ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
51 2017-05-19 Zarządzenia Burmistrza w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Szydłowiec za rok 2016. 71/17 Obowiązujący
52 2017-05-17 Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmiany chwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2017-2030. 70/17 Obowiązujący
53 2017-05-17 Zarządzenia Burmistrza w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2017. 69/17 Obowiązujący
54 2017-05-12 Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmiany zarządzenia nr 201/15 Burmistrza Szydłowca z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szydłowcu. 68/17 Obowiązujący
55 2017-05-11 Zarządzenia Burmistrza w sprawie powołania Zespołu ds utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Sadku 67/17 Obowiązujący
56 2017-05-29 Budżet w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2017 XXXIV/222/17 Obowiązujący
57 2017-05-29 Budżet w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2017 - 2030 XXXIV/221/17 Obowiązujący
58 2017-05-09 Zarządzenia Burmistrza w sprawie wprowadzenia ogólnych zasad oraz planu kont dla realizowanego projektu pn.: „Poprawa środowiska miejskiego poprzez modernizację terenów zieleni nad Zalewem w Szydłowcu”, przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 66/17 Obowiązujący
59 2017-05-09 Zarządzenia Burmistrza w sprawie wprowadzenia ogólnych zasad oraz planu kont dla realizowanej Operacji pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ciechostowice w km od 0+000 do km 1+520”, przy współfinansowaniu z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 65/17 Obowiązujący
60 2017-05-08 Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmiany zarządzenia Nr 63/17 Burmistrza Szydłowca z dnia 02 maja 2017 r w sprawie powołania Komisji Konkursowej i Przewodniczącego Komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu. 64/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu