ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
3981 2010-09-20 Zarządzenia Burmistrza W sprawie powołania Komisji Przetargowej. 90/2010 Obowiązujący
3982 2010-09-22 Zarządzenia Burmistrza W sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2010. 91/2010 Obowiązujący
3983 2010-09-27 Zarządzenia Burmistrza W sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod usługi komercyjne, bez możliwości lokalizacji funkcji mieszkalnictwa, zakładów żywienia i usług gastronomii oraz składowania i handlu artykułami żywnościowymi, położonych w Szydłowcu przy ul. Staszica i powołania komisji przetargowej. 92/2010 Obowiązujący
3984 2010-09-28 Zarządzenia Burmistrza W sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert cenowych złożonych na realizację zadania „Modernizacja systemu alarmowego w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu wraz z monitorowaniem obiektów urzędu”. 93/2010 Obowiązujący
3985 2010-09-30 Zarządzenia Burmistrza W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2010. 94/2010 Obowiązujący
3986 2010-09-30 Zarządzenia Burmistrza W sprawie: przyjęcia polityki rachunkowości dla realizowanego projektu pn.:„ Międzygminna Strefa Aktywności Gospodarczej i Inkubator Przedsiębiorczości w Szydłowcu” ”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu I „ Tworzenie Warunków Dla Rozwoju Potencjału Innowacyjnego i Przedsiębiorczości Na Mazowszu ” , Działania 1.3 „ Kompleksowe Przygotowanie Terenów Pod Działalność Gospodarczą ” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. 95/2010 Zmieniony
3987 2010-09-30 Zarządzenia Burmistrza W sprawie wprowadzenia aneksu nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Szydłowca nr 84/2010 z dnia 02 września 2010 roku w sprawie przyjęcia polityki rachunkowości dla realizowanego projektu pn.:„ Poprawa dostępności strefy działalności gospodarczej w Szydłowcu przy ulicy Strażackiej/Wschodniej ”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu I „ Tworzenie Warunków Dla Rozwoju Potencjału Innowacyjnego i Przedsiębiorczości Na Mazowszu ” Działania 1.3 „ Kompleksowe Przygotowanie Terenów Pod Działalność Gospodarczą ” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 . 96/2010 Obowiązujący
3988 2010-10-14 Zarządzenia Burmistrza W sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. 97/2010 Obowiązujący
3989 2010-10-18 Zarządzenia Burmistrza W sprawie powołania Komisji Przetargowej. 98/2010 Obowiązujący
3990 2010-10-18 Zarządzenia Burmistrza W sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szydłowcu. 99/2010 Uchylony

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu