ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2019-12-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat, położonej w Szydłowcu pod prowadzenie działalności usługowej
Nr aktu prawnego
166/19
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2019-12-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie określenia szczegółowych zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
165/19
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2019-12-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania składu Komisji rozpatrującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku
Nr aktu prawnego
164/19
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2019-12-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 130/19 Burmistrza Szydłowca z dnia 17 września 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Rozwoju Turystyki w Gminie Szydłowiec
Nr aktu prawnego
163/19
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2019-12-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia przez Gminę Szydłowiec, będących własnością Gminy Szydłowiec, posadowionych na nieruchomości gruntowej będącej w wieczystym użytkowaniu Gminy Szydłowiec, w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony do 3 lat
Nr aktu prawnego
162/19
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2019-12-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
161/19
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2019-12-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Szydłowcu oznaczonej numerami działek 757 i 758
Nr aktu prawnego
160/19
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2019-12-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia III przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu i powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
159/19
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2019-12-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
158/19
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków na rok 2019
Nr aktu prawnego
157/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji