ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Szydłowiec 1669
Mapa 33287
Statut 15035
Strategia rozwoju 8720
Gminny Program Rewitalizacji 9561
Sołectwa 18704
Regulamin utrzymania czystości i porządku 8644
Program Wspierania Rodziny 5141
Program Poprawy Bezpieczeństwa 3638
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 1838
Rada Miejska 34385
Skład Rady Miejskiej 16591
Biuro Rady Miejskiej 9069
Dyżury radnych 14371
Sesje Rady Miejskiej 172361
Transmisja obrad 2157
Nagrania obrad 2504
Plan pracy Rady Miejskiej 12231
Komisje stałe 93391
Posiedzenia komisji 424
Sprawozdania 8619
Uchwały 1677948
Imienne wykazy głosowań 2679
Interpelacje i zapytania 3473
Władze Gminy 29428
Burmistrz Szydłowca 19656
Zastępca Burmistrza 14532
Sekretarz Gminy 10685
Skarbnik Gminy 11019
Finanse Gminy 23805
Budżet 43377
Sprawozdania budżetowe 70345
Sprawozadnia finansowe gminy 67
Sprawozdania finansowe urzędu 73
Sprawozdania placówek oświatowych 66
Sprawozdania finansowe jednostek podległych 101
Opinie RIO 50738
Protokoły kontroli 14574
Prognoza długu 8547
WPF 9581
Pomoc publiczna 1339
Schemat kontroli podatkowych 41
Urząd Miejski 50116
Regulamin organizacyjny 16072
Sprawy 86483
Wydział Organizacyjny 12436
Wydział Finansowy 12086
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 11654
Interpretacje indywidualne 3195
Wydział Informacji i Promocji 9757
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji 14314
Wydział Spraw Obywatelskich 14177
Wydział Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju 10162
Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska 38306
Referat Gospodarki Komunalnej 6090
Referat Zarządu Dróg 2048
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 2962
Stanowisko ds. zamówień publicznych 2784
Wieloosobowe stanowisko ds. Społecznych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 2824
Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 2670
Stanowisko ds. BHP i p.poż 2824
Audytor wewnętrzny 2837
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 3095
Gminny Koordynator Sportu 3141
Kontrole i audyty 1073
Komunikaty i ogłoszenia 745899
Ocena jakości wody 4120
Wybory 37824
Wybory Samorządowe 2018 4941
Państwowa Komisja Wyborcza 728
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 123
Wybory samorządowe 2014 20625
Wybory prezydenckie 2015 13899
Wybory Parlamentarne 2015 1950
Zamówienia publiczne 366371
Aktualne 250641
W toku 173419
Archiwalne 245483
Unieważnione 0
Wyniki 249754
Wyniki innych postępowań 156573
Plan zamówień 501
Do 30 tys. euro 3079
Do 30 tys. euro - archiwum 18618
Co i jak załatwić 181106
Wydziały 88934
Sprawy 134259
Wyszukaj 1550
Ogłoszenia o pracy 154838
Aktualne 50441
W toku 83595
Wyniki 232873
Unieważnione 7755
Akty prawne 1949325
Uchwały Rady Miejskiej 1814914
Zarządzenia Burmistrza 1817249
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8
Dziennik Ustaw 6
Monitor Polski 1
Prawo UE 144
Ochrona środowiska 29210
Baza danuch OOŚ 7533
Sprzęt elektryczny i elektroniczny 7208
Regulamin utrzymania czystości i porządku 7893
Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest 7967
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 35240
Opłata produktowa 3416
Badania wody 306
Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi 154
Informacje o poziomach recyklingu 230
Oświadczenia majątkowe 563735
Oświata 25528
Zadania Gminy w zakresie oświaty 21215
Wykaz placówek oświatowych 26198
Dokształcanie młodocianych 8963
Strategia Rozwoju Oświaty 7159
Wzory druków 5196
Rekrutacja 14775
Jednostki Organizacyjne 27672
MOPS 13863
SCK ZAMEK 10808
Zespół Edukacji i Finansów Oświaty 20658
Szkoły i przedszkola 680
Żłobek Miejski 3740
Ciepłownia Miejska 11000
Wodociągi i Kanalizacja 8891
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 11314
Organizacje Pozarządowe 184003
Rejestry i ewidencje 12257
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 4764
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2912
Rejestr informacji o środowisku 2142
Rejestr instytucji kultury 825
Zgromadzenia publiczne 4720
Informacje o zgomadzeniach 3524
Konsultacje społeczne 4822
Ponowne wykorzystywanie 1654
Ochrona danych osobowych 3100

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1213124
Redakcja biuletynu 7536
Mapa serwisu 6340
Statystyki 7045
Instrukcja 8330
TELEFONY 39327
Kanał RSS 3419
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu