ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2019-06-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie określenia formularza karty do głosowania na projekty złożone w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec na 2020 r.
Nr aktu prawnego
89/19
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2019-06-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia ogólnych zasad oraz planu kont dla realizowanej Operacji pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 141 w miejscowości Jankowice Gmina Szydłowiec od km 0+291,30 do km 1+206,28 – dł. 914,98 mb”, przy współfinansowaniu z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Nr aktu prawnego
88/19
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2019-06-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr aktu prawnego
87/19
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2019-06-05
Grupa tematyczna
Pomoc społeczna
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Nr aktu prawnego
VIII/57/19
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2019-06-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
VIII/56/19
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2019-06-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr IV/27/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. Rady Miejskiej w Szydłowcu w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Szydłowiec, warunków i zasad korzystania z tych obiektów, oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich
Nr aktu prawnego
VIII/55/19
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2019-06-05
Grupa tematyczna
Zagospodarowanie przestrzenne
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ,,Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Szydłowiec”
Nr aktu prawnego
VIII/54/19
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2019-06-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie powołania doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej
Nr aktu prawnego
VIII/53/19
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2019-06-05
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2019 Nr IV/30/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2018 roku
Nr aktu prawnego
VIII/52/19
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2019-06-05
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr IV/29/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2019 - 2030
Nr aktu prawnego
VIII/51/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji