ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
31 2017-06-12 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Szydłowca absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok XXXV/227/17 Obowiązujący
32 2017-06-12 Budżet w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Burmistrza Szydłowca z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego XXXV/226/17 Obowiązujący
33 2017-06-12 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uzyskania zgody Rady Miejskiej w Szydłowcu na zastosowanie ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych w postaci umorzenia 50% oraz odroczenia terminu zapłaty kosztów procesowych zasądzonych wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Lublinie I Wydział Cywilny w kwocie 12 207,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy dwieście siedem złotych 00/100). XXXV/225/17 Obowiązujący
34 2017-06-12 Edukacja w sprawie zmiany uchwały Nr 82/XIV/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 października 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Szydłowiec pod nazwą Żłobek Miejski w Szydłowcu oraz nadania jej statutu XXXV/224/17 Obowiązujący
35 2017-06-12 Podatki i opłaty w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg XXXV/223/17 Obowiązujący
36 2017-06-12 Zarządzenia Burmistrza w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 87/17 Obowiązujący
37 2017-06-02 Zarządzenia Burmistrza w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu przy ul. Pięknej i powołania komisji przetargowej. 85/17 Obowiązujący
38 2017-06-02 Zarządzenia Burmistrza w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu przy ul. Pięknej i powołania komisji przetargowej. 84/17 Obowiązujący
39 2017-06-02 Zarządzenia Burmistrza w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Sadku. 83/17 Obowiązujący
40 2017-06-02 Zarządzenia Burmistrza w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Szydłowcu w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Szydłowiec. 82/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu