ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2021-01-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu na rzecz Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
8/21
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2021-01-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu na rzecz Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
7/21
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2021-01-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji opiniującej kandydatów na stanowisko Główny Księgowy w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
6/21
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2021-01-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji do opracowania planów finansowych na 2021 rok
Nr aktu prawnego
5/21
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2021-01-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki
Nr aktu prawnego
4/21
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2021-01-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia planu finansowego innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz wielkości dochodów związanych z ich realizacją, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na rok 2021
Nr aktu prawnego
3/21
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2021-01-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2021 rok
Nr aktu prawnego
2/21
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2021-01-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Sadku
Nr aktu prawnego
1/21
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2020-12-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2020
Nr aktu prawnego
174/20
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
173/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji