ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-06-22 Statut gmniy w sprawie zmiany Statutu Gminy Szydłowiec XXXVI/233/17 Obowiązujący
2 2017-06-22 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Szydłowiec XXXVI/232/17 Obowiązujący
3 2017-06-22 Budżet w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szydłowieckiego XXXVI/231/17 Obowiązujący
4 2017-06-22 Budżet w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Szydłowieckiego XXXVI/230/17 Obowiązujący
5 2017-06-22 Budżet w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2017 XXXVI/229/17 Obowiązujący
6 2017-06-22 Budżet w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2017 - 2030 XXXVI/228/17 Obowiązujący
7 2017-06-12 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Szydłowca absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok XXXV/227/17 Obowiązujący
8 2017-06-12 Budżet w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Burmistrza Szydłowca z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego XXXV/226/17 Obowiązujący
9 2017-06-12 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uzyskania zgody Rady Miejskiej w Szydłowcu na zastosowanie ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych w postaci umorzenia 50% oraz odroczenia terminu zapłaty kosztów procesowych zasądzonych wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Lublinie I Wydział Cywilny w kwocie 12 207,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy dwieście siedem złotych 00/100). XXXV/225/17 Obowiązujący
10 2017-06-12 Edukacja w sprawie zmiany uchwały Nr 82/XIV/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 października 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Szydłowiec pod nazwą Żłobek Miejski w Szydłowcu oraz nadania jej statutu XXXV/224/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu