Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-02-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Szydłowiec i ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego
Nr aktu prawnego
29/20
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-02-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolno stojącą i bliźniaczą, położonej w Szydłowcu przy ul. Partyzantów oraz powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
28/20
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-02-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika oraz współczynnika proporcji VAT do stosowania w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu w 2020 roku
Nr aktu prawnego
27/20
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-02-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2020
Nr aktu prawnego
26/20
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-02-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia II przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Sadek gmina Szydłowiec i powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
25/20
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-02-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Sadek gmina Szydłowiec
Nr aktu prawnego
24/20
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-02-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmiany załącznika nr 3 do Procedury nadawania uprawnień do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
23/20
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad pobierania, doręczania, zwracania nakazów płatniczych przez osoby upoważnione
Nr aktu prawnego
22/20
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego trudnej sytuacji w gospodarce odpadami w Gminie Szydłowiec oraz potrzeby zmian ustawowych dotyczących gospodarki odpadami
Nr aktu prawnego
XVI/120/20
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szydłowiec w 2020 r.
Nr aktu prawnego
XVI/119/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji