ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2020-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Szydłowiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r.
Nr aktu prawnego
XXV/187 /20
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2020-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXV/186/20
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2020-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Referatu Zarządu Dróg w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
XXV/185/20
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2020-11-27
Grupa tematyczna
Statut gmniy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
XXV/184/20
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2020-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Szydłowiec na lata 2021 – 2028
Nr aktu prawnego
XXV/183/20
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2020-11-27
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr 49/X/2015 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie gminy Szydłowiec w ramach pomocy de minimis
Nr aktu prawnego
XXV/182/20
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2020-11-27
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 r.
Nr aktu prawnego
XXV/181/20
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2020-11-27
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty
Tytuł aktu
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2021 r.
Nr aktu prawnego
XXV/180/20
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2020-11-27
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2020 Nr XV/113/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2019 roku
Nr aktu prawnego
XXV/179/20
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2020-11-27
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XV/112/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2020 - 2034
Nr aktu prawnego
XXV/178/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji