ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-03-19 Zarządzenia Burmistrza w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu w lokalach wschodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szydłowiec 44/18 Obowiązujący
2 2018-03-13 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie powołania Komisji doraźnej ds. zmiany Statutu Gminy Szydłowiec XLIV/299/18 Obowiązujący
3 2018-03-13 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie powołania Komisji doraźnej ds. zmiany statutów sołectw Gminy Szydłowiec XLIV/298/18 Obowiązujący
4 2018-03-13 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szydłowiec w 2018 r. XLIV/297/18 Obowiązujący
5 2018-03-13 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielanie dotacji ze środków budżetu Gminy Szydłowiec dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie gminy Szydłowiec, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykorzystania dotacji XLIV/296/18 Obowiązujący
6 2018-03-13 Budżet w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szydłowieckiego XLIV/295/18 Obowiązujący
7 2018-03-13 Budżet w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2018 XLIV/294/18 Obowiązujący
8 2018-03-13 Budżet w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2018 - 2030 XLIV/293/18 Obowiązujący
9 2018-03-13 Edukacja w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Szydłowiec oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji XLIV/292/18 Obowiązujący
10 2018-03-13 Edukacja w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Szydłowiec oraz określenia trybu, warunków i przypadków, w których nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin XLIV/291/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu