ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Szydłowiec 1642
Mapa 29708
Statut 10914
Strategia rozwoju 7175
Gminny Program Rewitalizacji 7730
Sołectwa 13363
Regulamin utrzymania czystości i porządku 6500
Program Wspierania Rodziny 4065
Program Poprawy Bezpieczeństwa 2986
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 1190
Rada Miejska 30037
Skład Rady Miejskiej 12561
Dyżury radnych 9524
Sesje Rady Miejskiej 111387
Plan pracy Rady Miejskiej 8365
Komisje stałe 48875
Biuro Rady Miejskiej 6977
Sprawozdania 6189
Uchwały 851677
Władze Gminy 26574
Burmistrz Szydłowca 15990
Zastępca Burmistrza 11641
Sekretarz Gminy 8875
Skarbnik Gminy 9008
Finanse Gminy 21351
Budżet 32864
Sprawozdania 48902
Opinie RIO 34403
Protokoły kontroli 11665
Prognoza długu 7088
WPF 7586
Pomoc publiczna 355
Urząd Miejski 43264
Regulamin organizacyjny 11229
Sprawy 60853
Wydział Organizacyjny 9810
Wydział Finansowy 9530
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 9628
Interpretacje indywidualne 2633
Wydział Informacji i Promocji 7801
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji 12200
Wydział Spraw Obywatelskich 12037
Wydział Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju 8104
Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska 35569
Referat Gospodarki Komunalnej 4309
Referat Zarządu Dróg 1291
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 2298
Stanowisko ds. zamówień publicznych 2211
Wieloosobowe stanowisko ds. Społecznych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 2192
Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 2151
Stanowisko ds. BHP i p.poż 2085
Audytor wewnętrzny 2099
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 2402
Gminny Koordynator Sportu 2330
Kontrole i audyty 429
Komunikaty i ogłoszenia 530240
Ocena jakości wody 1079
Wybory 28632
Państwowa Komisja Wyborcza 694
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 86
Wybory samorządowe 2014 13628
Wybory prezydenckie 2015 9772
Wybory Parlamentarne 2015 101
Wybory samorządowe 2018 1550
Referendum 10566
Zamówienia publiczne 261897
Aktualne 157849
W toku 96170
Archiwalne 155848
Unieważnione 0
Wyniki 165005
Wyniki innych postępowań 75805
Zamówienia poniżej 30 tys. euro 291949
Planowane zamówienia publiczne 14378
Co i jak załatwić 142827
Wydziały 63178
Sprawy 103773
Wyszukaj 1536
Ogłoszenia o pracy 121495
Aktualne 37838
W toku 66865
Wyniki 152864
Unieważnione 1075
Akty prawne 1270084
Uchwały Rady Miejskiej 979215
Zarządzenia Burmistrza 1011971
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8
Dziennik Ustaw 6
Monitor Polski 1
Prawo UE 120
Ochrona środowiska 23731
Rejestr informacji o środowisku 5607
Sprzęt elektryczny i elektroniczny 5811
Regulamin utrzymania czystości i porządku 6121
Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest 6371
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 24722
Opłata produktowa 2848
Badania wody 298
Oświadczenia majątkowe 409581
Oświata 20809
Zadania Gminy w zakresie oświaty 17351
Wykaz placówek oświatowych 20424
Dokształcanie młodocianych 7663
Strategia Rozwoju Oświaty 5595
Wzory druków 3991
Rekrutacja 9807
Jednostki Organizacyjne 24630
MOPS 12154
SCK ZAMEK 9113
Zespół Edukacji i Finansów Oświaty 16650
Szkoły i przedszkola 658
Żłobek Miejski 2810
Ciepłownia Miejska 8940
Wodociągi i Kanalizacja 7388
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 9567
Organizacje Pozarządowe 154720
Rejestry i ewidencje 10857
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 3611
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 1894
Rejestr informacji o środowisku 1556
Rejestr instytucji kultury 110
Zgromadzenia publiczne 3566
Informacje o zgomadzeniach 1993
Konsultacje społeczne 1990
Ponowne wykorzystywanie 1269
Klauzula informacyjna 554

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 764316
Redakcja biuletynu 6951
Mapa serwisu 5752
Statystyki 6360
Instrukcja 7382
TELEFONY 31031
Kanał RSS 2889
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu