ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-11-28 Budżet w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2018 - 2030 II/4/18 Obowiązujący
2 2018-11-29 Zarządzenia Burmistrza w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadania własnego gminy w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 220/18 Obowiązujący
3 2018-11-21 Zarządzenia Burmistrza w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu. 215/18 Obowiązujący
4 2018-11-19 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyboru przewodniczących komisji i ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Szydłowcu I/3/18 Obowiązujący
5 2018-11-19 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej I/2/18 Obowiązujący
6 2018-11-19 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej I/1/18 Obowiązujący
7 2018-11-07 Zarządzenia Burmistrza w sprawie ogłoszenia IV przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu przy ul. Pięknej i powołania komisji przetargowej. 210/18 Obowiązujący
8 2018-11-07 Zarządzenia Burmistrza w sprawie ogłoszenia III przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu przy ul. Pięknej i powołania komisji przetargowej. 209/18 Obowiązujący
9 2018-11-07 Zarządzenia Burmistrza w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Szydłowcu przy ul. Pięknej. 208/18 Obowiązujący
10 2018-11-07 Zarządzenia Burmistrza w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w czwartym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Szydłowcu przy ul. Pięknej. 207/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec