ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Szydłowiec 1693
Mapa 37367
Statut 18476
Strategia rozwoju 10104
Gminny Program Rewitalizacji 11326
Sołectwa 31636
Regulamin utrzymania czystości i porządku 10652
Program Wspierania Rodziny 6277
Program Poprawy Bezpieczeństwa 4367
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 2461
Program Ochrony Środowiska 1600
Rada Miejska 38445
Skład Rady Miejskiej 19789
Biuro Rady Miejskiej 10804
Dyżury radnych 18727
Sesje Rady Miejskiej 221753
Transmisja obrad 5888
Nagrania obrad 9611
Plan pracy Rady Miejskiej 15477
Komisje stałe 135811
Posiedzenia komisji 786
Sprawozdania 11193
Uchwały 2475465
Imienne wykazy głosowań 9248
Interpelacje i zapytania 9375
Władze Gminy 32110
Burmistrz Szydłowca 22813
Zastępca Burmistrza 17142
Sekretarz Gminy 12380
Skarbnik Gminy 12687
Finanse Gminy 26213
Budżet 51330
Sprawozdania budżetowe 89123
Sprawozadnia finansowe gminy 682
Sprawozdania finansowe urzędu 697
Sprawozdania placówek oświatowych 621
Sprawozdania finansowe jednostek podległych 992
Opinie RIO 65529
Protokoły kontroli 17317
Prognoza długu 9812
WPF 11463
Pomoc publiczna 2559
Schemat kontroli podatkowych 556
Urząd Miejski 57195
Regulamin organizacyjny 20819
Sprawy 105839
Wydział Organizacyjny 14422
Wydział Finansowy 14252
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 14110
Interpretacje indywidualne 3759
Wydział Informacji i Promocji 11766
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji 16766
Wydział Spraw Obywatelskich 16541
Wydział Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju 12289
Wydział Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg 8476
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 4037
Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska 41618
Stanowisko ds. zamówień publicznych 3668
Wieloosobowe stanowisko ds. Społecznych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 3711
Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 3736
Stanowisko ds. obsługi terenów inwestycyjnych 580
Stanowisko ds. BHP i p.poż 3729
Audytor wewnętrzny 3776
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 613
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 676
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 3597
Gminny Koordynator Sportu 4230
Kontrole i audyty 1755
Komunikaty i ogłoszenia 944762
Ocena jakości wody 8375
Wybory 51769
Państwowa Komisja Wyborcza 743
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 4804
Wybory Samorządowe 2018 11105
Wybory Parlamentarne 2015 4183
Wybory prezydenckie 2015 17827
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 153
Wybory samorządowe 2014 26820
Zamówienia publiczne 463370
Aktualne 324722
W toku 232994
Archiwalne 318651
Unieważnione 0
Wyniki 319686
Wyniki innych postępowań 210949
Plan zamówień 1215
Do 30 tys. euro 12126
Co i jak załatwić 215156
Wydziały 108703
Sprawy 162549
Wyszukaj 1564
Ogłoszenia o pracy 183243
Aktualne 60536
W toku 94790
Wyniki 283730
Unieważnione 13307
Akty prawne 2616534
Uchwały Rady Miejskiej 2558869
Zarządzenia Burmistrza 2568901
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 19
Dziennik Ustaw 6
Monitor Polski 1
Prawo UE 164
Ochrona środowiska 33548
Baza danuch OOŚ 9623
Sprzęt elektryczny i elektroniczny 8663
Regulamin utrzymania czystości i porządku 9198
Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest 9528
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 43534
Opłata produktowa 4015
Badania wody 313
Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2034
Informacje o poziomach recyklingu 2311
Program Ochrony Środowiska 781
Oświadczenia majątkowe 667082
Oświata 30927
Zadania Gminy w zakresie oświaty 25080
Wykaz placówek oświatowych 30951
Dokształcanie młodocianych 10023
Strategia Rozwoju Oświaty 8333
Rekrutacja 19149
Jednostki Organizacyjne 30675
MOPS 15822
SCK ZAMEK 12464
Zespół Edukacji i Finansów Oświaty 24785
Szkoły i przedszkola 758
Miejski Zespół Żłobków 4812
Ciepłownia Miejska 13012
Wodociągi i Kanalizacja 10708
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 12977
Organizacje Pozarządowe 210706
Rejestry i ewidencje 13780
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 5980
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 3939
Rejestr informacji o środowisku 2904
Rejestr instytucji kultury 1707
Zgromadzenia publiczne 6083
Informacje o zgomadzeniach 4884
Konsultacje społeczne 10502
Ponowne wykorzystywanie 2016
Ochrona danych osobowych 7249
Petycje 518
Pomoc prawna 532

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1689238
Redakcja biuletynu 8138
Mapa serwisu 7075
Statystyki 7866
Instrukcja 9281
TELEFONY 47613
Kanał RSS 3955
« powrót do poprzedniej strony