ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Szydłowiec 1664
Mapa 32453
Statut 14176
Strategia rozwoju 8399
Gminny Program Rewitalizacji 9150
Sołectwa 16252
Regulamin utrzymania czystości i porządku 8130
Program Wspierania Rodziny 4905
Program Poprawy Bezpieczeństwa 3467
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 1712
Rada Miejska 33337
Skład Rady Miejskiej 15835
Biuro Rady Miejskiej 8662
Dyżury radnych 13423
Sesje Rady Miejskiej 155738
Transmisja obrad 1416
Nagrania obrad 1568
Plan pracy Rady Miejskiej 11267
Komisje stałe 81409
Posiedzenia komisji 357
Sprawozdania 7892
Uchwały 1443721
Imienne wykazy głosowań 1511
Interpelacje i zapytania 2034
Władze Gminy 28791
Burmistrz Szydłowca 18917
Zastępca Burmistrza 13813
Sekretarz Gminy 10277
Skarbnik Gminy 10579
Finanse Gminy 23305
Budżet 40939
Sprawozdania 65750
Opinie RIO 46826
Protokoły kontroli 13947
Prognoza długu 8223
WPF 9082
Pomoc publiczna 1075
Urząd Miejski 48639
Regulamin organizacyjny 14776
Sprawy 80643
Wydział Organizacyjny 11820
Wydział Finansowy 11494
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 11153
Interpretacje indywidualne 3079
Wydział Informacji i Promocji 9273
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji 13746
Wydział Spraw Obywatelskich 13632
Wydział Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju 9601
Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska 37535
Referat Gospodarki Komunalnej 5707
Referat Zarządu Dróg 1875
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 2841
Stanowisko ds. zamówień publicznych 2677
Wieloosobowe stanowisko ds. Społecznych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 2692
Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 2536
Stanowisko ds. BHP i p.poż 2712
Audytor wewnętrzny 2705
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 2954
Gminny Koordynator Sportu 2993
Kontrole i audyty 947
Komunikaty i ogłoszenia 692290
Ocena jakości wody 3231
Wybory 34349
Wybory Samorządowe 2018 3193
Państwowa Komisja Wyborcza 725
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 115
Wybory samorządowe 2014 18995
Wybory prezydenckie 2015 13044
Wybory Parlamentarne 2015 1473
Zamówienia publiczne 341579
Aktualne 229055
W toku 155539
Archiwalne 225802
Unieważnione 0
Wyniki 230510
Wyniki innych postępowań 139883
Plan zamówień 361
Do 30 tys. euro 2049
Do 30 tys. euro - archiwum 11022
Co i jak załatwić 171703
Wydziały 83034
Sprawy 127094
Wyszukaj 1546
Ogłoszenia o pracy 146192
Aktualne 47301
W toku 79989
Wyniki 212972
Unieważnione 5634
Akty prawne 1776346
Uchwały Rady Miejskiej 1598490
Zarządzenia Burmistrza 1614329
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8
Dziennik Ustaw 6
Monitor Polski 1
Prawo UE 139
Ochrona środowiska 27852
Baza danuch OOŚ 7041
Sprzęt elektryczny i elektroniczny 6833
Regulamin utrzymania czystości i porządku 7504
Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest 7536
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 32591
Opłata produktowa 3288
Badania wody 304
Oświadczenia majątkowe 533980
Oświata 24378
Zadania Gminy w zakresie oświaty 20257
Wykaz placówek oświatowych 24806
Dokształcanie młodocianych 8575
Strategia Rozwoju Oświaty 6812
Wzory druków 4970
Rekrutacja 13594
Jednostki Organizacyjne 27047
MOPS 13464
SCK ZAMEK 10354
Zespół Edukacji i Finansów Oświaty 19696
Szkoły i przedszkola 673
Żłobek Miejski 3537
Ciepłownia Miejska 10475
Wodociągi i Kanalizacja 8453
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 10959
Organizacje Pozarządowe 177022
Rejestry i ewidencje 12003
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 4476
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2668
Rejestr informacji o środowisku 2062
Rejestr instytucji kultury 639
Zgromadzenia publiczne 4519
Informacje o zgomadzeniach 3166
Konsultacje społeczne 4101
Ponowne wykorzystywanie 1576
Ochrona danych osobowych 2370

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1097551
Redakcja biuletynu 7405
Mapa serwisu 6215
Statystyki 6897
Instrukcja 8178
TELEFONY 37122
Kanał RSS 3319
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu