ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
61 2018-01-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szydłowiec na lata 2018-2022 XLIII/285/18 Obowiązujący
62 2018-01-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr 29/VIII/07 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie sposobu poboru oraz wyznaczenia inkasentów opłaty targowej i wysokości wynagrodzenia za inkaso XLIII/284/18 Obowiązujący
63 2018-01-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej w Szydłowcu do Komisji ds. Stypendiów Sportowych, Nagród i Wyróżnień XLIII/283/18 Obowiązujący
64 2018-01-30 Pomoc społeczna w sprawie zmiany Uchwały Nr 110/XVIII/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu XLIII/282/18 Obowiązujący
65 2016-12-30 Zarządzenia Burmistrza w sprawie ustalenia (zasad) rachunkowości dla budżetu Gminy Szydłowiec oraz jednostki budżetowej – Urząd Miejski w Szydłowcu 190/16 Nieobowiązujący
66 2018-01-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu XLIII/281/18 Obowiązujący
67 2018-01-19 Zarządzenia Burmistrza w sprawie przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki 10/18 Obowiązujący
68 2018-01-19 Zarządzenia Burmistrza w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji do opracowania planów finansowych na 2018 rok 9/18 Obowiązujący
69 2018-01-19 Regulamin w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Szydłowcu 8/18 Obowiązujący
70 2018-01-19 Zarządzenia Burmistrza w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Szydłowcu przy ul. Parkowej, oznaczonej nr działki 5699/25 7/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu