ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zarządzenia Burmistrza Szydłowca

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2019-09-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Szydłowcu dotyczącej przyjęcia Programu współpracy Gminy Szydłowiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Nr aktu prawnego
133/19
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2019-09-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia procedury postępowania w związku z przekazywaną przez bank informacją o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy rachunku bankowego lub przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo – kredytową informacją o rozwiązaniu albo wygaśnięciu umowy imiennego rachunku członka kasy
Nr aktu prawnego
132/19
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2019-09-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji opiniującej kandydatów na stanowisko Referenta Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
131/19
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2019-09-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w składzie oraz zakresie działania Zespołu ds. Rozwoju Turystyki w Gminie Szydłowiec
Nr aktu prawnego
130/19
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2019-09-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr aktu prawnego
129/19
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2019-09-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu i powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
128/19
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2019-09-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Szydłowcu o przeznaczeniu rolniczym i powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
127/19
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2019-09-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków
Nr aktu prawnego
126/19
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2019-09-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw Szydłówek I i Szydłówek II dotyczących zmiany granic sołectw.
Nr aktu prawnego
125/19
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2019-08-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu na rzecz Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
122/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji