Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej w Szydłowcu

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-05-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
zmieniające Zarządzenie Nr 63/19 Burmistrza Szydłowca z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
65/20
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-05-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia wsparcia najemcom lokali użytkowych i dzierżawcom nieruchomości stanowiących własność Gminy Szydłowiec w związku z ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej wynikającymi z ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
Nr aktu prawnego
64/20
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-05-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków na rok 2020
Nr aktu prawnego
63/20
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-05-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia II przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu i powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
62/20
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-05-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
61/20
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-05-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas I publicznych szkół podstawowych oraz oddziałów sportowych i dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Szydłowiec
Nr aktu prawnego
58/20
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-05-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Szydłowcu przy ul. Parkowej oznaczonej numerem działki 5699/25
Nr aktu prawnego
57/20
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-04-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2020
Nr aktu prawnego
56/20
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-04-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia Polityki ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
55/20
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-04-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Szydłowiec na rok 2020
Nr aktu prawnego
XVIII/128/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji