ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Szydłowiec 1578
Mapa 23636
Statut 6898
Strategia rozwoju 5174
Gminny Program Rewitalizacji 4468
Sołectwa 8704
Regulamin utrzymania czystości i porządku 4139
Program Wspierania Rodziny 2445
Program Poprawy Bezpieczeństwa 1907
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 184
Rada Miejska 24364
Skład Rady Miejskiej 8461
Dyżury radnych 4086
Sesje Rady Miejskiej 54947
Plan pracy Rady Miejskiej 4389
Komisje stałe 16019
Biuro Rady Miejskiej 4751
Sprawozdania 3157
Uchwały 242796
Władze Gminy 21393
Burmistrz Szydłowca 11623
Zastępca Burmistrza 8431
Sekretarz Gminy 6455
Skarbnik Gminy 6326
Finanse Gminy 17114
Budżet 20426
Sprawozdania 25793
Opinie RIO 18429
Protokoły kontroli 6141
Prognoza długu 5138
WPF 4885
Urząd Miejski 32254
Regulamin organizacyjny 6818
Sprawy 30935
Wydział Organizacyjny 6719
Wydział Finansowy 6813
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 7174
Interpretacje indywidualne 1737
Wydział Informacji i Promocji 5344
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji 8975
Wydział Spraw Obywatelskich 8793
Wydział Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju 5588
Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska 7230
Referat Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg 1667
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 1043
Stanowisko ds. zamówień publicznych 1053
Wieloosobowe stanowisko ds. Społecznych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 989
Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 1110
Stanowisko ds. BHP i p.poż 961
Audytor wewnętrzny 989
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 1076
Gminny Koordynator Sportu 1129
Komunikaty i ogłoszenia 302594
Wybory 20530
Państwowa Komisja Wyborcza 630
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 17
Wybory samorządowe 2014 4847
Wybory prezydenckie 2015 3940
Wybory Parlamentarne 2015 5532
Referendum 5774
Zamówienia publiczne 149006
Aktualne 84072
W toku 35984
Wyniki 84324
Archiwalne 77397
Wyniki innych postępowań 12096
Zamówienia poniżej 30 tys. euro 194819
Planowane zamówienia publiczne 9214
Co i jak załatwić 88838
Wydziały 34983
Sprawy 62279
Wyszukaj 1470
Ogłoszenia o pracy 82417
Aktualne 25663
W toku 43479
Wyniki 79194
Akty prawne 654393
Uchwały Rady Miejskiej 453537
Zarządzenia Burmistrza 446305
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8
Dziennik Ustaw 5
Monitor Polski 1
Prawo UE 63
Ochrona środowiska 15554
Rejestr informacji o środowisku 3625
Sprzęt elektryczny i elektroniczny 3851
Regulamin utrzymania czystości i porządku 3798
Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest 4257
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 14138
Opłata produktowa 1837
Badania wody 251
Oświadczenia majątkowe 230917
Oświata 15152
Zadania Gminy w zakresie oświaty 12554
Wykaz placówek oświatowych 14510
Dokształcanie młodocianych 6007
Strategia Rozwoju Oświaty 3735
Wzory druków 2227
Rekrutacja 4037
Jednostki Organizacyjne 17778
MOPS 8677
SCK ZAMEK 6437
Zespół Edukacji i Finansów Oświaty 11142
Szkoły i przedszkola 625
Żłobek Miejski 1050
Ciepłownia Miejska 5836
Wodociągi i Kanalizacja 4823
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 6860
Organizacje Pozarządowe 52730
Rejestry i ewidencje 8492
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 1720
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 766
Rejestr informacji o środowisku 554
Zgromadzenia publiczne 1174
Informacje o zgomadzeniach 255
Ponowne wykorzystywanie 348

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 435188
Redakcja biuletynu 5643
Mapa serwisu 4493
Statystyki 4973
Instrukcja 5574
TELEFONY 19647
Kanał RSS 1868
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu