ˆ

Plan pracy Rady Miejskiej w Szydłowcu

Szczegóły informacji

Plan pracy Rady Miejskiej w Szydłowcu na 2018 rok

Informacja ogłoszona dnia 2017-12-29 12:52:02 przez Robert Kamienik, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

STYCZEŃ
 1. Przyjęcie sprawozdań z prac Rady Miejskiej w Szydłowcu i poszczególnych Komisji stałych.
 2. Plany imprez, koncertów, oraz festynów organizowanych przez Wydział Informacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Szydłowcu oraz Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek.
 3. Kalendarz imprez sportowych na 2018 r. oraz zapoznanie się z aktualną działalnością i sytuacją finansową klubów sportowych działających na terenie gminy Szydłowiec.
 4. Finansowanie oświaty gminnej w 2018 r.
 5. Ocena stanu zaawansowania prac nad zmianami istniejących planów zagospodarowania przestrzennego.
LUTY
 1. Finansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej w 2018 r.
 2. Analiza wykonania Funduszu Sołeckiego i inwestycji infrastrukturalnych w Gminie Szydłowiec za 2017 rok.
 3. Ocena i przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2018 r.
 4. Sprawozdanie merytoryczno – finansowe z imprez sportowych oraz realizacja zadań sportu szkolnego za 2017 r.
 5. Analiza sprawozdania z działalności Referatu Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Szydłowcu za 2017 r. i przeprowadzenie kontroli w tym zakresie.
MARZEC
 1. Ocena stanu technicznego ulic miejskich i dróg gminnych – posiedzenie wyjazdowe.
 2. Ocena działalności Gminnego Komendanta OSP w koordynacji działań z placówkami OSP oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe na terenie Gminy Szydłowiec wraz z gminnymi komendantami OSP.
 3. Analiza i ocena działalności MOPS-u za 2017 r.
KWIECIEŃ
 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za 2017 r. – wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Szydłowca.
 2. Analiza i ocena działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 r.
 3. Sprawozdanie z działalności Szydłowieckiego Centrum Kultury- Zamek za 2017 r.
 4. Sprawozdanie z działalności niepublicznych placówek oświatowych w Gminie Szydłowiec.
 5. Ocena stanu zaawansowania prac przy budowie Zalewu w Szydłowcu- posiedzenie wyjazdowe.
MAJ
 1. Ocena możliwości inwestycyjnych w podstrefie ekonomicznej i strefie gospodarczej (postępy i zmiany w ciągu ostatniego roku oraz propozycje ewentualnych nowych rozwiązań) wraz ze Społeczną Radą Gospodarczą.
 2. Omówienie działalności Referatu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska.
 3. Zapoznanie się z projektem organizacyjnym szkół, prognoza demograficzna, analiza stanu zatrudnienia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w placówkach oświatowych.
CZERWIEC
 1. Zapoznanie się z wynikami egzaminów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Szydłowiec.
 2. Ocena stanu technicznego i funkcjonowania targowisk i hal targowych, cmentarza komunalnego oraz parkingów.
 3. Informacja o zasobach lokalowych Gminy Szydłowiec.
 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za 2017 rok.
LIPIEC
Przerwa urlopowa
SIERPIEŃ
 1. Informacja z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za I półrocze 2018 r.
 2. Analiza stanu przygotowania szkół, przedszkoli i żłobka do nowego roku szkolnego 2018/2019 – posiedzenie wyjazdowe.
 3. Przyjęcie informacji dotyczącej pozyskiwania środków zewnętrznych na zadania inwestycyjne w placówkach oświatowych w Gminie Szydłowiec.
 4. Ocena działalności spółek: Wodociągi i Kanalizacja oraz Ciepłownia Miejska na podstawie analizy przedłożonej przez Burmistrza Szydłowca.
 5. Prace nad nowelizacją uchwał o zagospodarowaniu odpadów komunalnych.
WRZESIEŃ
 1. Informacja z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za I półrocze 2018 roku.
 2. Stopień zabezpieczenia szkół przed zagrożeniami przemocą rówieśniczą i przestępstwami wśród nieletnich, zakres współpracy Policji, MOPS-u, działania podejmowane w placówkach oświatowych w Gminie Szydłowiec.
 3. Prace nad nowelizacją uchwał o zagospodarowaniu odpadów komunalnych.
PAŹDZIERNIK
 1. Ocena realizacji i zaawansowania inwestycji ujętych w budżecie Gminy
 2. Szydłowiec na 2018 r. w tym z Funduszu Sołeckiego.
 3. Podsumowanie sportowego roku szkolnego na terenie gminy Szydłowiec - posiedzenie wspólne z Gminną Radą Sportu.
LISTOPAD
 1. Prace nad ustaleniami stawek podatków lokalnych na 2019 rok.
 2. Prace nad projektem budżetu Gminy Szydłowiec na 2019 rok i Wieloletnią Prognozą Finansowa Gminy Szydłowiec na lata 2019-2030.
 3. Zaopiniowanie i uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2019 r.
GRUDZIEŃ
 1. Prace nad projektem budżetu Gminy Szydłowiec na 2019 rok i Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Szydłowiec na lata 2019-2030.
 2. Uchwalenie budżetu Gminy Szydłowiec na 2019 rok.
 3. Opracowanie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2019.
NA BIEŻĄCO
Opiniowanie spraw związanych z działalnością Rady Miejskiej w Szydłowcu oraz projektów uchwał i wniosków.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Łukasz Stasiak Data wytworzenia informacji: 2017-12-29 12:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marek Artur Koniarczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-12-29 12:42:33
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2017-12-29 12:52:02
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2019-01-06 20:19:46
Artykuł był wyświetlony: 1364 raz(y)

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec