ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 4461
Data podjęcia
2007-12-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Gminy Szydłowiec w zakresie materiałów, materiałów złożonych w depozytach i środków trwałych w użytkowaniu.
Nr aktu prawnego
86/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 4462
Data podjęcia
2007-12-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu „planu zagospodarowania przestrzennego obszary strefy historycznego centrum miasta Szydłowca S1”.
Nr aktu prawnego
87/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 4463
Data podjęcia
2007-12-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie zmian w budżecie gminy Szydłowiec w 2007r.
Nr aktu prawnego
88/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 4464
Data podjęcia
2007-12-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie przeprowadzenia fizycznej likwidacji niskocennych środków trwałych należących do majątku Gminy, a przekazanych do bezpłatnego użytkowania spółce z o.o. „Wodociągi i Kanalizacja” w Szydłowcu.
Nr aktu prawnego
89/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 4465
Data podjęcia
2008-01-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie ustalenia nowych stawek za odbiór stałych odpadów komunalnych i dzierżawę koszy przez jednostkę budżetową Miejskie Wysypisko Śmieci.
Nr aktu prawnego
1/2008
Status
Nieobowiązujący
Lp: 4466
Data podjęcia
2008-01-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie przejęcia protokółem zdawczo – odbiorczym obiektów budowlanych dzierżawionych przez Mazowieckiego Operatora Systemu Dystrybucji Oddział w Radomiu.
Nr aktu prawnego
2/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 4467
Data podjęcia
2008-01-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 85 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia niezbędnego zapasu gotówki w kasie Urzędu Miejskiego w Szydłowcu.
Nr aktu prawnego
3/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 4468
Data podjęcia
2008-01-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
Nr aktu prawnego
4/2008
Status
Zmieniony
Lp: 4469
Data podjęcia
2008-01-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie powołania komisji przygotowującej dokumenty niezbędne do wniosku o wydanie zezwolenia na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej.
Nr aktu prawnego
5/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 4470
Data podjęcia
2008-01-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
Nr aktu prawnego
6/2008
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji