ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Szydłowiec 1695
Mapa 38187
Statut 19145
Strategia rozwoju 10402
Gminny Program Rewitalizacji 11742
Sołectwa 33790
Regulamin utrzymania czystości i porządku 11118
Program Wspierania Rodziny 6568
Program Poprawy Bezpieczeństwa 4528
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 2616
Program Ochrony Środowiska 1838
Rada Miejska 39159
Skład Rady Miejskiej 20216
Biuro Rady Miejskiej 11175
Dyżury radnych 19739
Sesje Rady Miejskiej 231869
Transmisja obrad 6691
Nagrania obrad 11479
Plan pracy Rady Miejskiej 16138
Komisje stałe 145708
Posiedzenia komisji 864
Sprawozdania 11667
Uchwały 2619065
Imienne wykazy głosowań 11199
Interpelacje i zapytania 10512
Władze Gminy 32693
Burmistrz Szydłowca 23513
Zastępca Burmistrza 17692
Sekretarz Gminy 12761
Skarbnik Gminy 13115
Finanse Gminy 26718
Budżet 53169
Sprawozdania budżetowe 93583
Sprawozadnia finansowe gminy 841
Sprawozdania finansowe urzędu 826
Sprawozdania placówek oświatowych 773
Sprawozdania finansowe jednostek podległych 1197
Opinie RIO 68877
Protokoły kontroli 17818
Prognoza długu 10116
WPF 11821
Pomoc publiczna 2843
Schemat kontroli podatkowych 669
Urząd Miejski 58699
Regulamin organizacyjny 21623
Sprawy 109233
Wydział Organizacyjny 14881
Wydział Finansowy 14747
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 14605
Interpretacje indywidualne 3894
Wydział Informacji i Promocji 12145
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji 17352
Wydział Spraw Obywatelskich 17117
Wydział Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju 12739
Wydział Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg 9000
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 4283
Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska 42384
Stanowisko ds. zamówień publicznych 3904
Wieloosobowe stanowisko ds. Społecznych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 3919
Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 3985
Stanowisko ds. obsługi terenów inwestycyjnych 694
Stanowisko ds. BHP i p.poż 3949
Audytor wewnętrzny 3990
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 743
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 796
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 3682
Gminny Koordynator Sportu 4469
Kontrole i audyty 1915
Komunikaty i ogłoszenia 985792
Ocena jakości wody 9679
Wybory 54872
Państwowa Komisja Wyborcza 745
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 6214
Wybory Samorządowe 2018 12314
Wybory Parlamentarne 2015 4661
Wybory prezydenckie 2015 18636
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 156
Wybory samorządowe 2014 27993
Zamówienia publiczne 480468
Aktualne 340584
W toku 245926
Archiwalne 331800
Unieważnione 0
Wyniki 332136
Wyniki innych postępowań 221719
Plan zamówień 1363
Do 30 tys. euro 14072
Co i jak załatwić 223831
Wydziały 112384
Sprawy 167475
Wyszukaj 1566
Ogłoszenia o pracy 186094
Aktualne 61399
W toku 95785
Wyniki 289898
Unieważnione 13986
Akty prawne 2769508
Uchwały Rady Miejskiej 2729777
Zarządzenia Burmistrza 2726009
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 56
Dziennik Ustaw 32
Monitor Polski 41
Prawo UE 167
Ochrona środowiska 34658
Baza danuch OOŚ 10058
Sprzęt elektryczny i elektroniczny 8942
Regulamin utrzymania czystości i porządku 9492
Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest 9912
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 45236
Opłata produktowa 4171
Badania wody 313
Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2431
Informacje o poziomach recyklingu 2712
Program Ochrony Środowiska 953
Oświadczenia majątkowe 685371
Oświata 32069
Zadania Gminy w zakresie oświaty 26095
Wykaz placówek oświatowych 31930
Dokształcanie młodocianych 10218
Strategia Rozwoju Oświaty 8619
Rekrutacja 20079
Jednostki Organizacyjne 31300
MOPS 16146
SCK ZAMEK 12767
Zespół Edukacji i Finansów Oświaty 25506
Szkoły i przedszkola 763
Miejski Zespół Żłobków 5067
Ciepłownia Miejska 13396
Wodociągi i Kanalizacja 11020
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 13374
Organizacje Pozarządowe 215386
Rejestry i ewidencje 14119
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 6225
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 4168
Rejestr informacji o środowisku 3082
Rejestr instytucji kultury 1906
Zgromadzenia publiczne 6442
Informacje o zgomadzeniach 5066
Konsultacje społeczne 12933
Ponowne wykorzystywanie 2144
Ochrona danych osobowych 8473
Petycje 768
Pomoc prawna 828

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1776782
Redakcja biuletynu 8297
Mapa serwisu 7272
Statystyki 8050
Instrukcja 9554
TELEFONY 49205
Kanał RSS 4114
« powrót do poprzedniej strony