ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Szydłowiec 1589
Mapa 25132
Statut 7593
Strategia rozwoju 5541
Gminny Program Rewitalizacji 5204
Sołectwa 9596
Regulamin utrzymania czystości i porządku 4576
Program Wspierania Rodziny 2769
Program Poprawy Bezpieczeństwa 2126
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 416
Rada Miejska 25580
Skład Rady Miejskiej 9317
Dyżury radnych 5135
Sesje Rady Miejskiej 64285
Plan pracy Rady Miejskiej 5114
Komisje stałe 18861
Biuro Rady Miejskiej 5185
Sprawozdania 3667
Uchwały 369289
Władze Gminy 22762
Burmistrz Szydłowca 12508
Zastępca Burmistrza 9084
Sekretarz Gminy 7008
Skarbnik Gminy 6837
Finanse Gminy 18030
Budżet 22640
Sprawozdania 29631
Opinie RIO 21051
Protokoły kontroli 7649
Prognoza długu 5535
WPF 5486
Urząd Miejski 34612
Regulamin organizacyjny 7658
Sprawy 36418
Wydział Organizacyjny 7262
Wydział Finansowy 7356
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 7705
Interpretacje indywidualne 1904
Wydział Informacji i Promocji 5851
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji 9714
Wydział Spraw Obywatelskich 9550
Wydział Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju 6144
Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska 19072
Referat Gospodarki Komunalnej 2146
Referat Zarządu Dróg 208
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 1273
Stanowisko ds. zamówień publicznych 1330
Wieloosobowe stanowisko ds. Społecznych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 1303
Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 1364
Stanowisko ds. BHP i p.poż 1244
Audytor wewnętrzny 1204
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 1413
Gminny Koordynator Sportu 1390
Komunikaty i ogłoszenia 351388
Wybory 21893
Państwowa Komisja Wyborcza 649
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 36
Wybory samorządowe 2014 6158
Wybory prezydenckie 2015 4999
Wybory Parlamentarne 2015 6681
Referendum 6821
Zamówienia publiczne 165025
Aktualne 93176
W toku 43942
Wyniki 98673
Archiwalne 88883
Wyniki innych postępowań 17923
Zamówienia poniżej 30 tys. euro 212817
Planowane zamówienia publiczne 10367
Co i jak załatwić 101556
Wydziały 39928
Sprawy 70217
Wyszukaj 1483
Ogłoszenia o pracy 89595
Aktualne 27416
W toku 46561
Wyniki 89733
Akty prawne 787032
Uchwały Rady Miejskiej 531625
Zarządzenia Burmistrza 536251
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8
Dziennik Ustaw 6
Monitor Polski 1
Prawo UE 77
Ochrona środowiska 17480
Rejestr informacji o środowisku 3980
Sprzęt elektryczny i elektroniczny 4230
Regulamin utrzymania czystości i porządku 4214
Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest 4760
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 15995
Opłata produktowa 2077
Badania wody 275
Oświadczenia majątkowe 263252
Oświata 16356
Zadania Gminy w zakresie oświaty 13550
Wykaz placówek oświatowych 15641
Dokształcanie młodocianych 6438
Strategia Rozwoju Oświaty 4111
Wzory druków 2617
Rekrutacja 5314
Jednostki Organizacyjne 19260
MOPS 9509
SCK ZAMEK 6943
Zespół Edukacji i Finansów Oświaty 12261
Szkoły i przedszkola 633
Żłobek Miejski 1368
Ciepłownia Miejska 6538
Wodociągi i Kanalizacja 5330
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 7412
Organizacje Pozarządowe 89485
Rejestry i ewidencje 9052
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 2155
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 964
Rejestr informacji o środowisku 740
Zgromadzenia publiczne 1730
Informacje o zgomadzeniach 485
Ponowne wykorzystywanie 576

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 489136
Redakcja biuletynu 6029
Mapa serwisu 4857
Statystyki 5373
Instrukcja 5991
TELEFONY 22123
Kanał RSS 2169
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu