ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 4611
Data podjęcia
2010-07-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
W sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji realizowanej w ramach PROW 2007-2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.
Nr aktu prawnego
273/LIII/10
Status
Zmieniony
Lp: 4612
Data podjęcia
2010-07-09
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
W sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.
Nr aktu prawnego
274/LIII/10
Status
Obowiązujący
Lp: 4613
Data podjęcia
2010-07-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
W sprawie zmian do uchwały Nr 264/LI/10 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 1 czerwca 2010r. dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Szydłowieckiego.
Nr aktu prawnego
275/LIII/10
Status
Obowiązujący
Lp: 4614
Data podjęcia
2010-07-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
W sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Szydłowiec, warunków udzielania bonifikaty oraz wysokości jej stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych należących do Gminy.
Nr aktu prawnego
276/LIII/10
Status
Obowiązujący
Lp: 4615
Data podjęcia
2010-07-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
W sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
Nr aktu prawnego
277/LIII/10
Status
Nieobowiązujący
Lp: 4616
Data podjęcia
2010-07-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia Statutu związku międzygminnego pod nazwa „Komunalny Związek Gmin Regionu Radomskiego” .
Nr aktu prawnego
278/LIII/10
Status
Obowiązujący
Lp: 4617
Data podjęcia
2010-08-02
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
W sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.
Nr aktu prawnego
279/LIV/10
Status
Obowiązujący
Lp: 4618
Data podjęcia
2010-08-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
W sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sandomierz związanej z usuwaniem skutków powodzi.
Nr aktu prawnego
280/LIV/10
Status
Zmieniony
Lp: 4619
Data podjęcia
2010-09-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
W sprawie zobowiązania Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Zdziechowie do udostępniania mieszkańcom obiektu sportowego.
Nr aktu prawnego
281/LV/10
Status
Obowiązujący
Lp: 4620
Data podjęcia
2010-09-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
W sprawie określenia trybu i zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Nr aktu prawnego
282/LVI/10
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji