ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2020-11-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
152/20
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2020-11-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2020
Nr aktu prawnego
151/20
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2020-11-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przedstawienia projektu Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na 2021 r. oraz projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034
Nr aktu prawnego
150/20
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2020-11-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad i trybu pracy zdalnej oraz zasad i trybu obsady rotacyjnej stanowisk pracy w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
149/20
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2020-11-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Szydłowiec, położonej przy ul. Staszica 13 w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
148/20
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2020-11-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji opiniującej kandydatów na stanowisko Główny Księgowy w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
147/20
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Szydłowcu w sprawie zachowania integralności administracyjnej województwa mazowieckiego
Nr aktu prawnego
XXIV/177/20
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwale w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet radnym i sołtysom Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
XXIV/176/20
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
Statut gmniy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
XXIV/175/20
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zespołu Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
XXIV/174/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji