ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Szydłowiec 1612
Mapa 27614
Statut 9217
Strategia rozwoju 6380
Gminny Program Rewitalizacji 6502
Sołectwa 11495
Regulamin utrzymania czystości i porządku 5465
Program Wspierania Rodziny 3441
Program Poprawy Bezpieczeństwa 2590
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 819
Rada Miejska 28127
Skład Rady Miejskiej 10954
Dyżury radnych 7352
Sesje Rady Miejskiej 85418
Plan pracy Rady Miejskiej 6741
Komisje stałe 31129
Biuro Rady Miejskiej 6157
Sprawozdania 4884
Uchwały 540465
Władze Gminy 24948
Burmistrz Szydłowca 14323
Zastępca Burmistrza 10378
Sekretarz Gminy 7975
Skarbnik Gminy 8014
Finanse Gminy 19786
Budżet 27428
Sprawozdania 38242
Opinie RIO 26997
Protokoły kontroli 9761
Prognoza długu 6272
WPF 6477
Urząd Miejski 38942
Regulamin organizacyjny 9344
Sprawy 45750
Wydział Organizacyjny 8605
Wydział Finansowy 8532
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 8719
Interpretacje indywidualne 2272
Wydział Informacji i Promocji 6857
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji 10987
Wydział Spraw Obywatelskich 10938
Wydział Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju 7171
Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska 34258
Referat Gospodarki Komunalnej 3217
Referat Zarządu Dróg 795
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 1814
Stanowisko ds. zamówień publicznych 1871
Wieloosobowe stanowisko ds. Społecznych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 1793
Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 1781
Stanowisko ds. BHP i p.poż 1692
Audytor wewnętrzny 1695
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 1978
Gminny Koordynator Sportu 1920
Kontrole i audyty 86
Komunikaty i ogłoszenia 432289
Ocena jakości wody 365
Wybory 24996
Państwowa Komisja Wyborcza 664
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 57
Wybory samorządowe 2014 9711
Wybory prezydenckie 2015 7356
Wybory Parlamentarne 2015 8940
Referendum 8870
Zamówienia publiczne 203838
Aktualne 114029
W toku 61488
Wyniki 122027
Archiwalne 112334
Wyniki innych postępowań 37952
Zamówienia poniżej 30 tys. euro 249523
Planowane zamówienia publiczne 12541
Co i jak załatwić 120764
Wydziały 48385
Sprawy 84520
Wyszukaj 1521
Ogłoszenia o pracy 104013
Aktualne 31766
W toku 57207
Wyniki 115675
Akty prawne 963988
Uchwały Rady Miejskiej 653097
Zarządzenia Burmistrza 677268
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8
Dziennik Ustaw 6
Monitor Polski 1
Prawo UE 90
Ochrona środowiska 20826
Rejestr informacji o środowisku 4726
Sprzęt elektryczny i elektroniczny 4981
Regulamin utrzymania czystości i porządku 5179
Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest 5622
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 19830
Opłata produktowa 2481
Badania wody 290
Oświadczenia majątkowe 328099
Oświata 18746
Zadania Gminy w zakresie oświaty 15489
Wykaz placówek oświatowych 17965
Dokształcanie młodocianych 7104
Strategia Rozwoju Oświaty 4867
Wzory druków 3339
Rekrutacja 7408
Jednostki Organizacyjne 22547
MOPS 10928
SCK ZAMEK 8116
Zespół Edukacji i Finansów Oświaty 14562
Szkoły i przedszkola 648
Żłobek Miejski 2206
Ciepłownia Miejska 7833
Wodociągi i Kanalizacja 6465
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 8558
Organizacje Pozarządowe 140454
Rejestry i ewidencje 10098
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 2894
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 1406
Rejestr informacji o środowisku 1130
Zgromadzenia publiczne 2760
Informacje o zgomadzeniach 1190
Ponowne wykorzystywanie 1033

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 582866
Redakcja biuletynu 6572
Mapa serwisu 5350
Statystyki 5928
Instrukcja 6759
TELEFONY 26785
Kanał RSS 2571
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu