ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Szydłowiec 1678
Mapa 34729
Statut 16381
Strategia rozwoju 9198
Gminny Program Rewitalizacji 10229
Sołectwa 24198
Regulamin utrzymania czystości i porządku 9386
Program Wspierania Rodziny 5494
Program Poprawy Bezpieczeństwa 3859
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 2048
Program Ochrony Środowiska 239
Rada Miejska 35824
Skład Rady Miejskiej 17942
Biuro Rady Miejskiej 9695
Dyżury radnych 15946
Sesje Rady Miejskiej 192841
Transmisja obrad 3383
Nagrania obrad 4640
Plan pracy Rady Miejskiej 13496
Komisje stałe 109336
Posiedzenia komisji 562
Sprawozdania 9548
Uchwały 2014818
Imienne wykazy głosowań 4893
Interpelacje i zapytania 5680
Władze Gminy 30387
Burmistrz Szydłowca 20883
Zastępca Burmistrza 15560
Sekretarz Gminy 11320
Skarbnik Gminy 11631
Finanse Gminy 24601
Budżet 46413
Sprawozdania budżetowe 77815
Sprawozadnia finansowe gminy 245
Sprawozdania finansowe urzędu 287
Sprawozdania placówek oświatowych 250
Sprawozdania finansowe jednostek podległych 395
Opinie RIO 56083
Protokoły kontroli 15675
Prognoza długu 9043
WPF 10309
Pomoc publiczna 1758
Schemat kontroli podatkowych 215
Urząd Miejski 52734
Regulamin organizacyjny 18014
Sprawy 95254
Wydział Organizacyjny 13214
Wydział Finansowy 12903
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 12473
Interpretacje indywidualne 3383
Wydział Informacji i Promocji 10577
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji 15270
Wydział Spraw Obywatelskich 15114
Wydział Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju 10991
Wydział Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg 7013
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 3339
Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska 39716
Stanowisko ds. zamówień publicznych 3107
Wieloosobowe stanowisko ds. Społecznych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 3164
Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 3045
Stanowisko ds. obsługi terenów inwestycyjnych 193
Stanowisko ds. BHP i p.poż 3154
Audytor wewnętrzny 3192
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 206
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 226
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 3309
Gminny Koordynator Sportu 3550
Kontrole i audyty 1298
Komunikaty i ogłoszenia 823877
Ocena jakości wody 5288
Wybory 43340
Państwowa Komisja Wyborcza 734
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 900
Wybory Samorządowe 2018 7235
Wybory Parlamentarne 2015 2715
Wybory prezydenckie 2015 15375
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 133
Wybory samorządowe 2014 23043
Zamówienia publiczne 406882
Aktualne 285055
W toku 202914
Archiwalne 276087
Unieważnione 0
Wyniki 280222
Wyniki innych postępowań 183900
Plan zamówień 742
Do 30 tys. euro 6595
Do 30 tys. euro - archiwum 30467
Co i jak załatwić 193282
Wydziały 97615
Sprawy 145152
Wyszukaj 1555
Ogłoszenia o pracy 168477
Aktualne 55680
W toku 89301
Wyniki 258843
Unieważnione 10564
Akty prawne 2228288
Uchwały Rady Miejskiej 2134235
Zarządzenia Burmistrza 2133733
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8
Dziennik Ustaw 6
Monitor Polski 1
Prawo UE 151
Ochrona środowiska 30716
Baza danuch OOŚ 8316
Sprzęt elektryczny i elektroniczny 7778
Regulamin utrzymania czystości i porządku 8492
Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest 8525
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 38997
Opłata produktowa 3595
Badania wody 308
Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi 759
Informacje o poziomach recyklingu 911
Program Ochrony Środowiska 158
Oświadczenia majątkowe 610951
Oświata 27318
Zadania Gminy w zakresie oświaty 22606
Wykaz placówek oświatowych 28090
Dokształcanie młodocianych 9379
Strategia Rozwoju Oświaty 7601
Rekrutacja 16405
Jednostki Organizacyjne 28763
MOPS 14652
SCK ZAMEK 11404
Zespół Edukacji i Finansów Oświaty 22182
Szkoły i przedszkola 706
Żłobek Miejski 4084
Ciepłownia Miejska 11757
Wodociągi i Kanalizacja 9513
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 11884
Organizacje Pozarządowe 195639
Rejestry i ewidencje 12759
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 5217
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 3314
Rejestr informacji o środowisku 2373
Rejestr instytucji kultury 1117
Zgromadzenia publiczne 5143
Informacje o zgomadzeniach 4137
Konsultacje społeczne 6081
Ponowne wykorzystywanie 1765
Ochrona danych osobowych 4096

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1418611
Redakcja biuletynu 7727
Mapa serwisu 6583
Statystyki 7314
Instrukcja 8624
TELEFONY 42564
Kanał RSS 3574
« powrót do poprzedniej strony