ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2019-07-17
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2019 Nr IV/30/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2018 roku
Nr aktu prawnego
X/66/19
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2019-07-17
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr IV/29/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2019-2030
Nr aktu prawnego
X/65/19
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2019-07-17
Grupa tematyczna
Zagospodarowanie przestrzenne
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-wschodniej części miasta Szydłowiec
Nr aktu prawnego
X/64/19
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2019-07-17
Grupa tematyczna
Wybory
Tytuł aktu
w sprawie stwierdzenia ważności wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach na terenie gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
X/63/19
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2019-07-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
111/19
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2019-07-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położonych w Szydłowcu i powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
110/19
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2019-07-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Szydłowcu oznaczonych numerami działek 2023, 2027 i 2028
Nr aktu prawnego
109/19
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2019-07-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Szydłowcu przy ul. Partyzantów oznaczonej numerem działki 5772/13
Nr aktu prawnego
108/19
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2019-07-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Szydłowcu i powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
107/19
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2019-07-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia II przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położonej w Szydłowcu i powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
106/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji