ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-07-14 Zarządzenia Burmistrza w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania inwestycji - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szydłowiec. 111/17 Obowiązujący
2 2017-07-14 Zarządzenia Burmistrza w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania inwestycji - Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Książek Nowy, Książek Stary i Książek Majdowski. 110/17 Obowiązujący
3 2017-07-13 Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmiany załącznika nr 3 do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec. 109/17 Obowiązujący
4 2017-07-13 Zarządzenia Burmistrza w sprawie powołania Komisji Konkursowej i Przewodniczącego Komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Sadku. 108/17 Obowiązujący
5 2017-07-13 Zarządzenia Burmistrza w sprawie powołania składu Komisji do oceny wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań Gminy w zakresie rozwoju sportu oraz określenia Regulaminu pracy Komisji. 107/17 Obowiązujący
6 2017-07-13 Zarządzenia Burmistrza w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 106/17 Obowiązujący
7 2017-07-13 Zarządzenia Burmistrza w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 105/17 Obowiązujący
8 2017-07-10 Zarządzenia Burmistrza w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2017. 104/17 Obowiązujący
9 2017-07-04 Zarządzenia Burmistrza w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Sadku. 103/17 Obowiązujący
10 2017-07-04 Zarządzenia Burmistrza w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Sadku. 102/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec