ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2020-06-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego
Nr aktu prawnego
71/20
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2020-06-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w miejscowości Sadek gmina Szydłowiec oznaczonych numerami działek 350/1 i 492/1
Nr aktu prawnego
70/20
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2020-06-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury pn. Szydłowieckie Centrum Kultury – ZAMEK za 2019 rok
Nr aktu prawnego
69/20
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2020-06-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wydawania i użytkowania Karty „Mieszkasz w Szydłowcu – Kupujesz w Szydłowcu”, wzoru karty, wzoru wniosku o wydanie Karty, regulaminu współpracy Partnerów z Gmina Szydłowiec w ramach programu Karta „Mieszkasz w Szydłowcu – Kupujesz w Szydłowcu” oraz wzoru porozumienia z Partnerem Programu Karta „Mieszkasz w Szydłowcu – Kupujesz w Szydłowcu”
Nr aktu prawnego
68/20
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2020-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego działań podejmowanych w obliczu pandemii związanej z koronawirusem COVID 19 i bieżącej sytuacji w Gminie Szydłowiec
Nr aktu prawnego
XIX/136/20
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2020-05-28
Grupa tematyczna
Edukacja
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Oświaty w Gminie Szydłowiec na lata 2020 - 2025
Nr aktu prawnego
XIX/135/20
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2020-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr 301/LVIII/10 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 października 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Nr aktu prawnego
XIX/134/20
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2020-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szydłówek II
Nr aktu prawnego
XIX/133/20
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2020-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szydłówek I
Nr aktu prawnego
XIX/132/20
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2020-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szydłowieckiego
Nr aktu prawnego
XIX/131/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji