ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2019-11-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków na rok 2019
Nr aktu prawnego
151/19
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2019-11-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr aktu prawnego
149/19
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2019-10-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2019
Nr aktu prawnego
148/19
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2019-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Szydłowiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r.
Nr aktu prawnego
XIII/94 /19
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2019-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020
Nr aktu prawnego
XIII/93/19
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2019-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę nr IV/27/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Szydłowiec, warunków i zasad korzystania z tych obiektów, oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich
Nr aktu prawnego
XIII/92/19
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2019-10-30
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XIII/91/19
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2019-10-30
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty
Tytuł aktu
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2020 r.
Nr aktu prawnego
XIII/90/19
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2019-10-30
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań w ramach PROW na lata 2014-2020
Nr aktu prawnego
XIII/89/19
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2019-10-30
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2019 Nr IV/30/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2018 roku
Nr aktu prawnego
XIII/88/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji