ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2020-03-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr aktu prawnego
41/20
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2020-03-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i budynków w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
40/20
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2020-03-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Zespołu do spraw analizy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
Nr aktu prawnego
39/20
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2020-03-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
Nr aktu prawnego
38/20
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2020-03-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr aktu prawnego
37/20
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2020-03-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania członków Młodzieżowej Rady Miejskiej w Szydłowcu oraz powołania opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
36/20
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2020-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji oraz dokumentach potwierdzających dane zaw arte w deklaracji.
Nr aktu prawnego
XVII/126/20
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2020-02-28
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty
Tytuł aktu
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szydłowiec oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady
Nr aktu prawnego
XVII/125/20
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2020-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr X/77/19 z dnia 17 lipca 2019 r. Rady Miejskiej w Szydłowcu w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Szydłowiec na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Nr aktu prawnego
XVII/124/20
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2020-02-28
Grupa tematyczna
Edukacja
Tytuł aktu
w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
XVII/123/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji