ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Szydłowiec 1685
Mapa 35497
Statut 17033
Strategia rozwoju 9488
Gminny Program Rewitalizacji 10588
Sołectwa 26411
Regulamin utrzymania czystości i porządku 9816
Program Wspierania Rodziny 5683
Program Poprawy Bezpieczeństwa 4011
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 2178
Program Ochrony Środowiska 1141
Rada Miejska 36690
Skład Rady Miejskiej 18635
Biuro Rady Miejskiej 10012
Dyżury radnych 16761
Sesje Rady Miejskiej 201549
Transmisja obrad 4227
Nagrania obrad 6035
Plan pracy Rady Miejskiej 14076
Komisje stałe 116000
Posiedzenia komisji 618
Sprawozdania 10046
Uchwały 2131917
Imienne wykazy głosowań 6170
Interpelacje i zapytania 6896
Władze Gminy 30895
Burmistrz Szydłowca 21437
Zastępca Burmistrza 16014
Sekretarz Gminy 11614
Skarbnik Gminy 11935
Finanse Gminy 25053
Budżet 47992
Sprawozdania budżetowe 80676
Sprawozadnia finansowe gminy 360
Sprawozdania finansowe urzędu 406
Sprawozdania placówek oświatowych 364
Sprawozdania finansowe jednostek podległych 573
Opinie RIO 58315
Protokoły kontroli 16176
Prognoza długu 9283
WPF 10729
Pomoc publiczna 1990
Schemat kontroli podatkowych 315
Urząd Miejski 54046
Regulamin organizacyjny 18982
Sprawy 97814
Wydział Organizacyjny 13576
Wydział Finansowy 13274
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 12895
Interpretacje indywidualne 3490
Wydział Informacji i Promocji 10961
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji 15714
Wydział Spraw Obywatelskich 15522
Wydział Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju 11369
Wydział Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg 7472
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 3529
Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska 40123
Stanowisko ds. zamówień publicznych 3291
Wieloosobowe stanowisko ds. Społecznych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 3355
Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 3260
Stanowisko ds. obsługi terenów inwestycyjnych 321
Stanowisko ds. BHP i p.poż 3326
Audytor wewnętrzny 3383
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 333
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 364
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 3394
Gminny Koordynator Sportu 3776
Kontrole i audyty 1428
Komunikaty i ogłoszenia 852531
Ocena jakości wody 5998
Wybory 46777
Państwowa Komisja Wyborcza 737
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 2014
Wybory Samorządowe 2018 8558
Wybory Parlamentarne 2015 3213
Wybory prezydenckie 2015 16219
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 139
Wybory samorządowe 2014 24317
Zamówienia publiczne 419975
Aktualne 295091
W toku 209673
Archiwalne 284880
Unieważnione 0
Wyniki 288202
Wyniki innych postępowań 190877
Plan zamówień 854
Do 30 tys. euro 8136
Do 30 tys. euro - archiwum 33990
Co i jak załatwić 198886
Wydziały 100976
Sprawy 150112
Wyszukaj 1557
Ogłoszenia o pracy 173418
Aktualne 57588
W toku 91544
Wyniki 266664
Unieważnione 11449
Akty prawne 2328533
Uchwały Rady Miejskiej 2229677
Zarządzenia Burmistrza 2239025
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8
Dziennik Ustaw 6
Monitor Polski 1
Prawo UE 154
Ochrona środowiska 31522
Baza danuch OOŚ 8684
Sprzęt elektryczny i elektroniczny 8039
Regulamin utrzymania czystości i porządku 8712
Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest 8822
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 40244
Opłata produktowa 3715
Badania wody 310
Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi 1178
Informacje o poziomach recyklingu 1367
Program Ochrony Środowiska 365
Oświadczenia majątkowe 629394
Oświata 28433
Zadania Gminy w zakresie oświaty 23415
Wykaz placówek oświatowych 29025
Dokształcanie młodocianych 9579
Strategia Rozwoju Oświaty 7844
Rekrutacja 17119
Jednostki Organizacyjne 29403
MOPS 15022
SCK ZAMEK 11789
Zespół Edukacji i Finansów Oświaty 22961
Szkoły i przedszkola 725
Żłobek Miejski 4315
Ciepłownia Miejska 12238
Wodociągi i Kanalizacja 9933
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 12210
Organizacje Pozarządowe 200117
Rejestry i ewidencje 13031
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 5443
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 3509
Rejestr informacji o środowisku 2545
Rejestr instytucji kultury 1317
Zgromadzenia publiczne 5377
Informacje o zgomadzeniach 4331
Konsultacje społeczne 7175
Ponowne wykorzystywanie 1829
Ochrona danych osobowych 4921
Petycje 56

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1481378
Redakcja biuletynu 7837
Mapa serwisu 6689
Statystyki 7448
Instrukcja 8795
TELEFONY 44167
Kanał RSS 3656
« powrót do poprzedniej strony