ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Szydłowiec 1612
Mapa 27649
Statut 9235
Strategia rozwoju 6387
Gminny Program Rewitalizacji 6521
Sołectwa 11514
Regulamin utrzymania czystości i porządku 5484
Program Wspierania Rodziny 3448
Program Poprawy Bezpieczeństwa 2596
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 821
Rada Miejska 28162
Skład Rady Miejskiej 10964
Dyżury radnych 7370
Sesje Rady Miejskiej 85726
Plan pracy Rady Miejskiej 6760
Komisje stałe 31287
Biuro Rady Miejskiej 6169
Sprawozdania 4899
Uchwały 541649
Władze Gminy 24975
Burmistrz Szydłowca 14348
Zastępca Burmistrza 10392
Sekretarz Gminy 7989
Skarbnik Gminy 8029
Finanse Gminy 19813
Budżet 27506
Sprawozdania 38395
Opinie RIO 27068
Protokoły kontroli 9792
Prognoza długu 6281
WPF 6489
Urząd Miejski 39006
Regulamin organizacyjny 9354
Sprawy 45989
Wydział Organizacyjny 8625
Wydział Finansowy 8546
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 8728
Interpretacje indywidualne 2286
Wydział Informacji i Promocji 6869
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji 11002
Wydział Spraw Obywatelskich 10957
Wydział Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju 7181
Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska 34359
Referat Gospodarki Komunalnej 3233
Referat Zarządu Dróg 801
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 1825
Stanowisko ds. zamówień publicznych 1876
Wieloosobowe stanowisko ds. Społecznych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 1800
Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 1787
Stanowisko ds. BHP i p.poż 1701
Audytor wewnętrzny 1703
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 1987
Gminny Koordynator Sportu 1928
Kontrole i audyty 92
Komunikaty i ogłoszenia 433496
Ocena jakości wody 370
Wybory 25054
Państwowa Komisja Wyborcza 665
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 57
Wybory samorządowe 2014 9754
Wybory prezydenckie 2015 7395
Wybory Parlamentarne 2015 8988
Referendum 8905
Zamówienia publiczne 204637
Aktualne 114290
W toku 61633
Wyniki 122292
Archiwalne 112667
Wyniki innych postępowań 38282
Zamówienia poniżej 30 tys. euro 249981
Planowane zamówienia publiczne 12575
Co i jak załatwić 121316
Wydziały 48777
Sprawy 84884
Wyszukaj 1521
Ogłoszenia o pracy 104190
Aktualne 31796
W toku 57283
Wyniki 115908
Akty prawne 966625
Uchwały Rady Miejskiej 655174
Zarządzenia Burmistrza 680783
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8
Dziennik Ustaw 6
Monitor Polski 1
Prawo UE 90
Ochrona środowiska 20882
Rejestr informacji o środowisku 4738
Sprzęt elektryczny i elektroniczny 4993
Regulamin utrzymania czystości i porządku 5194
Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest 5630
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 19881
Opłata produktowa 2491
Badania wody 290
Oświadczenia majątkowe 328973
Oświata 18776
Zadania Gminy w zakresie oświaty 15516
Wykaz placówek oświatowych 17989
Dokształcanie młodocianych 7107
Strategia Rozwoju Oświaty 4878
Wzory druków 3352
Rekrutacja 7434
Jednostki Organizacyjne 22579
MOPS 10940
SCK ZAMEK 8129
Zespół Edukacji i Finansów Oświaty 14582
Szkoły i przedszkola 648
Żłobek Miejski 2214
Ciepłownia Miejska 7845
Wodociągi i Kanalizacja 6479
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 8578
Organizacje Pozarządowe 140633
Rejestry i ewidencje 10114
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 2903
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 1414
Rejestr informacji o środowisku 1139
Zgromadzenia publiczne 2779
Informacje o zgomadzeniach 1205
Ponowne wykorzystywanie 1035

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 584327
Redakcja biuletynu 6581
Mapa serwisu 5360
Statystyki 5936
Instrukcja 6773
TELEFONY 26836
Kanał RSS 2578

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec