ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Szydłowiec 1664
Mapa 32481
Statut 14200
Strategia rozwoju 8413
Gminny Program Rewitalizacji 9160
Sołectwa 16280
Regulamin utrzymania czystości i porządku 8141
Program Wspierania Rodziny 4931
Program Poprawy Bezpieczeństwa 3490
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 1720
Rada Miejska 33358
Skład Rady Miejskiej 15849
Biuro Rady Miejskiej 8674
Dyżury radnych 13441
Sesje Rady Miejskiej 155969
Transmisja obrad 1420
Nagrania obrad 1580
Plan pracy Rady Miejskiej 11283
Komisje stałe 81616
Posiedzenia komisji 358
Sprawozdania 7943
Uchwały 1447710
Imienne wykazy głosowań 1574
Interpelacje i zapytania 2065
Władze Gminy 28808
Burmistrz Szydłowca 18939
Zastępca Burmistrza 13832
Sekretarz Gminy 10287
Skarbnik Gminy 10588
Finanse Gminy 23326
Budżet 40993
Sprawozdania 65842
Opinie RIO 46914
Protokoły kontroli 13964
Prognoza długu 8236
WPF 9111
Pomoc publiczna 1087
Urząd Miejski 48675
Regulamin organizacyjny 14810
Sprawy 80749
Wydział Organizacyjny 11838
Wydział Finansowy 11506
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 11164
Interpretacje indywidualne 3086
Wydział Informacji i Promocji 9308
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji 13757
Wydział Spraw Obywatelskich 13654
Wydział Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju 9616
Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska 37567
Referat Gospodarki Komunalnej 5724
Referat Zarządu Dróg 1885
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 2849
Stanowisko ds. zamówień publicznych 2682
Wieloosobowe stanowisko ds. Społecznych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 2700
Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 2544
Stanowisko ds. BHP i p.poż 2719
Audytor wewnętrzny 2712
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 2960
Gminny Koordynator Sportu 3000
Kontrole i audyty 954
Komunikaty i ogłoszenia 693398
Ocena jakości wody 3243
Wybory 34416
Wybory Samorządowe 2018 3291
Państwowa Komisja Wyborcza 725
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 116
Wybory samorządowe 2014 19058
Wybory prezydenckie 2015 13088
Wybory Parlamentarne 2015 1506
Zamówienia publiczne 342320
Aktualne 229534
W toku 156052
Archiwalne 226207
Unieważnione 0
Wyniki 230933
Wyniki innych postępowań 140219
Plan zamówień 365
Do 30 tys. euro 2058
Do 30 tys. euro - archiwum 11114
Co i jak załatwić 171917
Wydziały 83149
Sprawy 127272
Wyszukaj 1546
Ogłoszenia o pracy 146342
Aktualne 47364
W toku 80048
Wyniki 213257
Unieważnione 5654
Akty prawne 1780008
Uchwały Rady Miejskiej 1603941
Zarządzenia Burmistrza 1621515
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8
Dziennik Ustaw 6
Monitor Polski 1
Prawo UE 139
Ochrona środowiska 27930
Baza danuch OOŚ 7078
Sprzęt elektryczny i elektroniczny 6867
Regulamin utrzymania czystości i porządku 7544
Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest 7579
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 32802
Opłata produktowa 3299
Badania wody 304
Oświadczenia majątkowe 534600
Oświata 24398
Zadania Gminy w zakresie oświaty 20276
Wykaz placówek oświatowych 24824
Dokształcanie młodocianych 8582
Strategia Rozwoju Oświaty 6818
Wzory druków 4973
Rekrutacja 13612
Jednostki Organizacyjne 27064
MOPS 13470
SCK ZAMEK 10367
Zespół Edukacji i Finansów Oświaty 19707
Szkoły i przedszkola 673
Żłobek Miejski 3543
Ciepłownia Miejska 10484
Wodociągi i Kanalizacja 8463
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 10980
Organizacje Pozarządowe 177610
Rejestry i ewidencje 12011
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 4482
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2673
Rejestr informacji o środowisku 2062
Rejestr instytucji kultury 644
Zgromadzenia publiczne 4523
Informacje o zgomadzeniach 3172
Konsultacje społeczne 4117
Ponowne wykorzystywanie 1578
Ochrona danych osobowych 2383

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1099996
Redakcja biuletynu 7409
Mapa serwisu 6219
Statystyki 6901
Instrukcja 8186
TELEFONY 37158
Kanał RSS 3322

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec