ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-07-10 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli XLVII/322/18 Obowiązujący
2 2018-07-10 Edukacja zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Szydłowiec oraz określenia trybu, warunków i przypadków, w których nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin XLVII/321/18 Obowiązujący
3 2018-07-10 Budżet w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2018 XLVII/320/18 Obowiązujący
4 2018-07-10 Budżet w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2018 - 2030 XLVII/319/18 Obowiązujący
5 2018-06-14 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Szydłowca absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok XLVI/318/18 Obowiązujący
6 2018-06-14 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Burmistrza Szydłowca z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego za 2017 rok XLVI/317/18 Obowiązujący
7 2018-06-14 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Szydłowiec XLVI/316/18 Obowiązujący
8 2018-06-14 Regulaminy w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szydłowiec XLVI/315/18 Obowiązujący
9 2018-06-14 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy przysusko-szydłowieckie XLVI/314/18 Obowiązujący
10 2018-06-14 Podatki i opłaty w sprawie cen za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych stanowiące własność Gminy Szydłowiec XLVI/313/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu