Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2019-09-24
Grupa tematyczna
Edukacja
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Szydłowiec
Nr aktu prawnego
XII/86/19
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2019-09-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji doraźnej do spraw przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w przedmiocie prowadzenia działalności gospodarczej przez radnych Rady Miejskiej w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
XII/85/19
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2019-09-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Radomiu i Sądu Rejonowego w Szydłowcu na kadencję 2020-2023
Nr aktu prawnego
XII/84/19
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2019-10-07
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2019 Nr IV/30/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2018 roku
Nr aktu prawnego
XII/83/19
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2019-09-24
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr IV/29/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2019 - 2030
Nr aktu prawnego
XII/82/19
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2019-09-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Szydłowcu dotyczącej przyjęcia Programu współpracy Gminy Szydłowiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Nr aktu prawnego
133/19
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2019-09-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia procedury postępowania w związku z przekazywaną przez bank informacją o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy rachunku bankowego lub przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo – kredytową informacją o rozwiązaniu albo wygaśnięciu umowy imiennego rachunku członka kasy
Nr aktu prawnego
132/19
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2019-09-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji opiniującej kandydatów na stanowisko Referenta Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
131/19
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2019-09-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w składzie oraz zakresie działania Zespołu ds. Rozwoju Turystyki w Gminie Szydłowiec
Nr aktu prawnego
130/19
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2019-09-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr aktu prawnego
129/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji