ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2020-10-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Szydłowcu dotyczącej przyjęcia Programu współpracy Gminy Szydłowiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Nr aktu prawnego
136/20
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2020
Nr aktu prawnego
135/20
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej nr 400535W ul. Jastrzębskiej w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
XXIII/163/20
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/156/20 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 9 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bez przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Szydłowcu przy ul. Staszica 3 oraz udzielenia bonifikaty od wartości nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXIII/162/20
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań w ramach PROW na lata 2014-2020
Nr aktu prawnego
XXIII/161/20
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szydłowieckiego
Nr aktu prawnego
XXIII/160/20
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2020 Nr XV/113/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2019 roku
Nr aktu prawnego
XXIII/159/20
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XV/112/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2020 - 2034
Nr aktu prawnego
XXIII/158/20
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności oraz powołania zespołu do spraw dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej
Nr aktu prawnego
134/20
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
133/20
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji