ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Szydłowiec 1726
Mapa 42124
Statut 23812
Strategia rozwoju 12252
Gminny Program Rewitalizacji 14188
Sołectwa 53466
Regulamin utrzymania czystości i porządku 14125
Program Wspierania Rodziny 8319
Program Poprawy Bezpieczeństwa 5404
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 3426
Program Ochrony Środowiska 3334
Strategia Rozwoju Oświaty 0
Rada Miejska 43269
Skład Rady Miejskiej 22897
Biuro Rady Miejskiej 13734
Dyżury radnych 28586
Sesje Rady Miejskiej 323297
Transmisja obrad 11122
Nagrania obrad 26621
Plan pracy Rady Miejskiej 22940
Komisje stałe 216460
Posiedzenia komisji 1239
Sprawozdania 15450
Uchwały 3857779
Imienne wykazy głosowań 24439
Interpelacje i zapytania 18578
Władze Gminy 35818
Burmistrz Szydłowca 27562
Zastępca Burmistrza 21062
Sekretarz Gminy 15347
Skarbnik Gminy 15812
Finanse Gminy 29508
Budżet 64447
Sprawozdania budżetowe 123859
Sprawozadnia finansowe gminy 1870
Sprawozdania finansowe urzędu 1778
Sprawozdania placówek oświatowych 2061
Sprawozdania finansowe jednostek podległych 2862
Opinie RIO 92658
Protokoły kontroli 21054
Prognoza długu 11851
WPF 14194
Pomoc publiczna 4632
Schemat kontroli podatkowych 1437
Urząd Miejski 65989
Regulamin organizacyjny 27766
Sprawy 135409
Wydział Organizacyjny 17333
Wydział Finansowy 17620
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 17656
Interpretacje indywidualne 4632
Wydział Informacji i Promocji 14579
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji 20589
Wydział Spraw Obywatelskich 20311
Wydział Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju 15357
Wydział Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg 12032
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 5778
Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska 45768
Stanowisko ds. zamówień publicznych 5146
Wieloosobowe stanowisko ds. Społecznych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 5076
Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 5256
Stanowisko ds. obsługi terenów inwestycyjnych 1488
Stanowisko ds. BHP i p.poż 5170
Audytor wewnętrzny 5222
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 1540
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 1890
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 4120
Gminny Koordynator Sportu 5803
Kontrole i audyty 2821
Komunikaty i ogłoszenia 1337157
Ocena jakości wody 21371
Wybory 87973
Państwowa Komisja Wyborcza 764
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 18294
Wybory Samorządowe 2018 22101
Wybory Parlamentarne 2015 8233
Wybory prezydenckie 2015 24552
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 192
Wybory samorządowe 2014 37717
Zamówienia publiczne 547485
Aktualne 455941
W toku 332087
Archiwalne 426967
Unieważnione 0
Wyniki 429437
Wyniki innych postępowań 304767
Plan zamówień 2582
Do 30 tys. euro 28674
Co i jak załatwić 269088
Wydziały 137728
Sprawy 203138
Wyszukaj 1590
Ogłoszenia o pracy 206023
Aktualne 67528
W toku 103802
Wyniki 333225
Unieważnione 19257
Akty prawne 3953008
Uchwały Rady Miejskiej 3971955
Zarządzenia Burmistrza 3968349
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 687
Dziennik Ustaw 661
Monitor Polski 716
Prawo UE 187
Ochrona środowiska 41590
Baza danuch OOŚ 13061
Sprzęt elektryczny i elektroniczny 10735
Regulamin utrzymania czystości i porządku 11000
Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest 12187
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 57923
Opłata produktowa 5150
Badania wody 320
Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi 5578
Informacje o poziomach recyklingu 5915
Program Ochrony Środowiska 2399
Oświadczenia majątkowe 813347
Oświata 40019
Zadania Gminy w zakresie oświaty 31044
Wykaz placówek oświatowych 38345
Dokształcanie młodocianych 11365
Strategia Rozwoju Oświaty 10953
Rekrutacja 30828
Jednostki Organizacyjne 35022
MOPS 18524
SCK ZAMEK 14902
Zespół Edukacji i Finansów Oświaty 30476
Szkoły i przedszkola 1072
Miejski Zespół Żłobków 6793
Ciepłownia Miejska 15879
Wodociągi i Kanalizacja 13449
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 15633
Organizacje Pozarządowe 267989
Rejestry i ewidencje 15765
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 7661
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 5483
Rejestr informacji o środowisku 4360
Rejestr instytucji kultury 3200
Zgromadzenia publiczne 8815
Informacje o zgomadzeniach 6202
Konsultacje społeczne 25854
Ponowne wykorzystywanie 2639
Ochrona danych osobowych 18724
Petycje 2112
Pomoc prawna 3148
Deklaracja dostępności 1693
Koordynator ds. dostępności 256

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2280524
Redakcja biuletynu 9145
Mapa serwisu 8115
Statystyki 8857
Instrukcja 10911
TELEFONY 58455
Kanał RSS 4959
« powrót do poprzedniej strony