Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Szydłowiec 1685
Mapa 35702
Statut 17212
Strategia rozwoju 9533
Gminny Program Rewitalizacji 10660
Sołectwa 26963
Regulamin utrzymania czystości i porządku 9914
Program Wspierania Rodziny 5728
Program Poprawy Bezpieczeństwa 4035
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 2201
Program Ochrony Środowiska 1195
Rada Miejska 36917
Skład Rady Miejskiej 18767
Biuro Rady Miejskiej 10105
Dyżury radnych 16941
Sesje Rady Miejskiej 203416
Transmisja obrad 4423
Nagrania obrad 6413
Plan pracy Rady Miejskiej 14221
Komisje stałe 117639
Posiedzenia komisji 631
Sprawozdania 10159
Uchwały 2160770
Imienne wykazy głosowań 6501
Interpelacje i zapytania 7185
Władze Gminy 31032
Burmistrz Szydłowca 21571
Zastępca Burmistrza 16125
Sekretarz Gminy 11703
Skarbnik Gminy 12017
Finanse Gminy 25181
Budżet 48261
Sprawozdania budżetowe 81644
Sprawozadnia finansowe gminy 386
Sprawozdania finansowe urzędu 436
Sprawozdania placówek oświatowych 395
Sprawozdania finansowe jednostek podległych 628
Opinie RIO 58781
Protokoły kontroli 16298
Prognoza długu 9346
WPF 10806
Pomoc publiczna 2062
Schemat kontroli podatkowych 344
Urząd Miejski 54365
Regulamin organizacyjny 19188
Sprawy 98718
Wydział Organizacyjny 13649
Wydział Finansowy 13376
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 13032
Interpretacje indywidualne 3512
Wydział Informacji i Promocji 11034
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji 15820
Wydział Spraw Obywatelskich 15604
Wydział Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju 11468
Wydział Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg 7548
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 3579
Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska 40265
Stanowisko ds. zamówień publicznych 3326
Wieloosobowe stanowisko ds. Społecznych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 3401
Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 3297
Stanowisko ds. obsługi terenów inwestycyjnych 342
Stanowisko ds. BHP i p.poż 3353
Audytor wewnętrzny 3408
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 355
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 390
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 3411
Gminny Koordynator Sportu 3818
Kontrole i audyty 1452
Komunikaty i ogłoszenia 860260
Ocena jakości wody 6222
Wybory 47261
Państwowa Komisja Wyborcza 738
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 2356
Wybory Samorządowe 2018 8773
Wybory Parlamentarne 2015 3342
Wybory prezydenckie 2015 16330
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 142
Wybory samorządowe 2014 24525
Zamówienia publiczne 423455
Aktualne 297009
W toku 210764
Archiwalne 286208
Unieważnione 0
Wyniki 289469
Wyniki innych postępowań 191865
Plan zamówień 901
Do 30 tys. euro 8366
Do 30 tys. euro - archiwum 35047
Co i jak załatwić 200891
Wydziały 101622
Sprawy 151554
Wyszukaj 1558
Ogłoszenia o pracy 174872
Aktualne 57926
W toku 91968
Wyniki 269372
Unieważnione 11692
Akty prawne 2359110
Uchwały Rady Miejskiej 2268335
Zarządzenia Burmistrza 2273164
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8
Dziennik Ustaw 6
Monitor Polski 1
Prawo UE 156
Ochrona środowiska 31754
Baza danuch OOŚ 8778
Sprzęt elektryczny i elektroniczny 8123
Regulamin utrzymania czystości i porządku 8790
Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest 8906
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 40801
Opłata produktowa 3738
Badania wody 310
Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi 1272
Informacje o poziomach recyklingu 1445
Program Ochrony Środowiska 398
Oświadczenia majątkowe 634160
Oświata 28686
Zadania Gminy w zakresie oświaty 23608
Wykaz placówek oświatowych 29236
Dokształcanie młodocianych 9644
Strategia Rozwoju Oświaty 7905
Rekrutacja 17291
Jednostki Organizacyjne 29549
MOPS 15096
SCK ZAMEK 11846
Zespół Edukacji i Finansów Oświaty 23173
Szkoły i przedszkola 728
Żłobek Miejski 4368
Ciepłownia Miejska 12298
Wodociągi i Kanalizacja 9998
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 12305
Organizacje Pozarządowe 201109
Rejestry i ewidencje 13124
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 5502
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 3544
Rejestr informacji o środowisku 2585
Rejestr instytucji kultury 1360
Zgromadzenia publiczne 5464
Informacje o zgomadzeniach 4401
Konsultacje społeczne 7476
Ponowne wykorzystywanie 1841
Ochrona danych osobowych 5163
Petycje 107
Pomoc prawna 62

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1503108
Redakcja biuletynu 7858
Mapa serwisu 6716
Statystyki 7483
Instrukcja 8848
TELEFONY 44542
Kanał RSS 3675