ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-01-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
12/21
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-01-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Sadku
Nr aktu prawnego
11/21
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-01-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe dla pracowników Urzędu Miejskiego w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
9/21
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-01-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu na rzecz Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
8/21
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-01-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu na rzecz Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
7/21
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-01-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji do opracowania planów finansowych na 2021 rok
Nr aktu prawnego
5/21
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-01-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki
Nr aktu prawnego
4/21
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-01-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia planu finansowego innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz wielkości dochodów związanych z ich realizacją, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na rok 2021
Nr aktu prawnego
3/21
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-01-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2021 rok
Nr aktu prawnego
2/21
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-01-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Sadku
Nr aktu prawnego
1/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji