Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-06-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w miejscowości Sadek gmina Szydłowiec oznaczonych numerami działek 350/1 i 492/1
Nr aktu prawnego
70/20
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego działań podejmowanych w obliczu pandemii związanej z koronawirusem COVID 19 i bieżącej sytuacji w Gminie Szydłowiec
Nr aktu prawnego
XIX/136/20
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-05-28
Grupa tematyczna
Edukacja
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Oświaty w Gminie Szydłowiec na lata 2020 - 2025
Nr aktu prawnego
XIX/135/20
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr 301/LVIII/10 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 października 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Nr aktu prawnego
XIX/134/20
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szydłówek II
Nr aktu prawnego
XIX/133/20
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szydłówek I
Nr aktu prawnego
XIX/132/20
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szydłowieckiego
Nr aktu prawnego
XIX/131/20
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-05-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2020
Nr aktu prawnego
67/20
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-05-28
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2020 Nr XV/113/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2019 roku
Nr aktu prawnego
XIX/130/20
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-05-28
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XV/112/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2020 - 2034
Nr aktu prawnego
XIX/129/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji