ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2020-12-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr aktu prawnego
161/20
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2020-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet radnym i sołtysom Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
XXV/188/20
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2020-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Szydłowiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r.
Nr aktu prawnego
XXV/187 /20
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2020-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXV/186/20
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2020-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Referatu Zarządu Dróg w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
XXV/185/20
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2020-11-27
Grupa tematyczna
Statut gmniy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
XXV/184/20
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2020-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Szydłowiec na lata 2021 – 2028
Nr aktu prawnego
XXV/183/20
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2020-11-27
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr 49/X/2015 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie gminy Szydłowiec w ramach pomocy de minimis
Nr aktu prawnego
XXV/182/20
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2020-11-27
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 r.
Nr aktu prawnego
XXV/181/20
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2020-11-27
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty
Tytuł aktu
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2021 r.
Nr aktu prawnego
XXV/180/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji