ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Szydłowiec 1594
Mapa 25957
Statut 7944
Strategia rozwoju 5745
Gminny Program Rewitalizacji 5574
Sołectwa 10038
Regulamin utrzymania czystości i porządku 4780
Program Wspierania Rodziny 2960
Program Poprawy Bezpieczeństwa 2249
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 544
Rada Miejska 26320
Skład Rady Miejskiej 9717
Dyżury radnych 5709
Sesje Rady Miejskiej 68907
Plan pracy Rady Miejskiej 5451
Komisje stałe 21557
Biuro Rady Miejskiej 5440
Sprawozdania 3957
Uchwały 422428
Władze Gminy 23526
Burmistrz Szydłowca 12981
Zastępca Burmistrza 9386
Sekretarz Gminy 7267
Skarbnik Gminy 7149
Finanse Gminy 18525
Budżet 23563
Sprawozdania 31384
Opinie RIO 22333
Protokoły kontroli 8356
Prognoza długu 5733
WPF 5714
Urząd Miejski 35833
Regulamin organizacyjny 8145
Sprawy 38573
Wydział Organizacyjny 7581
Wydział Finansowy 7645
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 8016
Interpretacje indywidualne 1997
Wydział Informacji i Promocji 6140
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji 10096
Wydział Spraw Obywatelskich 9912
Wydział Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju 6438
Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska 24345
Referat Gospodarki Komunalnej 2498
Referat Zarządu Dróg 420
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 1425
Stanowisko ds. zamówień publicznych 1494
Wieloosobowe stanowisko ds. Społecznych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 1444
Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 1477
Stanowisko ds. BHP i p.poż 1366
Audytor wewnętrzny 1319
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 1600
Gminny Koordynator Sportu 1535
Komunikaty i ogłoszenia 374620
Wybory 22744
Państwowa Komisja Wyborcza 652
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 41
Wybory samorządowe 2014 6963
Wybory prezydenckie 2015 5644
Wybory Parlamentarne 2015 7409
Referendum 7546
Zamówienia publiczne 175635
Aktualne 97185
W toku 47799
Wyniki 103925
Archiwalne 93256
Wyniki innych postępowań 21475
Zamówienia poniżej 30 tys. euro 223817
Planowane zamówienia publiczne 11039
Co i jak załatwić 107018
Wydziały 41761
Sprawy 73898
Wyszukaj 1495
Ogłoszenia o pracy 95126
Aktualne 28913
W toku 50884
Wyniki 98434
Akty prawne 845094
Uchwały Rady Miejskiej 563704
Zarządzenia Burmistrza 574143
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8
Dziennik Ustaw 6
Monitor Polski 1
Prawo UE 82
Ochrona środowiska 18455
Rejestr informacji o środowisku 4141
Sprzęt elektryczny i elektroniczny 4417
Regulamin utrzymania czystości i porządku 4485
Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest 5016
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 16652
Opłata produktowa 2196
Badania wody 280
Oświadczenia majątkowe 277817
Oświata 17028
Zadania Gminy w zakresie oświaty 14007
Wykaz placówek oświatowych 16255
Dokształcanie młodocianych 6640
Strategia Rozwoju Oświaty 4269
Wzory druków 2779
Rekrutacja 5663
Jednostki Organizacyjne 20269
MOPS 9937
SCK ZAMEK 7231
Zespół Edukacji i Finansów Oświaty 12878
Szkoły i przedszkola 637
Żłobek Miejski 1589
Ciepłownia Miejska 6901
Wodociągi i Kanalizacja 5641
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 7744
Organizacje Pozarządowe 104704
Rejestry i ewidencje 9394
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 2339
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 1050
Rejestr informacji o środowisku 823
Zgromadzenia publiczne 2046
Informacje o zgomadzeniach 590
Ponowne wykorzystywanie 725

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 516285
Redakcja biuletynu 6223
Mapa serwisu 5011
Statystyki 5548
Instrukcja 6230
TELEFONY 23437
Kanał RSS 2324
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu