ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zarządzenia Burmistrza Szydłowca

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2019-12-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia przez Gminę Szydłowiec, będących własnością Gminy Szydłowiec, posadowionych na nieruchomości gruntowej będącej w wieczystym użytkowaniu Gminy Szydłowiec, w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony do 3 lat
Nr aktu prawnego
162/19
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2019-12-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
161/19
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2019-12-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Szydłowcu oznaczonej numerami działek 757 i 758
Nr aktu prawnego
160/19
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2019-12-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia III przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu i powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
159/19
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2019-12-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
158/19
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2019-11-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadania własnego gminy w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
Nr aktu prawnego
156/19
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2019-11-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia jednolitych stawek wynajmu pomieszczeń i obiektów sportowych należących do szkół, dla których Gmina Szydłowiec jest organem prowadzącym
Nr aktu prawnego
155/19
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2019-11-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Gminy Szydłowiec w jednostce Urząd Miejski w Szydłowcu w zakresie aktywów pieniężnych, papierów wartościowych oraz materiałów
Nr aktu prawnego
154/19
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2019-11-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Gminy Szydłowiec w jednostce Urząd Miejski w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
153/19
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2019-11-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przedstawienia projektu Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na 2020 r. oraz projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2034
Nr aktu prawnego
152/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji