ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
XXIV/173/20
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Szydłowiec na lata 2020 – 2035
Nr aktu prawnego
XXIV/172/20
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
Ochrona Środowiska
Tytuł aktu
w sprawie pomników przyrody znajdujących się na terenie Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
XXIV/171/20
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
XXIV/170/20
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Szydłowcu na kadencję 2020-2023
Nr aktu prawnego
XXIV/169/20
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/281/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 stycznia 2018 r.
Nr aktu prawnego
XXIV/168/20
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
Zagospodarowanie przestrzenne
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy nowej dzielnicy przemysłowej S2 w mieście Szydłowcu
Nr aktu prawnego
XXIV/167/20
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
Wybory
Tytuł aktu
w sprawie stwierdzenia ważności wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Hucisko
Nr aktu prawnego
XXIV/166/20
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2020 Nr XV/113/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2019 roku
Nr aktu prawnego
XXIV/165/20
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XV/112/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2020 - 2034
Nr aktu prawnego
XXIV/164/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji