ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2020-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji oraz dokumentach potwierdzających dane zaw arte w deklaracji.
Nr aktu prawnego
XVII/126/20
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2020-02-28
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty
Tytuł aktu
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szydłowiec oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady
Nr aktu prawnego
XVII/125/20
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2020-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr X/77/19 z dnia 17 lipca 2019 r. Rady Miejskiej w Szydłowcu w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Szydłowiec na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Nr aktu prawnego
XVII/124/20
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2020-02-28
Grupa tematyczna
Edukacja
Tytuł aktu
w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
XVII/123/20
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2020-02-28
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2020 Nr XV/113/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2019 roku
Nr aktu prawnego
XVII/122/20
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2020-02-28
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XV/112/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2020 - 203
Nr aktu prawnego
XVII/121/20
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2020-03-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szydłowiec, przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy
Nr aktu prawnego
35/20
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2020-03-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na najładniejsze palmy i pisanki XVIII Szydłowieckiego Kiermaszu Wielkanocnego
Nr aktu prawnego
34/20
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2020-03-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sposobu zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz zwrotu rodzicom/opiekunom prawnym kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców/opiekunów prawnych
Nr aktu prawnego
33/20
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2020-03-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr aktu prawnego
32/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji