ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Szydłowiec 1678
Mapa 34285
Statut 16033
Strategia rozwoju 9081
Gminny Program Rewitalizacji 10055
Sołectwa 22786
Regulamin utrzymania czystości i porządku 9238
Program Wspierania Rodziny 5416
Program Poprawy Bezpieczeństwa 3819
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 2004
Program Ochrony Środowiska 184
Rada Miejska 35457
Skład Rady Miejskiej 17625
Biuro Rady Miejskiej 9562
Dyżury radnych 15563
Sesje Rady Miejskiej 188891
Transmisja obrad 3131
Nagrania obrad 4113
Plan pracy Rady Miejskiej 13168
Komisje stałe 105751
Posiedzenia komisji 528
Sprawozdania 9320
Uchwały 1926229
Imienne wykazy głosowań 4382
Interpelacje i zapytania 5069
Władze Gminy 30097
Burmistrz Szydłowca 20585
Zastępca Burmistrza 15330
Sekretarz Gminy 11163
Skarbnik Gminy 11493
Finanse Gminy 24421
Budżet 45921
Sprawozdania budżetowe 76448
Sprawozadnia finansowe gminy 220
Sprawozdania finansowe urzędu 240
Sprawozdania placówek oświatowych 220
Sprawozdania finansowe jednostek podległych 338
Opinie RIO 54927
Protokoły kontroli 15372
Prognoza długu 8943
WPF 10163
Pomoc publiczna 1692
Schemat kontroli podatkowych 187
Urząd Miejski 51987
Regulamin organizacyjny 17647
Sprawy 93265
Wydział Organizacyjny 13032
Wydział Finansowy 12723
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 12266
Interpretacje indywidualne 3338
Wydział Informacji i Promocji 10339
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji 15033
Wydział Spraw Obywatelskich 14887
Wydział Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju 10796
Wydział Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg 6735
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 3235
Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska 39378
Stanowisko ds. zamówień publicznych 3022
Wieloosobowe stanowisko ds. Społecznych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 3089
Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 2954
Stanowisko ds. obsługi terenów inwestycyjnych 154
Stanowisko ds. BHP i p.poż 3071
Audytor wewnętrzny 3123
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 159
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 172
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 3262
Gminny Koordynator Sportu 3444
Kontrole i audyty 1245
Komunikaty i ogłoszenia 803742
Ocena jakości wody 5093
Wybory 41399
Wybory Samorządowe 2018 6739
Państwowa Komisja Wyborcza 733
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 132
Wybory samorządowe 2014 22619
Wybory prezydenckie 2015 15092
Wybory Parlamentarne 2015 2590
Zamówienia publiczne 395726
Aktualne 275893
W toku 194512
Archiwalne 268902
Unieważnione 0
Wyniki 272333
Wyniki innych postępowań 176483
Plan zamówień 676
Do 30 tys. euro 4897
Do 30 tys. euro - archiwum 27373
Co i jak załatwić 190602
Wydziały 95254
Sprawy 142541
Wyszukaj 1554
Ogłoszenia o pracy 164912
Aktualne 54705
W toku 87802
Wyniki 252914
Unieważnione 10073
Akty prawne 2148929
Uchwały Rady Miejskiej 2048542
Zarządzenia Burmistrza 2046545
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8
Dziennik Ustaw 6
Monitor Polski 1
Prawo UE 148
Ochrona środowiska 30366
Baza danuch OOŚ 8132
Sprzęt elektryczny i elektroniczny 7626
Regulamin utrzymania czystości i porządku 8315
Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest 8398
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 38222
Opłata produktowa 3563
Badania wody 308
Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi 616
Informacje o poziomach recyklingu 786
Program Ochrony Środowiska 124
Oświadczenia majątkowe 602303
Oświata 26942
Zadania Gminy w zakresie oświaty 22319
Wykaz placówek oświatowych 27659
Dokształcanie młodocianych 9293
Strategia Rozwoju Oświaty 7520
Wzory druków 5464
Rekrutacja 16037
Jednostki Organizacyjne 28475
MOPS 14438
SCK ZAMEK 11295
Zespół Edukacji i Finansów Oświaty 21891
Szkoły i przedszkola 692
Żłobek Miejski 3988
Ciepłownia Miejska 11626
Wodociągi i Kanalizacja 9390
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 11739
Organizacje Pozarządowe 193011
Rejestry i ewidencje 12628
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 5104
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 3226
Rejestr informacji o środowisku 2318
Rejestr instytucji kultury 1064
Zgromadzenia publiczne 5006
Informacje o zgomadzeniach 3922
Konsultacje społeczne 5674
Ponowne wykorzystywanie 1732
Ochrona danych osobowych 3889

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1360534
Redakcja biuletynu 7670
Mapa serwisu 6520
Statystyki 7249
Instrukcja 8558
TELEFONY 41706
Kanał RSS 3526

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec