ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej w Szydłowcu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej nr 400535W ul. Jastrzębskiej w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
XXIII/163/20
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/156/20 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 9 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bez przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Szydłowcu przy ul. Staszica 3 oraz udzielenia bonifikaty od wartości nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXIII/162/20
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań w ramach PROW na lata 2014-2020
Nr aktu prawnego
XXIII/161/20
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szydłowieckiego
Nr aktu prawnego
XXIII/160/20
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2020 Nr XV/113/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2019 roku
Nr aktu prawnego
XXIII/159/20
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XV/112/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2020 - 2034
Nr aktu prawnego
XXIII/158/20
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-09-09
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego pomoc de minimis dla przedsiębiorców inwestujących w zakup lub budowę nieruchomości w gminie Szydłowiec kwotę powyżej 1 000 000 zł.
Nr aktu prawnego
XXII/157/20
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-09-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bez przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Szydłowcu przy ul. Staszica 3 oraz udzielenia bonifikaty od wartości nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXII/156/20
Status
Zmieniony
Lp: 9
Data podjęcia
2020-09-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szydłowiec wraz z przeprowadzeniem postępowania o zawarcie umowy koncesji na usług i zgodnie z ustawą z dnia 21 października 2016 r., o koncesji na roboty budowlane lub usługi w zakresie administrowania Hotelu "Pod Dębem" utworzonego w wyniku realizacji projektu pt. „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza”
Nr aktu prawnego
XXII/155/20
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-09-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Szydłowiec na rok szkolny 2020/2021
Nr aktu prawnego
XXII/154/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji