ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2020-11-27
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2020 Nr XV/113/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2019 roku
Nr aktu prawnego
XXV/179/20
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2020-11-27
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XV/112/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2020 - 2034
Nr aktu prawnego
XXV/178/20
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2020-12-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 5699/21 położonej w Szydłowcu na rzecz właściciela sąsiedniej działki nr 5699/12
Nr aktu prawnego
160/20
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2020-12-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Szydłowcu oznaczonej numerem działki 7/1
Nr aktu prawnego
159/20
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2020-12-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat, położonej w Szydłowcu przy ul. Mickiewicza i ul. Jagiellończyka
Nr aktu prawnego
158/20
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2020-12-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Szydłowcu oznaczonej numerami działek 1479/13, 1480/9, 1481/7, 1482/7, 1483/7, 1484/7, 3780/7
Nr aktu prawnego
157/20
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2020-12-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Szydłowcu oznaczonej numerami działek 1498/3, 1499/3, 1500/3
Nr aktu prawnego
156/20
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2020-12-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr aktu prawnego
155/20
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2020-12-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Koncesyjnej oraz przyjęcia Regulaminu postępowania o udzielenie koncesji na roboty budowlane lub usługi mającego na celu zawarcie umowy koncesji na świadczenie usług administrowania Hotelu "Pod Dębem" zrewitalizowanego w wyniku realizacji projektu pt. „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza”
Nr aktu prawnego
154/20
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2020-11-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2020
Nr aktu prawnego
153/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji