ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2019-06-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położonych w Szydłowcu i powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
86/19
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2019-06-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Szydłowiec, na rzecz jej użytkownika wieczystego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 69/9 o pow. 5405 m2, położonej w miejscowości Sadek oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu tej nieruchomości
Nr aktu prawnego
85/19
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2019-06-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przez niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych, niepubliczne przedszkola i inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego działające na terenie Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
84/19
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2019-06-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia procedury przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
83/19
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2019-05-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2019
Nr aktu prawnego
82/19
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2019-05-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Szydłowcu Raportu o stanie Gminy Szydłowiec za 2018 rok
Nr aktu prawnego
81/19
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2019-05-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu, stanowiącej własność Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
80/19
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2019-05-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2019
Nr aktu prawnego
79/19
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2019-05-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr aktu prawnego
78/19
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2019-05-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków
Nr aktu prawnego
77/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji