ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
61 2018-03-13 Budżet w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2018 - 2030 XLIV/293/18 Obowiązujący
62 2018-03-13 Edukacja w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Szydłowiec oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji XLIV/292/18 Obowiązujący
63 2018-03-13 Edukacja w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Szydłowiec oraz określenia trybu, warunków i przypadków, w których nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin XLIV/291/18 Obowiązujący
64 2018-03-14 Zarządzenia Burmistrza w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania własnego gminy w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 42/18 Obowiązujący
65 2018-03-13 Wybory w sprawie podziału gminy Szydłowiec na stałe obwody głosowania XLIV/290/18 Obowiązujący
66 2018-03-13 Wybory w sprawie podziału gminy Szydłowiec na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu XLIV/289/18 Obowiązujący
67 2018-03-09 Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmiany do Zarządzenia Nr 28/18 Burmistrza Szydłowca z dnia 16 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szydłowiec oraz powołania komisji przetargowej 41/18 Obowiązujący
68 2018-03-09 Zarządzenia Burmistrza w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w Szydłowcu przy ul. Jachowskiego oraz powołania komisji przetargowej 40/18 Obowiązujący
69 2018-03-06 Zarządzenia Burmistrza w sprawie nie wykonywania prawa pierwokupu 39/18 Obowiązujący
70 2018-03-06 Zarządzenia Burmistrza w sprawie wykazu programów komputerowych używanych w Wydziale Finansowym i Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Szydłowcu oraz zasad archiwizacji danych na nośnikach komputerowych 38/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu