ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2019-07-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej części ulicy Kościuszki w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
X/76/19
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2019-07-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
X/75/19
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2019-07-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
Nr aktu prawnego
X/74/19
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2019-07-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych
Nr aktu prawnego
X/73/19
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2019-07-17
Grupa tematyczna
Edukacja
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
X/72/19
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2019-07-17
Grupa tematyczna
Edukacja
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szydłowiec
Nr aktu prawnego
X/71/19
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2019-07-17
Grupa tematyczna
Edukacja
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i innych nauczycieli specjalistów oraz nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Szydłowiec oraz określenia trybu, warunków i przypadków, w których nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin
Nr aktu prawnego
X/70/19
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2019-07-17
Grupa tematyczna
Edukacja
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szydłowiec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
Nr aktu prawnego
X/69/19
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2019-07-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
Nr aktu prawnego
X/68/19
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2019-07-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do sądów powszechnych
Nr aktu prawnego
X/67/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji