ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zarządzenia Burmistrza Szydłowca

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-10-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji opiniującej kandydatów na stanowisko Referenta w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
138/20
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-10-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szydłowcu oznaczonej numerem ewidencyjnym 5646/26 oraz powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
137/20
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-10-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Szydłowcu dotyczącej przyjęcia Programu współpracy Gminy Szydłowiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Nr aktu prawnego
136/20
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2020
Nr aktu prawnego
135/20
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności oraz powołania zespołu do spraw dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej
Nr aktu prawnego
134/20
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
133/20
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-09-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie: wprowadzenia ogólnych zasad oraz planu kont dla realizowanego Projektu pn.: „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.1.”Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Nr aktu prawnego
132/20
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-09-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr aktu prawnego
131/20
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-09-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia Polityki retencji danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
130/20
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-09-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szydłowcu oznaczonej numerem działki 1677/7 oraz powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
129/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji