ˆ

Zarządzenia Burmistrza Szydłowca

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-12-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2020
Nr aktu prawnego
174/20
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-12-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Gminy Szydłowiec w jednostce Urząd Miejski w Szydłowcu w zakresie aktywów pieniężnych, papierów wartościowych oraz materiałów
Nr aktu prawnego
171/20
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-12-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Gminy Szydłowiec w jednostce Urząd Miejski w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
170/20
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-12-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2020
Nr aktu prawnego
169/20
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-12-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Szydłowiec w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
Nr aktu prawnego
168/20
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-12-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydatów na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Sadku
Nr aktu prawnego
167/20
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-12-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie nie wykonywania prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
166/20
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-12-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr aktu prawnego
165/20
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-12-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego
Nr aktu prawnego
164/20
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-12-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr aktu prawnego
163/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji