ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 4481
Data podjęcia
2008-02-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod budownictwo mieszkalno – usługowe, położonych w Szydłowcu przy ul. Jastrzębskiej i powołania komisji przetargowej.
Nr aktu prawnego
17/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 4482
Data podjęcia
2008-03-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie powołania Komisji do dokonania odbioru pomieszczeń w budynku przy ul. Kilińskiego 2.
Nr aktu prawnego
18/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 4483
Data podjęcia
2008-03-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowanie terenów inwestycyjnych nowej dzielnicy przemysłowej w Szydłowcu - budowę ulicy Leśnej wraz z infrastrukturą techniczną (kanalizacją deszczową, siecią wodociągową, oświetleniem ulicznym).
Nr aktu prawnego
19/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 4484
Data podjęcia
2008-03-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy Szydłowiec za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.
Nr aktu prawnego
20/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 4485
Data podjęcia
2008-03-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie powołania komisji celem ustalenia robót remontowych całego obiektu szkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szydłowcu.
Nr aktu prawnego
21/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 4486
Data podjęcia
2008-03-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie nabycia nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Szydłowiec.
Nr aktu prawnego
22/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 4487
Data podjęcia
2008-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie zmian w planie budżetu na rok 2008.
Nr aktu prawnego
23/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 4488
Data podjęcia
2008-04-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie procedury zatwierdzania arkuszy organizacji publicznych szkół i przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Szydłowiec na rok szkolny 2008/2009.
Nr aktu prawnego
24/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 4489
Data podjęcia
2008-04-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
Nr aktu prawnego
25/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 4490
Data podjęcia
2008-04-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zakup paliw - oleju napędowego dla Gminy Szydłowiec na potrzeby Miejskiego Wysypiska Śmieci.
Nr aktu prawnego
26/2008
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji