ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Szydłowiec 1646
Mapa 30477
Statut 11720
Strategia rozwoju 7475
Gminny Program Rewitalizacji 8143
Sołectwa 14126
Regulamin utrzymania czystości i porządku 6917
Program Wspierania Rodziny 4319
Program Poprawy Bezpieczeństwa 3135
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 1354
Rada Miejska 30716
Skład Rady Miejskiej 13581
Dyżury radnych 10445
Sesje Rady Miejskiej 123616
Plan pracy Rady Miejskiej 9037
Komisje stałe 57065
Biuro Rady Miejskiej 7336
Sprawozdania 6663
Uchwały 989163
Władze Gminy 27118
Burmistrz Szydłowca 16799
Zastępca Burmistrza 12150
Sekretarz Gminy 9229
Skarbnik Gminy 9400
Finanse Gminy 21795
Budżet 34782
Sprawozdania 53427
Opinie RIO 37611
Protokoły kontroli 12168
Prognoza długu 7383
WPF 8003
Pomoc publiczna 533
Urząd Miejski 44717
Regulamin organizacyjny 12070
Sprawy 66770
Wydział Organizacyjny 10335
Wydział Finansowy 9978
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 10025
Interpretacje indywidualne 2752
Wydział Informacji i Promocji 8210
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji 12548
Wydział Spraw Obywatelskich 12479
Wydział Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju 8466
Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska 36003
Referat Gospodarki Komunalnej 4762
Referat Zarządu Dróg 1441
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 2445
Stanowisko ds. zamówień publicznych 2339
Wieloosobowe stanowisko ds. Społecznych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 2334
Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 2244
Stanowisko ds. BHP i p.poż 2236
Audytor wewnętrzny 2236
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 2520
Gminny Koordynator Sportu 2509
Kontrole i audyty 573
Komunikaty i ogłoszenia 574880
Ocena jakości wody 1700
Wybory 30521
Państwowa Komisja Wyborcza 709
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 92
Wybory samorządowe 2014 15313
Wybory prezydenckie 2015 10598
Wybory Parlamentarne 2015 374
Wybory samorządowe 2018 8136
Referendum 11203
Zamówienia publiczne 286028
Aktualne 178212
W toku 112661
Archiwalne 176510
Unieważnione 0
Wyniki 184253
Wyniki innych postępowań 94440
Zamówienia poniżej 30 tys. euro 308933
Planowane zamówienia publiczne 14915
Co i jak załatwić 151303
Wydziały 69259
Sprawy 110767
Wyszukaj 1540
Ogłoszenia o pracy 128469
Aktualne 40191
W toku 71595
Wyniki 169661
Unieważnione 2279
Akty prawne 1382841
Uchwały Rady Miejskiej 1126083
Zarządzenia Burmistrza 1148935
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8
Dziennik Ustaw 6
Monitor Polski 1
Prawo UE 125
Ochrona środowiska 24871
Rejestr informacji o środowisku 6042
Sprzęt elektryczny i elektroniczny 6094
Regulamin utrzymania czystości i porządku 6572
Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest 6700
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 26792
Opłata produktowa 2956
Badania wody 301
Oświadczenia majątkowe 446967
Oświata 21673
Zadania Gminy w zakresie oświaty 18060
Wykaz placówek oświatowych 21578
Dokształcanie młodocianych 7924
Strategia Rozwoju Oświaty 5881
Wzory druków 4262
Rekrutacja 10574
Jednostki Organizacyjne 25264
MOPS 12552
SCK ZAMEK 9425
Zespół Edukacji i Finansów Oświaty 17375
Szkoły i przedszkola 661
Żłobek Miejski 2983
Ciepłownia Miejska 9329
Wodociągi i Kanalizacja 7648
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 10002
Organizacje Pozarządowe 160736
Rejestry i ewidencje 11149
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 3832
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2089
Rejestr informacji o środowisku 1709
Rejestr instytucji kultury 214
Zgromadzenia publiczne 3774
Informacje o zgomadzeniach 2301
Konsultacje społeczne 2638
Ponowne wykorzystywanie 1341
Klauzula informacyjna 826

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 837413
Redakcja biuletynu 7059
Mapa serwisu 5878
Statystyki 6532
Instrukcja 7572
TELEFONY 32508
Kanał RSS 2996
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu