ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Szydłowiec 1716
Mapa 41003
Statut 22453
Strategia rozwoju 11667
Gminny Program Rewitalizacji 13339
Sołectwa 47571
Regulamin utrzymania czystości i porządku 13121
Program Wspierania Rodziny 7801
Program Poprawy Bezpieczeństwa 5142
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 3190
Program Ochrony Środowiska 2873
Strategia Rozwoju Oświaty 0
Rada Miejska 42234
Skład Rady Miejskiej 22117
Biuro Rady Miejskiej 12918
Dyżury radnych 25577
Sesje Rady Miejskiej 294681
Transmisja obrad 10024
Nagrania obrad 22151
Plan pracy Rady Miejskiej 20662
Komisje stałe 195899
Posiedzenia komisji 1138
Sprawozdania 14234
Uchwały 3485785
Imienne wykazy głosowań 20124
Interpelacje i zapytania 15998
Władze Gminy 35015
Burmistrz Szydłowca 26430
Zastępca Burmistrza 20033
Sekretarz Gminy 14682
Skarbnik Gminy 15055
Finanse Gminy 28729
Budżet 61028
Sprawozdania budżetowe 113890
Sprawozadnia finansowe gminy 1532
Sprawozdania finansowe urzędu 1470
Sprawozdania placówek oświatowych 1632
Sprawozdania finansowe jednostek podległych 2322
Opinie RIO 84618
Protokoły kontroli 19965
Prognoza długu 11322
WPF 13398
Pomoc publiczna 4044
Schemat kontroli podatkowych 1199
Urząd Miejski 63861
Regulamin organizacyjny 25984
Sprawy 127558
Wydział Organizacyjny 16550
Wydział Finansowy 16720
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 16647
Interpretacje indywidualne 4393
Wydział Informacji i Promocji 13719
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji 19638
Wydział Spraw Obywatelskich 19363
Wydział Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju 14560
Wydział Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg 11006
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 5327
Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska 44932
Stanowisko ds. zamówień publicznych 4747
Wieloosobowe stanowisko ds. Społecznych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 4721
Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 4859
Stanowisko ds. obsługi terenów inwestycyjnych 1235
Stanowisko ds. BHP i p.poż 4778
Audytor wewnętrzny 4824
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 1277
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 1470
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 3999
Gminny Koordynator Sportu 5368
Kontrole i audyty 2550
Komunikaty i ogłoszenia 1226326
Ocena jakości wody 16974
Wybory 79441
Państwowa Komisja Wyborcza 758
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 14822
Wybory Samorządowe 2018 19302
Wybory Parlamentarne 2015 7112
Wybory prezydenckie 2015 22841
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 183
Wybory samorządowe 2014 34938
Zamówienia publiczne 525658
Aktualne 417281
W toku 303898
Archiwalne 399035
Unieważnione 0
Wyniki 397988
Wyniki innych postępowań 278894
Plan zamówień 1879
Do 30 tys. euro 24166
Co i jak załatwić 254550
Wydziały 129626
Sprawy 191902
Wyszukaj 1586
Ogłoszenia o pracy 199495
Aktualne 65670
W toku 100682
Wyniki 319777
Unieważnione 17391
Akty prawne 3585260
Uchwały Rady Miejskiej 3587289
Zarządzenia Burmistrza 3585045
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 523
Dziennik Ustaw 411
Monitor Polski 507
Prawo UE 182
Ochrona środowiska 39571
Baza danuch OOŚ 12152
Sprzęt elektryczny i elektroniczny 10178
Regulamin utrzymania czystości i porządku 10592
Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest 11469
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 54285
Opłata produktowa 4841
Badania wody 318
Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi 4623
Informacje o poziomach recyklingu 4932
Program Ochrony Środowiska 1993
Oświadczenia majątkowe 778861
Oświata 37535
Zadania Gminy w zakresie oświaty 29459
Wykaz placówek oświatowych 36360
Dokształcanie młodocianych 11013
Strategia Rozwoju Oświaty 10113
Rekrutacja 26863
Jednostki Organizacyjne 33641
MOPS 17740
SCK ZAMEK 14319
Zespół Edukacji i Finansów Oświaty 29025
Szkoły i przedszkola 838
Miejski Zespół Żłobków 6263
Ciepłownia Miejska 15155
Wodociągi i Kanalizacja 12761
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 15012
Organizacje Pozarządowe 251727
Rejestry i ewidencje 15335
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 7232
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 5083
Rejestr informacji o środowisku 3954
Rejestr instytucji kultury 2784
Zgromadzenia publiczne 8058
Informacje o zgomadzeniach 5888
Konsultacje społeczne 21243
Ponowne wykorzystywanie 2524
Ochrona danych osobowych 15232
Petycje 1744
Pomoc prawna 2337
Deklaracja dostępności 775
Koordynator ds. dostępności 26

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2118150
Redakcja biuletynu 8937
Mapa serwisu 7909
Statystyki 8663
Instrukcja 10540
TELEFONY 55757
Kanał RSS 4740
« powrót do poprzedniej strony