 8556
Wybory Parlamentarne 2015 9722
Referendum 9642
Zamówienia publiczne 225447
Aktualne 128855
W toku 73770
Wyniki 138551
Archiwalne 128656
Wyniki innych postępowań 52101
Zamówienia poniżej 30 tys. euro 265573
Planowane zamówienia publiczne 13297
Co i jak załatwić 129727
Wydziały 54485
Sprawy 92748
Wyszukaj 1525
Ogłoszenia o pracy 108629
Aktualne 33610
W toku 60240
Wyniki 128392
Akty prawne 1062966
Uchwały Rady Miejskiej 759003
Zarządzenia Burmistrza 787608
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8
Dziennik Ustaw 6
Monitor Polski 1
Prawo UE 102
Ochrona środowiska 22077
Rejestr informacji o środowisku 5086
Sprzęt elektryczny i elektroniczny 5334
Regulamin utrzymania czystości i porządku 5546
Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest 5903
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 21623
Opłata produktowa 2663
Badania wody 292
Oświadczenia majątkowe 361549
Oświata 19549
Zadania Gminy w zakresie oświaty 16305
Wykaz placówek oświatowych 19055
Dokształcanie młodocianych 7325
Strategia Rozwoju Oświaty 5199
Wzory druków 3651
Rekrutacja 8336
Jednostki Organizacyjne 23479
MOPS 11343
SCK ZAMEK 8558
Zespół Edukacji i Finansów Oświaty 15419
Szkoły i przedszkola 651
Żłobek Miejski 2517
Ciepłownia Miejska 8311
Wodociągi i Kanalizacja 6809
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 8998
Organizacje Pozarządowe 146419
Rejestry i ewidencje 10446
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 3221
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 1638
Rejestr informacji o środowisku 1342
Zgromadzenia publiczne 3089
Informacje o zgomadzeniach 1532
Ponowne wykorzystywanie 1139

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 650718
Redakcja biuletynu 6721
Mapa serwisu 5544
Statystyki 6107
Instrukcja 7050
TELEFONY 28437
Kanał RSS 2719

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec