ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Szydłowiec 1672
Mapa 33584
Statut 15330
Strategia rozwoju 8821
Gminny Program Rewitalizacji 9709
Sołectwa 20158
Regulamin utrzymania czystości i porządku 8806
Program Wspierania Rodziny 5221
Program Poprawy Bezpieczeństwa 3683
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 1886
Rada Miejska 34707
Skład Rady Miejskiej 16909
Biuro Rady Miejskiej 9205
Dyżury radnych 14770
Sesje Rady Miejskiej 177537
Transmisja obrad 2453
Nagrania obrad 2982
Plan pracy Rady Miejskiej 12489
Komisje stałe 97431
Posiedzenia komisji 457
Sprawozdania 8799
Uchwały 1756871
Imienne wykazy głosowań 3112
Interpelacje i zapytania 3983
Władze Gminy 29646
Burmistrz Szydłowca 19966
Zastępca Burmistrza 14770
Sekretarz Gminy 10834
Skarbnik Gminy 11163
Finanse Gminy 23985
Budżet 44122
Sprawozdania budżetowe 72458
Sprawozadnia finansowe gminy 103
Sprawozdania finansowe urzędu 110
Sprawozdania placówek oświatowych 98
Sprawozdania finansowe jednostek podległych 150
Opinie RIO 51921
Protokoły kontroli 14822
Prognoza długu 8659
WPF 9742
Pomoc publiczna 1436
Schemat kontroli podatkowych 86
Urząd Miejski 50680
Regulamin organizacyjny 16555
Sprawy 88968
Wydział Organizacyjny 12596
Wydział Finansowy 12253
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 11840
Interpretacje indywidualne 3228
Wydział Informacji i Promocji 9897
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji 14482
Wydział Spraw Obywatelskich 14382
Wydział Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju 10358
Wydział Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg 6281
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 3018
Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska 38591
Stanowisko ds. zamówień publicznych 2842
Wieloosobowe stanowisko ds. Społecznych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 2884
Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 2756
Stanowisko ds. obsługi terenów inwestycyjnych 49
Stanowisko ds. BHP i p.poż 2891
Audytor wewnętrzny 2933
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 54
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 58
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 3164
Gminny Koordynator Sportu 3243
Kontrole i audyty 1112
Komunikaty i ogłoszenia 763714
Ocena jakości wody 4373
Wybory 38962
Wybory Samorządowe 2018 5361
Państwowa Komisja Wyborcza 729
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 125
Wybory samorządowe 2014 21223
Wybory prezydenckie 2015 14227
Wybory Parlamentarne 2015 2095
Zamówienia publiczne 375032
Aktualne 258300
W toku 180611
Archiwalne 253469
Unieważnione 0
Wyniki 257795
Wyniki innych postępowań 164059
Plan zamówień 552
Do 30 tys. euro 3402
Do 30 tys. euro - archiwum 21201
Co i jak załatwić 183881
Wydziały 91244
Sprawy 137010
Wyszukaj 1550
Ogłoszenia o pracy 157335
Aktualne 51380
W toku 84650
Wyniki 237941
Unieważnione 8386
Akty prawne 2018059
Uchwały Rady Miejskiej 1888930
Zarządzenia Burmistrza 1892008
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8
Dziennik Ustaw 6
Monitor Polski 1
Prawo UE 145
Ochrona środowiska 29554
Baza danuch OOŚ 7713
Sprzęt elektryczny i elektroniczny 7335
Regulamin utrzymania czystości i porządku 8044
Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest 8095
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 36092
Opłata produktowa 3454
Badania wody 307
Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi 246
Informacje o poziomach recyklingu 359
Oświadczenia majątkowe 573732
Oświata 25929
Zadania Gminy w zakresie oświaty 21590
Wykaz placówek oświatowych 26556
Dokształcanie młodocianych 9092
Strategia Rozwoju Oświaty 7269
Wzory druków 5268
Rekrutacja 15164
Jednostki Organizacyjne 27872
MOPS 14002
SCK ZAMEK 10935
Zespół Edukacji i Finansów Oświaty 21002
Szkoły i przedszkola 682
Żłobek Miejski 3821
Ciepłownia Miejska 11160
Wodociągi i Kanalizacja 9009
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 11423
Organizacje Pozarządowe 186584
Rejestry i ewidencje 12370
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 4867
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 3002
Rejestr informacji o środowisku 2168
Rejestr instytucji kultury 890
Zgromadzenia publiczne 4805
Informacje o zgomadzeniach 3645
Konsultacje społeczne 5012
Ponowne wykorzystywanie 1674
Ochrona danych osobowych 3288

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1263284
Redakcja biuletynu 7572
Mapa serwisu 6391
Statystyki 7104
Instrukcja 8410
TELEFONY 40066
Kanał RSS 3454

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec