ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Szydłowiec 1576
Mapa 23233
Statut 6742
Strategia rozwoju 5086
Gminny Program Rewitalizacji 4286
Sołectwa 8501
Regulamin utrzymania czystości i porządku 4012
Program Wspierania Rodziny 2323
Program Poprawy Bezpieczeństwa 1810
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 106
Rada Miejska 23968
Skład Rady Miejskiej 8254
Dyżury radnych 3850
Sesje Rady Miejskiej 52838
Plan pracy Rady Miejskiej 4168
Komisje stałe 15540
Biuro Rady Miejskiej 4615
Sprawozdania 3006
Uchwały 208778
Władze Gminy 20995
Burmistrz Szydłowca 11343
Zastępca Burmistrza 8224
Sekretarz Gminy 6299
Skarbnik Gminy 6179
Finanse Gminy 16693
Budżet 19931
Sprawozdania 25042
Opinie RIO 17904
Protokoły kontroli 5791
Prognoza długu 5019
WPF 4768
Urząd Miejski 31622
Regulamin organizacyjny 6684
Sprawy 29375
Wydział Organizacyjny 6534
Wydział Finansowy 6667
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 7019
Interpretacje indywidualne 1675
Wydział Informacji i Promocji 5166
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji 8768
Wydział Spraw Obywatelskich 8594
Wydział Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju 5436
Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska 4908
Referat Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg 1572
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 972
Stanowisko ds. zamówień publicznych 960
Wieloosobowe stanowisko ds. Społecznych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 931
Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 1017
Stanowisko ds. BHP i p.poż 899
Audytor wewnętrzny 929
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 1014
Gminny Koordynator Sportu 1063
Komunikaty i ogłoszenia 290819
Wybory 20213
Państwowa Komisja Wyborcza 623
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 3
Wybory samorządowe 2014 4562
Wybory prezydenckie 2015 3723
Wybory Parlamentarne 2015 5237
Referendum 5504
Zamówienia publiczne 145733
Aktualne 81530
W toku 34461
Wyniki 80443
Archiwalne 73844
Wyniki innych postępowań 11541
Zamówienia poniżej 30 tys. euro 190105
Planowane zamówienia publiczne 8881
Co i jak załatwić 86126
Wydziały 33738
Sprawy 60121
Wyszukaj 1468
Ogłoszenia o pracy 81146
Aktualne 25274
W toku 42859
Wyniki 77889
Akty prawne 620867
Uchwały Rady Miejskiej 430798
Zarządzenia Burmistrza 416175
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8
Dziennik Ustaw 5
Monitor Polski 1
Prawo UE 60
Ochrona środowiska 15104
Rejestr informacji o środowisku 3541
Sprzęt elektryczny i elektroniczny 3725
Regulamin utrzymania czystości i porządku 3667
Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest 4122
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 13738
Opłata produktowa 1773
Badania wody 239
Oświadczenia majątkowe 224988
Oświata 14695
Zadania Gminy w zakresie oświaty 12302
Wykaz placówek oświatowych 14202
Dokształcanie młodocianych 5931
Strategia Rozwoju Oświaty 3658
Wzory druków 2099
Rekrutacja 3409
Jednostki Organizacyjne 17387
MOPS 8489
SCK ZAMEK 6317
Zespół Edukacji i Finansów Oświaty 10879
Szkoły i przedszkola 621
Żłobek Miejski 924
Ciepłownia Miejska 5716
Wodociągi i Kanalizacja 4725
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 6701
Organizacje Pozarządowe 43854
Rejestry i ewidencje 8322
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 1603
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 702
Rejestr informacji o środowisku 502
Zgromadzenia publiczne 1010
Informacje o zgomadzeniach 192
Ponowne wykorzystywanie 281

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 418642
Redakcja biuletynu 5525
Mapa serwisu 4383
Statystyki 4860
Instrukcja 5456
TELEFONY 18949
Kanał RSS 1750
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu