ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Szydłowiec 1590
Mapa 25550
Statut 7793
Strategia rozwoju 5643
Gminny Program Rewitalizacji 5427
Sołectwa 9825
Regulamin utrzymania czystości i porządku 4675
Program Wspierania Rodziny 2877
Program Poprawy Bezpieczeństwa 2193
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 487
Rada Miejska 25970
Skład Rady Miejskiej 9506
Dyżury radnych 5479
Sesje Rady Miejskiej 66974
Plan pracy Rady Miejskiej 5319
Komisje stałe 20291
Biuro Rady Miejskiej 5319
Sprawozdania 3823
Uchwały 391651
Władze Gminy 23162
Burmistrz Szydłowca 12751
Zastępca Burmistrza 9236
Sekretarz Gminy 7142
Skarbnik Gminy 6986
Finanse Gminy 18283
Budżet 23150
Sprawozdania 30654
Opinie RIO 21879
Protokoły kontroli 7982
Prognoza długu 5634
WPF 5603
Urząd Miejski 35247
Regulamin organizacyjny 7911
Sprawy 37862
Wydział Organizacyjny 7429
Wydział Finansowy 7503
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 7871
Interpretacje indywidualne 1950
Wydział Informacji i Promocji 6007
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji 9947
Wydział Spraw Obywatelskich 9733
Wydział Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju 6317
Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska 22003
Referat Gospodarki Komunalnej 2310
Referat Zarządu Dróg 320
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 1358
Stanowisko ds. zamówień publicznych 1426
Wieloosobowe stanowisko ds. Społecznych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 1387
Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 1428
Stanowisko ds. BHP i p.poż 1311
Audytor wewnętrzny 1268
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 1508
Gminny Koordynator Sportu 1462
Komunikaty i ogłoszenia 364239
Wybory 22333
Państwowa Komisja Wyborcza 650
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 38
Wybory samorządowe 2014 6605
Wybory prezydenckie 2015 5375
Wybory Parlamentarne 2015 7100
Referendum 7243
Zamówienia publiczne 170459
Aktualne 95559
W toku 45934
Wyniki 102113
Archiwalne 91738
Wyniki innych postępowań 19619
Zamówienia poniżej 30 tys. euro 219028
Planowane zamówienia publiczne 10730
Co i jak załatwić 104571
Wydziały 41093
Sprawy 72293
Wyszukaj 1493
Ogłoszenia o pracy 92911
Aktualne 28190
W toku 48912
Wyniki 93855
Akty prawne 813879
Uchwały Rady Miejskiej 549520
Zarządzenia Burmistrza 557855
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8
Dziennik Ustaw 6
Monitor Polski 1
Prawo UE 79
Ochrona środowiska 18013
Rejestr informacji o środowisku 4080
Sprzęt elektryczny i elektroniczny 4335
Regulamin utrzymania czystości i porządku 4376
Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest 4901
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 16431
Opłata produktowa 2149
Badania wody 279
Oświadczenia majątkowe 271311
Oświata 16692
Zadania Gminy w zakresie oświaty 13786
Wykaz placówek oświatowych 16020
Dokształcanie młodocianych 6559
Strategia Rozwoju Oświaty 4201
Wzory druków 2698
Rekrutacja 5536
Jednostki Organizacyjne 19748
MOPS 9717
SCK ZAMEK 7078
Zespół Edukacji i Finansów Oświaty 12536
Szkoły i przedszkola 634
Żłobek Miejski 1467
Ciepłownia Miejska 6729
Wodociągi i Kanalizacja 5477
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 7595
Organizacje Pozarządowe 97787
Rejestry i ewidencje 9231
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 2255
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 1016
Rejestr informacji o środowisku 790
Zgromadzenia publiczne 1902
Informacje o zgomadzeniach 543
Ponowne wykorzystywanie 661

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 504223
Redakcja biuletynu 6132
Mapa serwisu 4941
Statystyki 5472
Instrukcja 6121
TELEFONY 22794
Kanał RSS 2250

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec