ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 4451
Data podjęcia
2007-10-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie nabycia nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Szydłowiec.
Nr aktu prawnego
76/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 4452
Data podjęcia
2007-10-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie zmian w budżecie gminy Szydłowiec w 2007r.
Nr aktu prawnego
77/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 4453
Data podjęcia
2007-11-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2008 zadania własnego gminy w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.
Nr aktu prawnego
78/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 4454
Data podjęcia
2007-11-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie projektu budżetu Gminy Szydłowiec na 2008r.
Nr aktu prawnego
79/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 4455
Data podjęcia
2007-11-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego na terenie gminy Szydłowiec.
Nr aktu prawnego
80/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 4456
Data podjęcia
2007-11-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie zmian w budżecie gminy Szydłowiec w 2007r.
Nr aktu prawnego
81/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 4457
Data podjęcia
2007-11-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji budowlanej budowy Stacji Wodociągowej w Szydłowcu.
Nr aktu prawnego
82/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 4458
Data podjęcia
2007-11-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Nr aktu prawnego
83/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 4459
Data podjęcia
2007-11-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie: zmian w budżecie gminy Szydłowiec w 2007r.
Nr aktu prawnego
84/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 4460
Data podjęcia
2007-12-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
Nr aktu prawnego
85/2007
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji