ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Szydłowiec 1585
Mapa 24242
Statut 7165
Strategia rozwoju 5324
Gminny Program Rewitalizacji 4753
Sołectwa 9084
Regulamin utrzymania czystości i porządku 4307
Program Wspierania Rodziny 2569
Program Poprawy Bezpieczeństwa 2007
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 275
Rada Miejska 24832
Skład Rady Miejskiej 8806
Dyżury radnych 4424
Sesje Rady Miejskiej 58144
Plan pracy Rady Miejskiej 4669
Komisje stałe 17027
Biuro Rady Miejskiej 4903
Sprawozdania 3333
Uchwały 287695
Władze Gminy 21945
Burmistrz Szydłowca 11996
Zastępca Burmistrza 8695
Sekretarz Gminy 6680
Skarbnik Gminy 6539
Finanse Gminy 17538
Budżet 21415
Sprawozdania 27243
Opinie RIO 19469
Protokoły kontroli 7006
Prognoza długu 5295
WPF 5174
Urząd Miejski 33120
Regulamin organizacyjny 7091
Sprawy 33008
Wydział Organizacyjny 6930
Wydział Finansowy 7014
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 7380
Interpretacje indywidualne 1799
Wydział Informacji i Promocji 5532
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji 9250
Wydział Spraw Obywatelskich 9121
Wydział Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju 5822
Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska 11635
Referat Gospodarki Komunalnej 1857
Referat Zarządu Dróg 34
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 1140
Stanowisko ds. zamówień publicznych 1169
Wieloosobowe stanowisko ds. Społecznych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 1129
Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 1224
Stanowisko ds. BHP i p.poż 1083
Audytor wewnętrzny 1085
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 1202
Gminny Koordynator Sportu 1241
Komunikaty i ogłoszenia 320491
Wybory 21008
Państwowa Komisja Wyborcza 641
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 21
Wybory samorządowe 2014 5276
Wybory prezydenckie 2015 4292
Wybory Parlamentarne 2015 5964
Referendum 6138
Zamówienia publiczne 152738
Aktualne 87484
W toku 37830
Wyniki 90608
Archiwalne 82370
Wyniki innych postępowań 12770
Zamówienia poniżej 30 tys. euro 200888
Planowane zamówienia publiczne 9672
Co i jak załatwić 93829
Wydziały 37016
Sprawy 65453
Wyszukaj 1472
Ogłoszenia o pracy 85177
Aktualne 26248
W toku 44533
Wyniki 82687
Akty prawne 704979
Uchwały Rady Miejskiej 485006
Zarządzenia Burmistrza 482518
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8
Dziennik Ustaw 6
Monitor Polski 1
Prawo UE 75
Ochrona środowiska 16316
Rejestr informacji o środowisku 3774
Sprzęt elektryczny i elektroniczny 3975
Regulamin utrzymania czystości i porządku 3947
Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest 4430
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 14605
Opłata produktowa 1935
Badania wody 261
Oświadczenia majątkowe 243676
Oświata 15646
Zadania Gminy w zakresie oświaty 12997
Wykaz placówek oświatowych 14944
Dokształcanie młodocianych 6146
Strategia Rozwoju Oświaty 3884
Wzory druków 2402
Rekrutacja 4725
Jednostki Organizacyjne 18404
MOPS 9048
SCK ZAMEK 6681
Zespół Edukacji i Finansów Oświaty 11610
Szkoły i przedszkola 629
Żłobek Miejski 1204
Ciepłownia Miejska 6137
Wodociągi i Kanalizacja 5070
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 7082
Organizacje Pozarządowe 67183
Rejestry i ewidencje 8736
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 1905
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 844
Rejestr informacji o środowisku 646
Zgromadzenia publiczne 1386
Informacje o zgomadzeniach 341
Ponowne wykorzystywanie 444

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 453286
Redakcja biuletynu 5803
Mapa serwisu 4664
Statystyki 5135
Instrukcja 5742
TELEFONY 20661
Kanał RSS 2010
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu