ˆ

Ochrona danych osobowych

Szczegóły informacji

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacja ogłoszona dnia 2018-05-30 11:00:00 przez Robert Kamienik, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy, iż:

A.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu jest Burmistrz Szydłowca z siedzibą: pl. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec. 

B.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem za pomocą adresu  .

C.

Administrator danych osobowych – Burmistrz Szydłowca - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

D.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miejskim w Szydłowcu; 
  • realizacji umów zawartych z kontrahentami Urzędu;
  • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

E.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miejskim w Szydłowcu przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Szydłowca.

F.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów do jakich zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

G.

Przysługują  Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, prawo do żądania sprostowania danych osobowych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych , prawo do przenoszenia danych,  prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

H.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

I.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

J.

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne (obowiązkowe), w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

K.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, nie będą przekazywane organizacji międzynarodowej

L.

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 

Ł.

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Data wytworzenia informacji: 2018-05-30
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2018-05-30 10:42:06
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2018-05-30 11:00:00
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2018-08-08 11:01:16
Artykuł był wyświetlony: 649 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec