ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Szydłowiec 1701
Mapa 38894
Statut 19824
Strategia rozwoju 10622
Gminny Program Rewitalizacji 12073
Sołectwa 36441
Regulamin utrzymania czystości i porządku 11487
Program Wspierania Rodziny 6795
Program Poprawy Bezpieczeństwa 4634
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 2738
Program Ochrony Środowiska 2042
Rada Miejska 39871
Skład Rady Miejskiej 20557
Biuro Rady Miejskiej 11456
Dyżury radnych 20553
Sesje Rady Miejskiej 241949
Transmisja obrad 7424
Nagrania obrad 13362
Plan pracy Rady Miejskiej 16718
Komisje stałe 154388
Posiedzenia komisji 920
Sprawozdania 12134
Uchwały 2771952
Imienne wykazy głosowań 12950
Interpelacje i zapytania 11617
Władze Gminy 33262
Burmistrz Szydłowca 24109
Zastępca Burmistrza 18202
Sekretarz Gminy 13190
Skarbnik Gminy 13547
Finanse Gminy 27195
Budżet 54872
Sprawozdania budżetowe 96799
Sprawozadnia finansowe gminy 983
Sprawozdania finansowe urzędu 948
Sprawozdania placówek oświatowych 927
Sprawozdania finansowe jednostek podległych 1411
Opinie RIO 71176
Protokoły kontroli 18239
Prognoza długu 10328
WPF 12136
Pomoc publiczna 3074
Schemat kontroli podatkowych 769
Urząd Miejski 59846
Regulamin organizacyjny 22373
Sprawy 113605
Wydział Organizacyjny 15215
Wydział Finansowy 15137
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 15008
Interpretacje indywidualne 3993
Wydział Informacji i Promocji 12443
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji 17881
Wydział Spraw Obywatelskich 17650
Wydział Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju 13096
Wydział Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg 9387
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 4483
Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska 42985
Stanowisko ds. zamówień publicznych 4044
Wieloosobowe stanowisko ds. Społecznych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 4056
Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 4129
Stanowisko ds. obsługi terenów inwestycyjnych 788
Stanowisko ds. BHP i p.poż 4102
Audytor wewnętrzny 4130
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 840
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 896
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 3748
Gminny Koordynator Sportu 4633
Kontrole i audyty 2059
Komunikaty i ogłoszenia 1035396
Ocena jakości wody 10794
Wybory 61848
Państwowa Komisja Wyborcza 749
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 7982
Wybory Samorządowe 2018 14056
Wybory Parlamentarne 2015 5252
Wybory prezydenckie 2015 19545
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 163
Wybory samorządowe 2014 29421
Zamówienia publiczne 488794
Aktualne 355154
W toku 256873
Archiwalne 343693
Unieważnione 0
Wyniki 345124
Wyniki innych postępowań 231484
Plan zamówień 1500
Do 30 tys. euro 16421
Co i jak załatwić 230908
Wydziały 116132
Sprawy 172688
Wyszukaj 1572
Ogłoszenia o pracy 188320
Aktualne 62121
W toku 96467
Wyniki 295577
Unieważnione 14585
Akty prawne 2897001
Uchwały Rady Miejskiej 2881620
Zarządzenia Burmistrza 2874826
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 214
Dziennik Ustaw 91
Monitor Polski 186
Prawo UE 171
Ochrona środowiska 35472
Baza danuch OOŚ 10547
Sprzęt elektryczny i elektroniczny 9209
Regulamin utrzymania czystości i porządku 9748
Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest 10232
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 47189
Opłata produktowa 4329
Badania wody 315
Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2945
Informacje o poziomach recyklingu 3234
Program Ochrony Środowiska 1196
Oświadczenia majątkowe 705609
Oświata 33217
Zadania Gminy w zakresie oświaty 26772
Wykaz placówek oświatowych 32847
Dokształcanie młodocianych 10372
Strategia Rozwoju Oświaty 8825
Rekrutacja 21139
Jednostki Organizacyjne 31774
MOPS 16466
SCK ZAMEK 13066
Zespół Edukacji i Finansów Oświaty 26178
Szkoły i przedszkola 778
Miejski Zespół Żłobków 5312
Ciepłownia Miejska 13724
Wodociągi i Kanalizacja 11361
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 13731
Organizacje Pozarządowe 221839
Rejestry i ewidencje 14394
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 6419
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 4313
Rejestr informacji o środowisku 3259
Rejestr instytucji kultury 2071
Zgromadzenia publiczne 6754
Informacje o zgomadzeniach 5234
Konsultacje społeczne 14215
Ponowne wykorzystywanie 2241
Ochrona danych osobowych 9521
Petycje 993
Pomoc prawna 1146

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1832409
Redakcja biuletynu 8453
Mapa serwisu 7473
Statystyki 8242
Instrukcja 9780
TELEFONY 50824
Kanał RSS 4285
« powrót do poprzedniej strony