ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2020-08-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie w roku szkolnym 2020/2021 pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
Nr aktu prawnego
104/20
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2020-08-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
103/20
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2020-08-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
102/20
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2020-08-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
101/20
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2020-08-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
100/20
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2020-08-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia Aktualizacji Procedury Postępowania w Sytuacji Naruszenia Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
99/20
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2020-08-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Szydłowcu oznaczonej numerem działki 1677/7
Nr aktu prawnego
98/20
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2020-08-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia Regulaminu zwiedzania Wieży Ratuszowej pod przewodnictwem pracownika Miejskiej Informacji Turystycznej w Szydłowcu w czasie trwania epidemii COVID-19
Nr aktu prawnego
97/20
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2020-07-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Szydłowiec na lata 2021-2028
Nr aktu prawnego
96/20
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2020-07-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Szydłowcu przy ul. Pięknej oznaczonej numerami działek 1382/13 i 1383/17
Nr aktu prawnego
95/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji