ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Szydłowiec 1598
Mapa 26647
Statut 8390
Strategia rozwoju 6012
Gminny Program Rewitalizacji 5967
Sołectwa 10650
Regulamin utrzymania czystości i porządku 5061
Program Wspierania Rodziny 3173
Program Poprawy Bezpieczeństwa 2371
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 672
Rada Miejska 27121
Skład Rady Miejskiej 10232
Dyżury radnych 6331
Sesje Rady Miejskiej 75482
Plan pracy Rady Miejskiej 6030
Komisje stałe 25075
Biuro Rady Miejskiej 5701
Sprawozdania 4299
Uchwały 468062
Władze Gminy 24134
Burmistrz Szydłowca 13509
Zastępca Burmistrza 9736
Sekretarz Gminy 7524
Skarbnik Gminy 7483
Finanse Gminy 19050
Budżet 24866
Sprawozdania 33473
Opinie RIO 23962
Protokoły kontroli 8905
Prognoza długu 5932
WPF 5999
Urząd Miejski 37020
Regulamin organizacyjny 8586
Sprawy 41463
Wydział Organizacyjny 7901
Wydział Finansowy 7939
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 8293
Interpretacje indywidualne 2100
Wydział Informacji i Promocji 6412
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji 10447
Wydział Spraw Obywatelskich 10338
Wydział Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju 6718
Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska 28899
Referat Gospodarki Komunalnej 2828
Referat Zarządu Dróg 576
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 1597
Stanowisko ds. zamówień publicznych 1655
Wieloosobowe stanowisko ds. Społecznych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 1576
Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 1597
Stanowisko ds. BHP i p.poż 1492
Audytor wewnętrzny 1450
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 1769
Gminny Koordynator Sportu 1675
Komunikaty i ogłoszenia 399466
Wybory 23583
Państwowa Komisja Wyborcza 659
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 48
Wybory samorządowe 2014 8056
Wybory prezydenckie 2015 6262
Wybory Parlamentarne 2015 8022
Referendum 8112
Zamówienia publiczne 185917
Aktualne 103290
W toku 52718
Wyniki 110410
Archiwalne 99784
Wyniki innych postępowań 26991
Zamówienia poniżej 30 tys. euro 234312
Planowane zamówienia publiczne 11543
Co i jak załatwić 112877
Wydziały 44142
Sprawy 78062
Wyszukaj 1509
Ogłoszenia o pracy 98222
Aktualne 30042
W toku 52785
Wyniki 103906
Akty prawne 897857
Uchwały Rady Miejskiej 598709
Zarządzenia Burmistrza 616541
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8
Dziennik Ustaw 6
Monitor Polski 1
Prawo UE 86
Ochrona środowiska 19421
Rejestr informacji o środowisku 4341
Sprzęt elektryczny i elektroniczny 4634
Regulamin utrzymania czystości i porządku 4781
Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest 5312
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 17754
Opłata produktowa 2289
Badania wody 286
Oświadczenia majątkowe 295149
Oświata 17688
Zadania Gminy w zakresie oświaty 14599
Wykaz placówek oświatowych 16818
Dokształcanie młodocianych 6833
Strategia Rozwoju Oświaty 4475
Wzory druków 2975
Rekrutacja 6046
Jednostki Organizacyjne 21184
MOPS 10362
SCK ZAMEK 7564
Zespół Edukacji i Finansów Oświaty 13574
Szkoły i przedszkola 644
Żłobek Miejski 1863
Ciepłownia Miejska 7305
Wodociągi i Kanalizacja 6034
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 8068
Organizacje Pozarządowe 120198
Rejestry i ewidencje 9671
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 2543
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 1177
Rejestr informacji o środowisku 933
Zgromadzenia publiczne 2368
Informacje o zgomadzeniach 869
Ponowne wykorzystywanie 854

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 542983
Redakcja biuletynu 6387
Mapa serwisu 5145
Statystyki 5730
Instrukcja 6440
TELEFONY 24769
Kanał RSS 2422

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec