ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Szydłowiec 1657
Mapa 31373
Statut 12724
Strategia rozwoju 7882
Gminny Program Rewitalizacji 8625
Sołectwa 15005
Regulamin utrzymania czystości i porządku 7481
Program Wspierania Rodziny 4619
Program Poprawy Bezpieczeństwa 3307
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 1543
Rada Miejska 32124
Skład Rady Miejskiej 14675
Biuro Rady Miejskiej 7856
Dyżury radnych 11801
Sesje Rady Miejskiej 139267
Transmisja obrad 755
Nagrania obrad 730
Plan pracy Rady Miejskiej 10189
Komisje stałe 68328
Posiedzenia komisji 226
Sprawozdania 7282
Uchwały 1198069
Imienne wykazy głosowań 736
Interpelacje i zapytania 660
Władze Gminy 27836
Burmistrz Szydłowca 17637
Zastępca Burmistrza 12700
Sekretarz Gminy 9647
Skarbnik Gminy 9864
Finanse Gminy 22437
Budżet 37237
Sprawozdania 59107
Opinie RIO 42197
Protokoły kontroli 13079
Prognoza długu 7779
WPF 8537
Pomoc publiczna 799
Urząd Miejski 46367
Regulamin organizacyjny 13332
Sprawy 73828
Wydział Organizacyjny 10910
Wydział Finansowy 10565
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 10546
Interpretacje indywidualne 2897
Wydział Informacji i Promocji 8683
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji 13072
Wydział Spraw Obywatelskich 12954
Wydział Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju 8983
Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska 36727
Referat Gospodarki Komunalnej 5220
Referat Zarządu Dróg 1645
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 2651
Stanowisko ds. zamówień publicznych 2499
Wieloosobowe stanowisko ds. Społecznych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 2514
Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 2404
Stanowisko ds. BHP i p.poż 2422
Audytor wewnętrzny 2434
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 2724
Gminny Koordynator Sportu 2727
Kontrole i audyty 760
Komunikaty i ogłoszenia 629153
Ocena jakości wody 2400
Wybory 32375
Wybory Samorządowe 2018 1370
Państwowa Komisja Wyborcza 717
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 97
Wybory samorządowe 2014 17178
Wybory prezydenckie 2015 11706
Wybory Parlamentarne 2015 813
Zamówienia publiczne 311204
Aktualne 202767
W toku 133073
Archiwalne 200623
Unieważnione 0
Wyniki 206147
Wyniki innych postępowań 115917
Plan zamówień 129
Do 30 tys. euro 1047
Do 30 tys. euro - archiwum 3215
Co i jak załatwić 161305
Wydziały 76082
Sprawy 119166
Wyszukaj 1543
Ogłoszenia o pracy 136948
Aktualne 43559
W toku 75538
Wyniki 190204
Unieważnione 3837
Akty prawne 1559845
Uchwały Rady Miejskiej 1340515
Zarządzenia Burmistrza 1362427
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8
Dziennik Ustaw 6
Monitor Polski 1
Prawo UE 131
Ochrona środowiska 26341
Rejestr informacji o środowisku 6463
Sprzęt elektryczny i elektroniczny 6477
Regulamin utrzymania czystości i porządku 7061
Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest 7130
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 29865
Opłata produktowa 3120
Badania wody 303
Oświadczenia majątkowe 485843
Oświata 22858
Zadania Gminy w zakresie oświaty 19040
Wykaz placówek oświatowych 22933
Dokształcanie młodocianych 8278
Strategia Rozwoju Oświaty 6263
Wzory druków 4564
Rekrutacja 11696
Jednostki Organizacyjne 26102
MOPS 13001
SCK ZAMEK 9868
Zespół Edukacji i Finansów Oświaty 18363
Szkoły i przedszkola 668
Żłobek Miejski 3227
Ciepłownia Miejska 9866
Wodociągi i Kanalizacja 8036
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 10429
Organizacje Pozarządowe 168428
Rejestry i ewidencje 11480
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 4137
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2376
Rejestr informacji o środowisku 1883
Rejestr instytucji kultury 366
Zgromadzenia publiczne 4110
Informacje o zgomadzeniach 2726
Konsultacje społeczne 3301
Ponowne wykorzystywanie 1442
Ochrona danych osobowych 1439

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 959407
Redakcja biuletynu 7225
Mapa serwisu 6027
Statystyki 6701
Instrukcja 7810
TELEFONY 34669
Kanał RSS 3144
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu