ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Szydłowiec 1676
Mapa 33896
Statut 15734
Strategia rozwoju 8964
Gminny Program Rewitalizacji 9850
Sołectwa 21374
Regulamin utrzymania czystości i porządku 9001
Program Wspierania Rodziny 5318
Program Poprawy Bezpieczeństwa 3752
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 1946
Rada Miejska 35106
Skład Rady Miejskiej 17210
Biuro Rady Miejskiej 9360
Dyżury radnych 15119
Sesje Rady Miejskiej 182601
Transmisja obrad 2842
Nagrania obrad 3492
Plan pracy Rady Miejskiej 12863
Komisje stałe 101419
Posiedzenia komisji 490
Sprawozdania 9068
Uchwały 1848520
Imienne wykazy głosowań 3676
Interpelacje i zapytania 4444
Władze Gminy 29853
Burmistrz Szydłowca 20229
Zastępca Burmistrza 15028
Sekretarz Gminy 10982
Skarbnik Gminy 11317
Finanse Gminy 24191
Budżet 44780
Sprawozdania budżetowe 73704
Sprawozadnia finansowe gminy 156
Sprawozdania finansowe urzędu 175
Sprawozdania placówek oświatowych 158
Sprawozdania finansowe jednostek podległych 240
Opinie RIO 53160
Protokoły kontroli 15109
Prognoza długu 8792
WPF 9944
Pomoc publiczna 1555
Schemat kontroli podatkowych 131
Urząd Miejski 51263
Regulamin organizacyjny 16980
Sprawy 91324
Wydział Organizacyjny 12771
Wydział Finansowy 12427
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 12020
Interpretacje indywidualne 3281
Wydział Informacji i Promocji 10122
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji 14739
Wydział Spraw Obywatelskich 14594
Wydział Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju 10545
Wydział Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg 6497
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 3134
Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska 38987
Stanowisko ds. zamówień publicznych 2941
Wieloosobowe stanowisko ds. Społecznych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 3002
Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 2863
Stanowisko ds. obsługi terenów inwestycyjnych 99
Stanowisko ds. BHP i p.poż 2995
Audytor wewnętrzny 3024
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 109
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 106
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 3223
Gminny Koordynator Sportu 3340
Kontrole i audyty 1177
Komunikaty i ogłoszenia 782198
Ocena jakości wody 4775
Wybory 40073
Wybory Samorządowe 2018 5967
Państwowa Komisja Wyborcza 732
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 129
Wybory samorządowe 2014 21852
Wybory prezydenckie 2015 14602
Wybory Parlamentarne 2015 2336
Zamówienia publiczne 385274
Aktualne 266411
W toku 186711
Archiwalne 259904
Unieważnione 0
Wyniki 263741
Wyniki innych postępowań 169456
Plan zamówień 629
Do 30 tys. euro 3955
Do 30 tys. euro - archiwum 24185
Co i jak załatwić 187085
Wydziały 93314
Sprawy 140077
Wyszukaj 1552
Ogłoszenia o pracy 160740
Aktualne 52741
W toku 86106
Wyniki 244377
Unieważnione 9034
Akty prawne 2089065
Uchwały Rady Miejskiej 1976283
Zarządzenia Burmistrza 1974699
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8
Dziennik Ustaw 6
Monitor Polski 1
Prawo UE 148
Ochrona środowiska 29906
Baza danuch OOŚ 7886
Sprzęt elektryczny i elektroniczny 7465
Regulamin utrzymania czystości i porządku 8171
Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest 8244
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 37010
Opłata produktowa 3507
Badania wody 308
Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi 414
Informacje o poziomach recyklingu 545
Oświadczenia majątkowe 586041
Oświata 26413
Zadania Gminy w zakresie oświaty 21905
Wykaz placówek oświatowych 27167
Dokształcanie młodocianych 9187
Strategia Rozwoju Oświaty 7374
Wzory druków 5371
Rekrutacja 15628
Jednostki Organizacyjne 28136
MOPS 14215
SCK ZAMEK 11106
Zespół Edukacji i Finansów Oświaty 21364
Szkoły i przedszkola 687
Żłobek Miejski 3915
Ciepłownia Miejska 11351
Wodociągi i Kanalizacja 9187
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 11570
Organizacje Pozarządowe 189454
Rejestry i ewidencje 12484
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 4990
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 3114
Rejestr informacji o środowisku 2219
Rejestr instytucji kultury 967
Zgromadzenia publiczne 4916
Informacje o zgomadzeniach 3781
Konsultacje społeczne 5495
Ponowne wykorzystywanie 1705
Ochrona danych osobowych 3591

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1315727
Redakcja biuletynu 7615
Mapa serwisu 6449
Statystyki 7178
Instrukcja 8489
TELEFONY 40739
Kanał RSS 3490
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu