ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Szydłowiec 1688
Mapa 36379
Statut 17806
Strategia rozwoju 9781
Gminny Program Rewitalizacji 10954
Sołectwa 29104
Regulamin utrzymania czystości i porządku 10223
Program Wspierania Rodziny 5996
Program Poprawy Bezpieczeństwa 4201
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 2335
Program Ochrony Środowiska 1368
Rada Miejska 37611
Skład Rady Miejskiej 19231
Biuro Rady Miejskiej 10399
Dyżury radnych 17724
Sesje Rady Miejskiej 210539
Transmisja obrad 5135
Nagrania obrad 7808
Plan pracy Rady Miejskiej 14855
Komisje stałe 124255
Posiedzenia komisji 695
Sprawozdania 10663
Uchwały 2267568
Imienne wykazy głosowań 7639
Interpelacje i zapytania 8033
Władze Gminy 31482
Burmistrz Szydłowca 22106
Zastępca Burmistrza 16584
Sekretarz Gminy 11990
Skarbnik Gminy 12306
Finanse Gminy 25634
Budżet 49284
Sprawozdania budżetowe 84021
Sprawozadnia finansowe gminy 513
Sprawozdania finansowe urzędu 557
Sprawozdania placówek oświatowych 499
Sprawozdania finansowe jednostek podległych 790
Opinie RIO 61126
Protokoły kontroli 16811
Prognoza długu 9550
WPF 11087
Pomoc publiczna 2308
Schemat kontroli podatkowych 449
Urząd Miejski 55443
Regulamin organizacyjny 19887
Sprawy 101476
Wydział Organizacyjny 13952
Wydział Finansowy 13755
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 13491
Interpretacje indywidualne 3636
Wydział Informacji i Promocji 11402
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji 16227
Wydział Spraw Obywatelskich 16025
Wydział Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju 11823
Wydział Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg 7980
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 3777
Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska 40891
Stanowisko ds. zamówień publicznych 3485
Wieloosobowe stanowisko ds. Społecznych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 3557
Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 3506
Stanowisko ds. obsługi terenów inwestycyjnych 456
Stanowisko ds. BHP i p.poż 3514
Audytor wewnętrzny 3573
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 474
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 518
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 3499
Gminny Koordynator Sportu 4012
Kontrole i audyty 1603
Komunikaty i ogłoszenia 892182
Ocena jakości wody 7103
Wybory 49151
Państwowa Komisja Wyborcza 740
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 3480
Wybory Samorządowe 2018 9835
Wybory Parlamentarne 2015 3761
Wybory prezydenckie 2015 17074
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 145
Wybory samorządowe 2014 25578
Zamówienia publiczne 438712
Aktualne 307461
W toku 218928
Archiwalne 298658
Unieważnione 0
Wyniki 301376
Wyniki innych postępowań 199184
Plan zamówień 1008
Do 30 tys. euro 9470
Do 30 tys. euro - archiwum 37547
Co i jak załatwić 206382
Wydziały 104462
Sprawy 156201
Wyszukaj 1559
Ogłoszenia o pracy 179261
Aktualne 59364
W toku 93329
Wyniki 276808
Unieważnione 12598
Akty prawne 2451747
Uchwały Rady Miejskiej 2363222
Zarządzenia Burmistrza 2366526
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8
Dziennik Ustaw 6
Monitor Polski 1
Prawo UE 159
Ochrona środowiska 32467
Baza danuch OOŚ 9141
Sprzęt elektryczny i elektroniczny 8349
Regulamin utrzymania czystości i porządku 8945
Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest 9176
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 41772
Opłata produktowa 3874
Badania wody 311
Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi 1600
Informacje o poziomach recyklingu 1859
Program Ochrony Środowiska 568
Oświadczenia majątkowe 649535
Oświata 29711
Zadania Gminy w zakresie oświaty 24209
Wykaz placówek oświatowych 29995
Dokształcanie młodocianych 9806
Strategia Rozwoju Oświaty 8079
Rekrutacja 17907
Jednostki Organizacyjne 30049
MOPS 15430
SCK ZAMEK 12130
Zespół Edukacji i Finansów Oświaty 23874
Szkoły i przedszkola 742
Żłobek Miejski 4567
Ciepłownia Miejska 12578
Wodociągi i Kanalizacja 10334
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 12606
Organizacje Pozarządowe 205039
Rejestry i ewidencje 13417
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 5723
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 3718
Rejestr informacji o środowisku 2727
Rejestr instytucji kultury 1525
Zgromadzenia publiczne 5752
Informacje o zgomadzeniach 4643
Konsultacje społeczne 8519
Ponowne wykorzystywanie 1918
Ochrona danych osobowych 6120
Petycje 282
Pomoc prawna 244

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1570054
Redakcja biuletynu 7969
Mapa serwisu 6836
Statystyki 7632
Instrukcja 9006
TELEFONY 45730
Kanał RSS 3792
« powrót do poprzedniej strony