ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Szydłowiec 1581
Mapa 23875
Statut 7018
Strategia rozwoju 5238
Gminny Program Rewitalizacji 4588
Sołectwa 8872
Regulamin utrzymania czystości i porządku 4223
Program Wspierania Rodziny 2504
Program Poprawy Bezpieczeństwa 1953
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 228
Rada Miejska 24556
Skład Rady Miejskiej 8593
Dyżury radnych 4224
Sesje Rady Miejskiej 55995
Plan pracy Rady Miejskiej 4488
Komisje stałe 16429
Biuro Rady Miejskiej 4812
Sprawozdania 3212
Uchwały 260033
Władze Gminy 21642
Burmistrz Szydłowca 11793
Zastępca Burmistrza 8543
Sekretarz Gminy 6564
Skarbnik Gminy 6443
Finanse Gminy 17284
Budżet 20900
Sprawozdania 26444
Opinie RIO 18940
Protokoły kontroli 6679
Prognoza długu 5204
WPF 5049
Urząd Miejski 32623
Regulamin organizacyjny 6968
Sprawy 31662
Wydział Organizacyjny 6793
Wydział Finansowy 6891
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 7250
Interpretacje indywidualne 1762
Wydział Informacji i Promocji 5414
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji 9075
Wydział Spraw Obywatelskich 8950
Wydział Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju 5685
Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska 9186
Referat Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg 1743
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 1081
Stanowisko ds. zamówień publicznych 1103
Wieloosobowe stanowisko ds. Społecznych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 1053
Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 1159
Stanowisko ds. BHP i p.poż 1021
Audytor wewnętrzny 1029
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 1125
Gminny Koordynator Sportu 1172
Komunikaty i ogłoszenia 309793
Wybory 20689
Państwowa Komisja Wyborcza 632
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 18
Wybory samorządowe 2014 5037
Wybory prezydenckie 2015 4087
Wybory Parlamentarne 2015 5686
Referendum 5947
Zamówienia publiczne 150774
Aktualne 85752
W toku 37072
Wyniki 87336
Archiwalne 79889
Wyniki innych postępowań 12415
Zamówienia poniżej 30 tys. euro 197534
Planowane zamówienia publiczne 9400
Co i jak załatwić 90830
Wydziały 35821
Sprawy 63793
Wyszukaj 1472
Ogłoszenia o pracy 83516
Aktualne 25944
W toku 43942
Wyniki 80878
Akty prawne 678328
Uchwały Rady Miejskiej 467060
Zarządzenia Burmistrza 460360
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8
Dziennik Ustaw 5
Monitor Polski 1
Prawo UE 68
Ochrona środowiska 15869
Rejestr informacji o środowisku 3685
Sprzęt elektryczny i elektroniczny 3897
Regulamin utrzymania czystości i porządku 3863
Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest 4322
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 14336
Opłata produktowa 1872
Badania wody 255
Oświadczenia majątkowe 235442
Oświata 15386
Zadania Gminy w zakresie oświaty 12742
Wykaz placówek oświatowych 14684
Dokształcanie młodocianych 6068
Strategia Rozwoju Oświaty 3810
Wzory druków 2307
Rekrutacja 4340
Jednostki Organizacyjne 18055
MOPS 8807
SCK ZAMEK 6542
Zespół Edukacji i Finansów Oświaty 11350
Szkoły i przedszkola 627
Żłobek Miejski 1110
Ciepłownia Miejska 5950
Wodociągi i Kanalizacja 4922
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 6945
Organizacje Pozarządowe 58876
Rejestry i ewidencje 8596
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 1792
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 801
Rejestr informacji o środowisku 606
Zgromadzenia publiczne 1257
Informacje o zgomadzeniach 293
Ponowne wykorzystywanie 393

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 441172
Redakcja biuletynu 5713
Mapa serwisu 4572
Statystyki 5051
Instrukcja 5637
TELEFONY 20127
Kanał RSS 1945
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu