ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Szydłowiec 1551
Mapa 22906
Statut 6612
Strategia rozwoju 5005
Gminny Program Rewitalizacji 4140
Sołectwa 8369
Regulamin utrzymania czystości i porządku 3914
Program Wspierania Rodziny 2267
Program Poprawy Bezpieczeństwa 1778
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 66
Rada Miejska 23667
Skład Rady Miejskiej 8046
Dyżury radnych 3638
Sesje Rady Miejskiej 50893
Plan pracy Rady Miejskiej 3960
Komisje stałe 15094
Biuro Rady Miejskiej 4532
Sprawozdania 2885
Uchwały 182172
Władze Gminy 20695
Burmistrz Szydłowca 11133
Zastępca Burmistrza 8089
Sekretarz Gminy 6163
Skarbnik Gminy 6071
Finanse Gminy 16484
Budżet 19476
Sprawozdania 24317
Opinie RIO 17258
Protokoły kontroli 5463
Prognoza długu 4946
WPF 4679
Urząd Miejski 31054
Regulamin organizacyjny 6553
Sprawy 28437
Wydział Organizacyjny 6427
Wydział Finansowy 6547
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 6871
Interpretacje indywidualne 1642
Wydział Informacji i Promocji 5075
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji 8605
Wydział Spraw Obywatelskich 8418
Wydział Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju 5347
Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska 3132
Referat Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg 1494
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 925
Stanowisko ds. zamówień publicznych 908
Wieloosobowe stanowisko ds. Społecznych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 885
Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 977
Stanowisko ds. BHP i p.poż 867
Audytor wewnętrzny 899
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 959
Gminny Koordynator Sportu 1017
Komunikaty i ogłoszenia 279330
Wybory 19883
Państwowa Komisja Wyborcza 612
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 3
Wybory samorządowe 2014 4342
Wybory prezydenckie 2015 3506
Wybory Parlamentarne 2015 5018
Referendum 5285
Zamówienia publiczne 142527
Aktualne 79376
W toku 33718
Wyniki 78413
Archiwalne 72101
Wyniki innych postępowań 11256
Zamówienia poniżej 30 tys. euro 185471
Planowane zamówienia publiczne 8527
Co i jak załatwić 83435
Wydziały 32739
Sprawy 58512
Wyszukaj 1458
Ogłoszenia o pracy 79789
Aktualne 24946
W toku 42411
Wyniki 76457
Akty prawne 595134
Uchwały Rady Miejskiej 415320
Zarządzenia Burmistrza 399484
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8
Dziennik Ustaw 5
Monitor Polski 1
Prawo UE 58
Ochrona środowiska 14726
Rejestr informacji o środowisku 3475
Sprzęt elektryczny i elektroniczny 3667
Regulamin utrzymania czystości i porządku 3610
Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest 4038
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 13533
Opłata produktowa 1733
Badania wody 229
Oświadczenia majątkowe 218965
Oświata 14455
Zadania Gminy w zakresie oświaty 12094
Wykaz placówek oświatowych 13920
Dokształcanie młodocianych 5850
Strategia Rozwoju Oświaty 3592
Wzory druków 2014
Rekrutacja 3228
Jednostki Organizacyjne 17037
MOPS 8319
SCK ZAMEK 6205
Zespół Edukacji i Finansów Oświaty 10599
Szkoły i przedszkola 617
Żłobek Miejski 843
Ciepłownia Miejska 5581
Wodociągi i Kanalizacja 4615
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 6580
Organizacje Pozarządowe 35231
Rejestry i ewidencje 8171
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 1493
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 666
Rejestr informacji o środowisku 479
Zgromadzenia publiczne 875
Informacje o zgomadzeniach 115
Ponowne wykorzystywanie 221

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 408998
Redakcja biuletynu 5432
Mapa serwisu 4289
Statystyki 4771
Instrukcja 5366
TELEFONY 18395
Kanał RSS 1673
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu