ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Szydłowiec 1599
Mapa 26702
Statut 8448
Strategia rozwoju 6032
Gminny Program Rewitalizacji 6001
Sołectwa 10704
Regulamin utrzymania czystości i porządku 5085
Program Wspierania Rodziny 3190
Program Poprawy Bezpieczeństwa 2380
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 681
Rada Miejska 27165
Skład Rady Miejskiej 10275
Dyżury radnych 6399
Sesje Rady Miejskiej 76017
Plan pracy Rady Miejskiej 6063
Komisje stałe 25455
Biuro Rady Miejskiej 5724
Sprawozdania 4326
Uchwały 473398
Władze Gminy 24189
Burmistrz Szydłowca 13570
Zastępca Burmistrza 9783
Sekretarz Gminy 7550
Skarbnik Gminy 7524
Finanse Gminy 19093
Budżet 25026
Sprawozdania 33719
Opinie RIO 24137
Protokoły kontroli 8940
Prognoza długu 5960
WPF 6026
Urząd Miejski 37139
Regulamin organizacyjny 8635
Sprawy 41722
Wydział Organizacyjny 7949
Wydział Finansowy 7981
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 8327
Interpretacje indywidualne 2110
Wydział Informacji i Promocji 6434
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji 10488
Wydział Spraw Obywatelskich 10373
Wydział Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju 6740
Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska 29230
Referat Gospodarki Komunalnej 2843
Referat Zarządu Dróg 589
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 1608
Stanowisko ds. zamówień publicznych 1669
Wieloosobowe stanowisko ds. Społecznych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 1587
Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 1605
Stanowisko ds. BHP i p.poż 1504
Audytor wewnętrzny 1462
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 1776
Gminny Koordynator Sportu 1696
Komunikaty i ogłoszenia 401391
Wybory 23650
Państwowa Komisja Wyborcza 659
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 49
Wybory samorządowe 2014 8128
Wybory prezydenckie 2015 6329
Wybory Parlamentarne 2015 8074
Referendum 8167
Zamówienia publiczne 186682
Aktualne 103821
W toku 53053
Wyniki 110887
Archiwalne 100367
Wyniki innych postępowań 27512
Zamówienia poniżej 30 tys. euro 235229
Planowane zamówienia publiczne 11600
Co i jak załatwić 113336
Wydziały 44398
Sprawy 78493
Wyszukaj 1509
Ogłoszenia o pracy 98414
Aktualne 30135
W toku 52900
Wyniki 104419
Akty prawne 905990
Uchwały Rady Miejskiej 601875
Zarządzenia Burmistrza 619920
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8
Dziennik Ustaw 6
Monitor Polski 1
Prawo UE 86
Ochrona środowiska 19488
Rejestr informacji o środowisku 4366
Sprzęt elektryczny i elektroniczny 4650
Regulamin utrzymania czystości i porządku 4804
Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest 5331
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 17857
Opłata produktowa 2300
Badania wody 287
Oświadczenia majątkowe 296929
Oświata 17745
Zadania Gminy w zakresie oświaty 14649
Wykaz placówek oświatowych 16873
Dokształcanie młodocianych 6844
Strategia Rozwoju Oświaty 4495
Wzory druków 2995
Rekrutacja 6083
Jednostki Organizacyjne 21280
MOPS 10416
SCK ZAMEK 7596
Zespół Edukacji i Finansów Oświaty 13646
Szkoły i przedszkola 645
Żłobek Miejski 1882
Ciepłownia Miejska 7330
Wodociągi i Kanalizacja 6068
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 8105
Organizacje Pozarządowe 121288
Rejestry i ewidencje 9694
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 2569
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 1188
Rejestr informacji o środowisku 943
Zgromadzenia publiczne 2389
Informacje o zgomadzeniach 888
Ponowne wykorzystywanie 865

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 545579
Redakcja biuletynu 6394
Mapa serwisu 5153
Statystyki 5741
Instrukcja 6454
TELEFONY 24893
Kanał RSS 2432
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu