ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2019-02-26 Zarządzenia Burmistrza w sprawie powołania składu Komisji do oceny wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań Gminy w zakresie rozwoju sportu w 2019 roku oraz określenia Regulaminu pracy Komisji 38/19 Obowiązujący
82 2019-02-26 Zarządzenia Burmistrza w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadania własnego gminy w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 37/19 Obowiązujący
83 2019-02-25 Regulamin w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szydłowcu 36/19 Nieobowiązujący
84 2019-02-25 Zarządzenia Burmistrza w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2019 35/19 Obowiązujący
85 2019-02-25 Zarządzenia Burmistrza w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o udzielanie dotacji celowej na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Szydłowiec, w ramach „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szydłowiec” oraz określenia Regulaminu Pracy Komisji 34/19 Obowiązujący
86 2019-02-25 Zarządzenia Burmistrza w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż udziału ½ części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku przy ul. Radomskiej 46 w Szydłowcu, przysługującego Gminie Szydłowiec oraz powołania komisji przetargowej 33/19 Obowiązujący
87 2019-02-18 Zarządzenia Burmistrza w sprawie ogłoszenia III przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu i powołania komisji przetargowej 32/19 Obowiązujący
88 2019-02-18 Zarządzenia Burmistrza w sprawie ogłoszenia IV przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu przy ul. Jastrzębskiej i powołania komisji przetargowej 31/19 Zmieniony
89 2019-02-18 Zarządzenia Burmistrza w sprawie ogłoszenia II przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu i powołania komisji przetargowej 30/19 Zmieniony
90 2019-02-18 Zarządzenia Burmistrza w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Szydłowcu na osiedlu „Wschód 29/19 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu