ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2019-06-19 Zarządzenia Burmistrza w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Szydłowcu oznaczonych numerami działek 5502/4 i 5502/5 97/19 Obowiązujący
2 2019-06-14 Zarządzenia Burmistrza w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków na rok 2019 94/19 Obowiązujący
3 2019-06-12 Zarządzenia Burmistrza zmieniające zarządzenie w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia z tytułu należności za korzystanie z lokali mieszkalnych i socjalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Szydłowiec w formie spełnienia świadczenia rzeczowego 93/19 Obowiązujący
4 2019-06-12 Zarządzenia Burmistrza w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres3 lat, położonej w Szydłowcu z przeznaczeniem pod altanę śmietnikową 92/19 Obowiązujący
5 2019-06-11 Zarządzenia Burmistrza w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej w Szydłowcu 91/19 Obowiązujący
6 2019-06-11 Zarządzenia Burmistrza w sprawie powołania komisji do ustalenia norm zużycia paliwa w samochodach służbowych: ciężarowego marki IVECO nr rej WSZ 24XP oraz dostawczego marki CITROEN JUMPER nr rej WSZ T581 90/19 Obowiązujący
7 2019-06-10 Zarządzenia Burmistrza w sprawie określenia formularza karty do głosowania na projekty złożone w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec na 2020 r. 89/19 Obowiązujący
8 2019-06-10 Zarządzenia Burmistrza w sprawie wprowadzenia ogólnych zasad oraz planu kont dla realizowanej Operacji pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 141 w miejscowości Jankowice Gmina Szydłowiec od km 0+291,30 do km 1+206,28 – dł. 914,98 mb”, przy współfinansowaniu z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 88/19 Obowiązujący
9 2019-06-05 Zarządzenia Burmistrza w sprawie powołania Komisji Przetargowej 87/19 Obowiązujący
10 2019-06-05 Pomoc społeczna zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 VIII/57/19 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec