ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Wniosek o sfinansowanie sterylizacji zwierząt

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska

Ogłoszono dnia: 2020-01-23 14:55:10

Termin załatwienia

.

Osoba kontaktowa

Józef Walkiewicz

Miejsce załatwienia

Urząd Miejski w Szydłowcu, pl. Rynek Wielki 1

Telefon kontaktowy

48 617-86-54

Adres e-mail

srodowisko@szydlowiec.pl

Sposób załatwienia

Złożenie wniosku w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu, pl. Rynek Wielki 1

Miejsce odbioru

ul. Wschodnia 19, 26-500 Szydłowiec

Wymagane Dokumenty

wniosek o sterylizację, aktualne szczepienia w przypadku psa, książeczka zdrowia zwierzęcia

Czas realizacji

2 miesiące od daty otrzymania zlecenia na wykonanie zabiegu

Opłaty

Nie podlega opłacie

Uwagi

Finansowanie zabiegów ze środków gminy Szydłowiec

Podstawa prawna

Art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku z art. 11a ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2019 r. poz. 122 ze zm.)

Załączniki