ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
51 2018-11-30 Zarządzenia Burmistrza w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2018 222/18 Obowiązujący
52 2018-12-12 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania statutu Szydłowieckiemu Centrum Kultury – Zamek III/22/18 Obowiązujący
53 2018-12-12 Pomoc społeczna w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 III/21/18 Obowiązujący
54 2018-12-12 Pomoc społeczna w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 III/20/18 Obowiązujący
55 2018-12-12 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 III/19/18 Obowiązujący
56 2018-12-12 Budżet w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2018 III/18/18 Obowiązujący
57 2018-11-30 Zarządzenia Burmistrza w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych w dla Urzędu Miejskiego w Szydłowcu 221/18 Obowiązujący
58 2018-12-12 Budżet w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2018 - 2030 III/17/18 Obowiązujący
59 2018-12-12 Uchwały Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szydłowiec III/16/18 Obowiązujący
60 2018-11-29 Zarządzenia Burmistrza w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadania własnego gminy w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 220/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu