ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2020-01-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas I publicznych szkół podstawowych oraz oddziałów sportowych i dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Szydłowiec
Nr aktu prawnego
18/20
Status
Zmieniony
Lp: 72
Data podjęcia
2020-01-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
17/20
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2020-01-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania składu Szydłowieckiej Rady Seniorów
Nr aktu prawnego
16/20
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2020-01-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 w samorządowych przedszkolach i szkołach podstawowych na terenie Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
15/20
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2020-01-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki
Nr aktu prawnego
14/20
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2020-01-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia planu finansowego innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz wielkości dochodów związanych z ich realizacją, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na rok 2020
Nr aktu prawnego
13/20
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2020-01-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Szydłówek II dotyczących zmiany Statutu Sołectwu Szydłówek II
Nr aktu prawnego
12/20
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2020-01-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Szydłówek I dotyczących zmiany Statutu Sołectwu Szydłówek I
Nr aktu prawnego
11/20
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2020-01-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu na rzecz Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
10/20
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2020-01-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu na rzecz Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
9/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji