ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2021-02-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w najem powierzchni przeznaczonej pod reklamę w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat
Nr aktu prawnego
24/21
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2021-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Szydłowiec, warunków i zasad korzystania z tych obiektów, oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich
Nr aktu prawnego
XXVIII/201/21
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2021-01-27
Grupa tematyczna
Utrzymanie czystości i porządku
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
XXVIII/200/21
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2021-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szydłowiec w 2021 r.
Nr aktu prawnego
XXVIII/199/21
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2021-01-27
Grupa tematyczna
Edukacja
Tytuł aktu
w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2021 roku
Nr aktu prawnego
XXVIII/198/21
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2021-01-27
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2021 Nr XXVII/195/20 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2020 roku
Nr aktu prawnego
XXVIII/197/21
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2021-01-27
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXVII/194/20 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2021 - 2034
Nr aktu prawnego
XXVIII/196/21
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2021-02-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w Szydłowcu przy ul. Wymysłów oraz powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
23/21
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2021-01-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021
Nr aktu prawnego
21/21
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2021-01-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto
Nr aktu prawnego
20/21
Status
Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji