Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2019-12-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia przez Gminę Szydłowiec, będących własnością Gminy Szydłowiec, posadowionych na nieruchomości gruntowej będącej w wieczystym użytkowaniu Gminy Szydłowiec, w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony do 3 lat
Nr aktu prawnego
162/19
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2019-12-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
161/19
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2019-12-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Szydłowcu oznaczonej numerami działek 757 i 758
Nr aktu prawnego
160/19
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2019-12-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia III przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu i powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
159/19
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2019-12-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
158/19
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2019-11-27
Grupa tematyczna
Edukacja
Tytuł aktu
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
XIV/99/19
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2019-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Pana Zbigniewa Rucińskiego dotyczącą sposobu przeprowadzenia konsultacji społecznych przez Burmistrza Szydłowca w sprawie zmiany granic sołectw Szydłówek I i Szydłówek II
Nr aktu prawnego
XIV/98/19
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2019-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Szydłowiec na lata 2020 - 2022
Nr aktu prawnego
XIV/97/19
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2019-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
Nr aktu prawnego
XIV/96/19
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2019-11-27
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2019 Nr IV/30/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2018 roku
Nr aktu prawnego
XIV/95/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji