ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
4111 2010-07-09 Budżet W sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010. 274/LIII/10 Obowiązujący
4112 2010-07-09 Uchwały Rady Miejskiej W sprawie zmian do uchwały Nr 264/LI/10 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 1 czerwca 2010r. dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Szydłowieckiego. 275/LIII/10 Obowiązujący
4113 2010-07-09 Uchwały Rady Miejskiej W sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Szydłowiec, warunków udzielania bonifikaty oraz wysokości jej stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych należących do Gminy. 276/LIII/10 Obowiązujący
4114 2010-07-09 Uchwały Rady Miejskiej W sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. 277/LIII/10 Nieobowiązujący
4115 2010-07-09 Uchwały Rady Miejskiej W sprawie przyjęcia Statutu związku międzygminnego pod nazwa „Komunalny Związek Gmin Regionu Radomskiego” . 278/LIII/10 Obowiązujący
4116 2010-08-02 Budżet W sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010. 279/LIV/10 Obowiązujący
4117 2010-08-02 Uchwały Rady Miejskiej W sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sandomierz związanej z usuwaniem skutków powodzi. 280/LIV/10 Zmieniony
4118 2010-09-07 Uchwały Rady Miejskiej W sprawie zobowiązania Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Zdziechowie do udostępniania mieszkańcom obiektu sportowego. 281/LV/10 Obowiązujący
4119 2010-09-17 Uchwały Rady Miejskiej W sprawie określenia trybu i zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 282/LVI/10 Obowiązujący
4120 2010-09-17 Uchwały Rady Miejskiej W sprawie reorganizacji jednostek organizacyjnych Gminy Szydłowiec. 283/LVI/10 Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu