ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Przyznawanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych „Wyprawka szkolna 2019”Drukuj informacjęSprawa: Przyznawanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych „Wyprawka szkolna 2019”

Szczegóły informacji

Przyznawanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych „Wyprawka szkolna 2019”

Wydział: Zespół Edukacji i Finansów Oświaty

Ogłoszono dnia: 2019-08-23 08:59:07

Termin załatwienia

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2019/2020. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Wniosek składa się w terminie ustalonym przez burmistrza właściwego ze względu na siedzibę szkoły. Termin składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2019 roku „Wyprawka szkolna” ustanowionym uchwałą Nr 60/2019 Rady Ministrów z dnia 04 lipca 2019 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. „Wyprawka szkolna” do dnia 17 września 2019 r.

Osoba kontaktowa

Roksana Jóźwik

Miejsce załatwienia

ul. Staszica 1A

Telefon kontaktowy

48 617-14-52

Adres e-mail

edukacja@szydlowiec.pl

Sposób załatwienia

 1. Zakres świadczonej usługi

  Rada Ministrów 4 lipca 2019 r. przyjęła uchwałę i rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.Celem Rządowego programu „Wyprawka szkolna” jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych.Pomoc w ramach programu otrzymają uczniowie z niepełnosprawnością, uczęszczający do szkół ponadpodstawowych (ogólnokształcących, zawodowych i artystycznych) oraz do klas dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych w szkołach ponadpodstawowych.

  Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, kształcenia specjalnego, kształcenia w zawodach, oraz materiały edukacyjne do kształcenia ogólnego i zawodowego zostanie udzielona uczniom:
  1)     słabowidzącym,
  2)     niesłyszącym,
  3)     słabosłyszącym,
  4)     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  5)     z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  6)     z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  7)     z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  8)     z niepełnosprawnościami sprzężonym, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7,
 1. Wysokość dofinansowania

  Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych będzie wynosić:
 • dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do: branżowej szkoły I stopnia, klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I–III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasy I pięcioletniego technikum, klas I–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy - do kwoty 225 zł
   
 • dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do branżowej szkoły I stopnia - do kwoty 390 zł
   
 • dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I–III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasy I pięcioletniego technikum, klas I–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klasy I liceum sztuk plastycznych, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas I–IV liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych, lub klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych - do kwoty 445 zł

Miejsce odbioru

ul. Staszica 1A

Wymagane Dokumenty

Wniosek wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w Szydłowcu.

Podstawa prawna

 • uchwała Nr 60/2019 r. Rady Ministrów z dnia 04 lipca 2019 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 roku „Wyprawka szkolna”.
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 04 lipca 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów  edukacyjnych.
 • zarządzenie Nr119 /19 Burmistrza Szydłowca z dnia 19 sierpnia 2019  r. w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie w roku szkolnym 2019/2020 pomocy finansowej uczniom  na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-08-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Roksana Jóźwik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-08-23 08:18:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Kamienik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-08-23 08:59:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Kamienik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-09-09 18:07:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2321 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony