ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2019-12-27
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr IV/29/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2019 - 2030
Nr aktu prawnego
XV/101/19
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2019-12-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany granic sołectw Szydłówek I i Szydłówek II
Nr aktu prawnego
XV/100/19
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia Regulaminu wykonywania zadań przez Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
174/19
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia Procedury Postępowania w Sytuacji Naruszenia Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
173/19
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia wyborów radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej w Szydłowcu w placówkach oświatowych, powołania Gminnej Komisji Wyborczej oraz określenia harmonogramu wyborczego
Nr aktu prawnego
172/19
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadania własnego gminy w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
Nr aktu prawnego
171/19
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2019-12-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Sadek gmina Szydłowiec i powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
170/19
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2019-12-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat, położonej w Szydłowcu z przeznaczeniem pod altanę śmietnikową
Nr aktu prawnego
169/19
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2019-12-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji opiniującej kandydatów na stanowisko Referenta w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg w Referacie Zarządu Dróg w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
168/19
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2019-12-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2019
Nr aktu prawnego
167/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji