ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
51 2019-06-05 Zagospodarowanie przestrzenne w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ,,Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Szydłowiec” VIII/54/19 Obowiązujący
52 2019-06-05 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie powołania doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej VIII/53/19 Obowiązujący
53 2019-06-05 Budżet w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2019 Nr IV/30/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2018 roku VIII/52/19 Obowiązujący
54 2019-06-05 Budżet w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr IV/29/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2019 - 2030 VIII/51/19 Obowiązujący
55 2019-06-05 Zarządzenia Burmistrza w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położonych w Szydłowcu i powołania komisji przetargowej 86/19 Obowiązujący
56 2019-06-05 Zarządzenia Burmistrza w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Szydłowiec, na rzecz jej użytkownika wieczystego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 69/9 o pow. 5405 m2, położonej w miejscowości Sadek oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu tej nieruchomości 85/19 Obowiązujący
57 2019-06-04 Zarządzenia Burmistrza w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przez niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych, niepubliczne przedszkola i inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego działające na terenie Gminy Szydłowiec 84/19 Obowiązujący
58 2019-06-03 Zarządzenia Burmistrza w sprawie wprowadzenia procedury przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu 83/19 Obowiązujący
59 2019-05-31 Zarządzenia Burmistrza w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2019 82/19 Obowiązujący
60 2019-05-30 Zarządzenia Burmistrza w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Szydłowcu Raportu o stanie Gminy Szydłowiec za 2018 rok 81/19 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu