ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Szydłowiec 1658
Mapa 31434
Statut 12804
Strategia rozwoju 7914
Gminny Program Rewitalizacji 8648
Sołectwa 15057
Regulamin utrzymania czystości i porządku 7502
Program Wspierania Rodziny 4629
Program Poprawy Bezpieczeństwa 3312
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 1552
Rada Miejska 32188
Skład Rady Miejskiej 14725
Biuro Rady Miejskiej 7897
Dyżury radnych 11890
Sesje Rady Miejskiej 139823
Transmisja obrad 772
Nagrania obrad 756
Plan pracy Rady Miejskiej 10238
Komisje stałe 68851
Posiedzenia komisji 231
Sprawozdania 7300
Uchwały 1208053
Imienne wykazy głosowań 781
Interpelacje i zapytania 732
Władze Gminy 27896
Burmistrz Szydłowca 17707
Zastępca Burmistrza 12749
Sekretarz Gminy 9679
Skarbnik Gminy 9895
Finanse Gminy 22490
Budżet 37401
Sprawozdania 59334
Opinie RIO 42383
Protokoły kontroli 13130
Prognoza długu 7816
WPF 8560
Pomoc publiczna 818
Urząd Miejski 46499
Regulamin organizacyjny 13398
Sprawy 74332
Wydział Organizacyjny 10959
Wydział Finansowy 10610
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 10562
Interpretacje indywidualne 2904
Wydział Informacji i Promocji 8703
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji 13094
Wydział Spraw Obywatelskich 12976
Wydział Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju 8997
Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska 36766
Referat Gospodarki Komunalnej 5240
Referat Zarządu Dróg 1655
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 2665
Stanowisko ds. zamówień publicznych 2508
Wieloosobowe stanowisko ds. Społecznych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 2521
Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 2412
Stanowisko ds. BHP i p.poż 2434
Audytor wewnętrzny 2449
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 2743
Gminny Koordynator Sportu 2742
Kontrole i audyty 769
Komunikaty i ogłoszenia 631414
Ocena jakości wody 2429
Wybory 32434
Wybory Samorządowe 2018 1526
Państwowa Komisja Wyborcza 719
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 98
Wybory samorządowe 2014 17223
Wybory prezydenckie 2015 11761
Wybory Parlamentarne 2015 834
Zamówienia publiczne 312003
Aktualne 203650
W toku 133815
Archiwalne 201272
Unieważnione 0
Wyniki 206830
Wyniki innych postępowań 116576
Plan zamówień 140
Do 30 tys. euro 1109
Do 30 tys. euro - archiwum 3920
Co i jak załatwić 161939
Wydziały 76417
Sprawy 119497
Wyszukaj 1543
Ogłoszenia o pracy 137204
Aktualne 43652
W toku 75698
Wyniki 190982
Unieważnione 3892
Akty prawne 1568923
Uchwały Rady Miejskiej 1350508
Zarządzenia Burmistrza 1371461
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8
Dziennik Ustaw 6
Monitor Polski 1
Prawo UE 132
Ochrona środowiska 26385
Rejestr informacji o środowisku 6485
Sprzęt elektryczny i elektroniczny 6493
Regulamin utrzymania czystości i porządku 7074
Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest 7140
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 29960
Opłata produktowa 3126
Badania wody 303
Oświadczenia majątkowe 488056
Oświata 22932
Zadania Gminy w zakresie oświaty 19097
Wykaz placówek oświatowych 23029
Dokształcanie młodocianych 8289
Strategia Rozwoju Oświaty 6288
Wzory druków 4587
Rekrutacja 11742
Jednostki Organizacyjne 26144
MOPS 13018
SCK ZAMEK 9886
Zespół Edukacji i Finansów Oświaty 18419
Szkoły i przedszkola 668
Żłobek Miejski 3236
Ciepłownia Miejska 9885
Wodociągi i Kanalizacja 8046
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 10448
Organizacje Pozarządowe 168735
Rejestry i ewidencje 11501
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 4154
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2390
Rejestr informacji o środowisku 1894
Rejestr instytucji kultury 373
Zgromadzenia publiczne 4127
Informacje o zgomadzeniach 2742
Konsultacje społeczne 3380
Ponowne wykorzystywanie 1450
Ochrona danych osobowych 1482

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 966649
Redakcja biuletynu 7237
Mapa serwisu 6039
Statystyki 6711
Instrukcja 7836
TELEFONY 34754
Kanał RSS 3157

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec