ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Szydłowiec 1708
Mapa 39914
Statut 21090
Strategia rozwoju 11158
Gminny Program Rewitalizacji 12721
Sołectwa 41832
Regulamin utrzymania czystości i porządku 12298
Program Wspierania Rodziny 7323
Program Poprawy Bezpieczeństwa 4894
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 2976
Program Ochrony Środowiska 2454
Strategia Rozwoju Oświaty 0
Rada Miejska 41112
Skład Rady Miejskiej 21218
Biuro Rady Miejskiej 12150
Dyżury radnych 22759
Sesje Rady Miejskiej 266029
Transmisja obrad 8561
Nagrania obrad 17666
Plan pracy Rady Miejskiej 18321
Komisje stałe 173825
Posiedzenia komisji 1015
Sprawozdania 13194
Uchwały 3065652
Imienne wykazy głosowań 16495
Interpelacje i zapytania 13822
Władze Gminy 34126
Burmistrz Szydłowca 25239
Zastępca Burmistrza 19146
Sekretarz Gminy 13950
Skarbnik Gminy 14298
Finanse Gminy 27955
Budżet 58168
Sprawozdania budżetowe 104408
Sprawozadnia finansowe gminy 1269
Sprawozdania finansowe urzędu 1228
Sprawozdania placówek oświatowych 1312
Sprawozdania finansowe jednostek podległych 1896
Opinie RIO 77603
Protokoły kontroli 19095
Prognoza długu 10843
WPF 12800
Pomoc publiczna 3592
Schemat kontroli podatkowych 1004
Urząd Miejski 61837
Regulamin organizacyjny 24173
Sprawy 119197
Wydział Organizacyjny 15845
Wydział Finansowy 15875
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 15761
Interpretacje indywidualne 4207
Wydział Informacji i Promocji 13067
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji 18666
Wydział Spraw Obywatelskich 18459
Wydział Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju 13769
Wydział Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg 10166
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 4915
Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska 43796
Stanowisko ds. zamówień publicznych 4405
Wieloosobowe stanowisko ds. Społecznych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 4391
Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 4497
Stanowisko ds. obsługi terenów inwestycyjnych 1002
Stanowisko ds. BHP i p.poż 4454
Audytor wewnętrzny 4478
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 1062
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 1134
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 3857
Gminny Koordynator Sportu 4980
Kontrole i audyty 2305
Komunikaty i ogłoszenia 1120662
Ocena jakości wody 13458
Wybory 70331
Państwowa Komisja Wyborcza 754
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 11539
Wybory Samorządowe 2018 16843
Wybory Parlamentarne 2015 6294
Wybory prezydenckie 2015 21347
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 172
Wybory samorządowe 2014 32339
Zamówienia publiczne 504591
Aktualne 382805
W toku 277473
Archiwalne 367603
Unieważnione 0
Wyniki 368262
Wyniki innych postępowań 251926
Plan zamówień 1707
Do 30 tys. euro 20093
Co i jak załatwić 241152
Wydziały 122046
Sprawy 181635
Wyszukaj 1582
Ogłoszenia o pracy 192716
Aktualne 63647
W toku 97823
Wyniki 305481
Unieważnione 15729
Akty prawne 3175219
Uchwały Rady Miejskiej 3172560
Zarządzenia Burmistrza 3168151
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 329
Dziennik Ustaw 232
Monitor Polski 371
Prawo UE 176
Ochrona środowiska 37366
Baza danuch OOŚ 11368
Sprzęt elektryczny i elektroniczny 9739
Regulamin utrzymania czystości i porządku 10126
Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest 10906
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 50664
Opłata produktowa 4602
Badania wody 317
Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi 3847
Informacje o poziomach recyklingu 4146
Program Ochrony Środowiska 1637
Oświadczenia majątkowe 737720
Oświata 35414
Zadania Gminy w zakresie oświaty 27913
Wykaz placówek oświatowych 34660
Dokształcanie młodocianych 10702
Strategia Rozwoju Oświaty 9431
Rekrutacja 23791
Jednostki Organizacyjne 32717
MOPS 17055
SCK ZAMEK 13722
Zespół Edukacji i Finansów Oświaty 27633
Szkoły i przedszkola 813
Miejski Zespół Żłobków 5796
Ciepłownia Miejska 14488
Wodociągi i Kanalizacja 12038
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 14371
Organizacje Pozarządowe 236963
Rejestry i ewidencje 14876
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 6832
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 4736
Rejestr informacji o środowisku 3649
Rejestr instytucji kultury 2446
Zgromadzenia publiczne 7297
Informacje o zgomadzeniach 5531
Konsultacje społeczne 17563
Ponowne wykorzystywanie 2388
Ochrona danych osobowych 12124
Petycje 1386
Pomoc prawna 1718
Deklaracja dostępności 53

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1953779
Redakcja biuletynu 8706
Mapa serwisu 7714
Statystyki 8477
Instrukcja 10172
TELEFONY 53109
Kanał RSS 4518
« powrót do poprzedniej strony