Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-10-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji opiniującej kandydatów na stanowisko Referenta w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
141/20
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-10-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2020
Nr aktu prawnego
140/20
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-10-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2020
Nr aktu prawnego
139/20
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-10-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji opiniującej kandydatów na stanowisko Referenta w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
138/20
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-10-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szydłowcu oznaczonej numerem ewidencyjnym 5646/26 oraz powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
137/20
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-10-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Szydłowcu dotyczącej przyjęcia Programu współpracy Gminy Szydłowiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Nr aktu prawnego
136/20
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2020
Nr aktu prawnego
135/20
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej nr 400535W ul. Jastrzębskiej w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
XXIII/163/20
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/156/20 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 9 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bez przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Szydłowcu przy ul. Staszica 3 oraz udzielenia bonifikaty od wartości nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXIII/162/20
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań w ramach PROW na lata 2014-2020
Nr aktu prawnego
XXIII/161/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji