ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-10-17 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Żłobek Miejski w Szydłowcu oraz utworzenia jednostki budżetowej Miejski Zespół Żłobków w Szydłowcu i nadania jej statutu LI/367/18 Obowiązujący
2 2018-10-17 Podatki i opłaty w sprawie zmiany uchwały Nr 109/XVIII/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych, określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso LI/366/18 Obowiązujący
3 2018-10-17 Budżet w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2018 LI/365/18 Obowiązujący
4 2018-10-17 Budżet w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2018 - 2030 LI/364/18 Obowiązujący
5 2018-10-03 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. „Nowe umiejętności – nowe możliwości” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 L/363/18 Obowiązujący
6 2018-10-03 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Szydłowiec L/362/18 Obowiązujący
7 2018-10-03 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad i trybu zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej L/361/18 Obowiązujący
8 2018-10-03 Statut gmniy w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szydłowiec L/360/18 Obowiązujący
9 2018-10-03 Wybory w sprawie stwierdzenia ważności wyborów sołtysa w sołectwie Sadek L/359/18 Obowiązujący
10 2018-10-03 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Ogólnopolskiego Międzybranżowego Związku Zawodowego "RAZEM" dotyczącą realizacji zadań własnych przez Burmistrza Szydłowca oraz inwestycji budowy sieci wodociągowej w miejscowości: Sadek - Szydłowiec ul. Kolejowa - Szydłówek ze środków własnych przez Spółkę "Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o." w Szydłowcu. L/358/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu