ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2020-11-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji opiniującej kandydatów na stanowisko Referenta w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
146/20
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2020-10-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2020
Nr aktu prawnego
145/20
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Koncesyjnej oraz przyjęcia Regulaminu postępowania o udzielenie koncesji na roboty budowlane lub usługi mającego na celu zawarcie umowy koncesji na świadczenie usług administrowania Hotelu "Pod Dębem" zrewitalizowanego w wyniku realizacji projektu pt. „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza”
Nr aktu prawnego
144/20
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Zespołu do spraw negocjacji
Nr aktu prawnego
143/20
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2020-10-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Szydłowcu przy ul. Staszica oznaczonej numerem działki 5718/31
Nr aktu prawnego
142/20
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2020-10-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji opiniującej kandydatów na stanowisko Referenta w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
141/20
Status
Zmieniony
Lp: 77
Data podjęcia
2020-10-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2020
Nr aktu prawnego
140/20
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2020-10-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2020
Nr aktu prawnego
139/20
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2020-10-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji opiniującej kandydatów na stanowisko Referenta w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
138/20
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2020-10-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szydłowcu oznaczonej numerem ewidencyjnym 5646/26 oraz powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
137/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji