ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 4471
Data podjęcia
2008-01-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Nr aktu prawnego
7/2008
Status
Zmieniony
Lp: 4472
Data podjęcia
2008-01-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie ustalenia stawek opłat za pracę pojazdów mechanicznych, będących na wyposażeniu Jednostki Budżetowej Gminy Miejskie Wysypisko Śmieci w Szydłowcu.
Nr aktu prawnego
8/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 4473
Data podjęcia
2008-02-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2008 w samorządowych przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Gminy Szydłowiec.
Nr aktu prawnego
9/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 4474
Data podjęcia
2008-02-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego.
Nr aktu prawnego
10/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 4475
Data podjęcia
2008-02-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Nr aktu prawnego
11/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 4476
Data podjęcia
2008-02-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie przeprowadzenia fizycznej likwidacji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych będących na wyposażeniu Urzędu Miejskiego w Szydłowcu.
Nr aktu prawnego
12/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 4477
Data podjęcia
2008-02-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę samochodu 7 – osobowego typu VAN dla Urzędu Miejskiego w Szydłowcu.
Nr aktu prawnego
13/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 4478
Data podjęcia
2008-02-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Nr aktu prawnego
14/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 4479
Data podjęcia
2008-02-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursów na palmy, baby i mazurki wielkanocne, organizowanych podczas VI Szydłowieckiego Kiermaszu Wielkanocnego.
Nr aktu prawnego
15/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 4480
Data podjęcia
2008-02-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie zmiany składu komisji przetargowej.
Nr aktu prawnego
16/2008
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji