ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Szydłowiec 1636
Mapa 29073
Statut 10486
Strategia rozwoju 6954
Gminny Program Rewitalizacji 7439
Sołectwa 12781
Regulamin utrzymania czystości i porządku 6215
Program Wspierania Rodziny 3869
Program Poprawy Bezpieczeństwa 2878
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 1071
Rada Miejska 29361
Skład Rady Miejskiej 12068
Dyżury radnych 8925
Sesje Rady Miejskiej 103997
Plan pracy Rady Miejskiej 7986
Komisje stałe 43607
Biuro Rady Miejskiej 6781
Sprawozdania 5830
Uchwały 746782
Władze Gminy 26038
Burmistrz Szydłowca 15501
Zastępca Burmistrza 11330
Sekretarz Gminy 8649
Skarbnik Gminy 8763
Finanse Gminy 20890
Budżet 31537
Sprawozdania 46215
Opinie RIO 32263
Protokoły kontroli 11116
Prognoza długu 6868
WPF 7301
Pomoc publiczna 165
Urząd Miejski 41791
Regulamin organizacyjny 10642
Sprawy 56847
Wydział Organizacyjny 9564
Wydział Finansowy 9342
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 9354
Interpretacje indywidualne 2545
Wydział Informacji i Promocji 7525
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji 11846
Wydział Spraw Obywatelskich 11787
Wydział Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju 7896
Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska 35160
Referat Gospodarki Komunalnej 3955
Referat Zarządu Dróg 1138
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 2146
Stanowisko ds. zamówień publicznych 2124
Wieloosobowe stanowisko ds. Społecznych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 2094
Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 2032
Stanowisko ds. BHP i p.poż 1970
Audytor wewnętrzny 2008
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 2286
Gminny Koordynator Sportu 2236
Kontrole i audyty 331
Komunikaty i ogłoszenia 497643
Ocena jakości wody 838
Wybory 27579
Państwowa Komisja Wyborcza 688
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 75
Wybory samorządowe 2014 12602
Wybory prezydenckie 2015 9181
Wybory Parlamentarne 2015 10187
Referendum 10093
Zamówienia publiczne 244352
Aktualne 144004
W toku 85748
Archiwalne 143384
Unieważnione 0
Wyniki 152566
Wyniki innych postępowań 64538
Zamówienia poniżej 30 tys. euro 279089
Planowane zamówienia publiczne 13831
Co i jak załatwić 136456
Wydziały 59167
Sprawy 98528
Wyszukaj 1531
Ogłoszenia o pracy 115980
Aktualne 35655
W toku 64443
Wyniki 141482
Unieważnione 399
Akty prawne 1160827
Uchwały Rady Miejskiej 863774
Zarządzenia Burmistrza 899546
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8
Dziennik Ustaw 6
Monitor Polski 1
Prawo UE 110
Ochrona środowiska 22876
Rejestr informacji o środowisku 5357
Sprzęt elektryczny i elektroniczny 5585
Regulamin utrzymania czystości i porządku 5856
Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest 6129
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 23297
Opłata produktowa 2767
Badania wody 294
Oświadczenia majątkowe 387578
Oświata 20153
Zadania Gminy w zakresie oświaty 16855
Wykaz placówek oświatowych 19771
Dokształcanie młodocianych 7502
Strategia Rozwoju Oświaty 5397
Wzory druków 3834
Rekrutacja 9021
Jednostki Organizacyjne 24113
MOPS 11673
SCK ZAMEK 8852
Zespół Edukacji i Finansów Oświaty 16059
Szkoły i przedszkola 654
Żłobek Miejski 2673
Ciepłownia Miejska 8663
Wodociągi i Kanalizacja 7104
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 9263
Organizacje Pozarządowe 150919
Rejestry i ewidencje 10658
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 3414
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 1793
Rejestr informacji o środowisku 1449
Rejestr instytucji kultury 22
Zgromadzenia publiczne 3303
Informacje o zgomadzeniach 1796
Konsultacje społeczne 1297
Ponowne wykorzystywanie 1199
Klauzula informacyjna 217

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 707686
Redakcja biuletynu 6831
Mapa serwisu 5628
Statystyki 6202
Instrukcja 7194
TELEFONY 29690
Kanał RSS 2790

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec