ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Szydłowiec 1642
Mapa 29737
Statut 10944
Strategia rozwoju 7190
Gminny Program Rewitalizacji 7743
Sołectwa 13385
Regulamin utrzymania czystości i porządku 6525
Program Wspierania Rodziny 4079
Program Poprawy Bezpieczeństwa 2992
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 1200
Rada Miejska 30067
Skład Rady Miejskiej 12595
Dyżury radnych 9565
Sesje Rady Miejskiej 111888
Plan pracy Rady Miejskiej 8391
Komisje stałe 49233
Biuro Rady Miejskiej 6987
Sprawozdania 6213
Uchwały 862101
Władze Gminy 26603
Burmistrz Szydłowca 16013
Zastępca Burmistrza 11657
Sekretarz Gminy 8889
Skarbnik Gminy 9023
Finanse Gminy 21376
Budżet 32935
Sprawozdania 49078
Opinie RIO 34524
Protokoły kontroli 11688
Prognoza długu 7101
WPF 7598
Pomoc publiczna 363
Urząd Miejski 43363
Regulamin organizacyjny 11256
Sprawy 61104
Wydział Organizacyjny 9827
Wydział Finansowy 9542
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 9643
Interpretacje indywidualne 2639
Wydział Informacji i Promocji 7812
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji 12230
Wydział Spraw Obywatelskich 12049
Wydział Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju 8114
Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska 35601
Referat Gospodarki Komunalnej 4335
Referat Zarządu Dróg 1301
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 2308
Stanowisko ds. zamówień publicznych 2218
Wieloosobowe stanowisko ds. Społecznych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 2196
Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 2156
Stanowisko ds. BHP i p.poż 2092
Audytor wewnętrzny 2107
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 2412
Gminny Koordynator Sportu 2340
Kontrole i audyty 436
Komunikaty i ogłoszenia 532351
Ocena jakości wody 1146
Wybory 28713
Państwowa Komisja Wyborcza 694
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 86
Wybory samorządowe 2014 13689
Wybory prezydenckie 2015 9800
Wybory Parlamentarne 2015 112
Wybory samorządowe 2018 1818
Referendum 10599
Zamówienia publiczne 262926
Aktualne 158718
W toku 96836
Archiwalne 156690
Unieważnione 0
Wyniki 165790
Wyniki innych postępowań 76615
Zamówienia poniżej 30 tys. euro 292802
Planowane zamówienia publiczne 14421
Co i jak załatwić 143176
Wydziały 63450
Sprawy 104074
Wyszukaj 1536
Ogłoszenia o pracy 122050
Aktualne 37976
W toku 67035
Wyniki 153459
Unieważnione 1091
Akty prawne 1275842
Uchwały Rady Miejskiej 987883
Zarządzenia Burmistrza 1021050
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8
Dziennik Ustaw 6
Monitor Polski 1
Prawo UE 121
Ochrona środowiska 23778
Rejestr informacji o środowisku 5624
Sprzęt elektryczny i elektroniczny 5818
Regulamin utrzymania czystości i porządku 6131
Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest 6388
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 24813
Opłata produktowa 2851
Badania wody 298
Oświadczenia majątkowe 412101
Oświata 20857
Zadania Gminy w zakresie oświaty 17378
Wykaz placówek oświatowych 20466
Dokształcanie młodocianych 7682
Strategia Rozwoju Oświaty 5600
Wzory druków 4004
Rekrutacja 9845
Jednostki Organizacyjne 24670
MOPS 12165
SCK ZAMEK 9125
Zespół Edukacji i Finansów Oświaty 16687
Szkoły i przedszkola 658
Żłobek Miejski 2816
Ciepłownia Miejska 8960
Wodociągi i Kanalizacja 7399
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 9592
Organizacje Pozarządowe 155012
Rejestry i ewidencje 10873
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 3619
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 1905
Rejestr informacji o środowisku 1557
Rejestr instytucji kultury 115
Zgromadzenia publiczne 3583
Informacje o zgomadzeniach 2008
Konsultacje społeczne 2062
Ponowne wykorzystywanie 1272
Klauzula informacyjna 572

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 767331
Redakcja biuletynu 6963
Mapa serwisu 5758
Statystyki 6371
Instrukcja 7391
TELEFONY 31114
Kanał RSS 2898

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec