ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
3801 2010-08-25 Zarządzenia Burmistrza W sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2010 roku. 77/2010 Obowiązujący
3802 2010-08-30 Zarządzenia Burmistrza W sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu. 78/2010 Obowiązujący
3803 2010-08-30 Zarządzenia Burmistrza W sprawie określenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych funkcjonujących w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szydłowiec. 79/2010 Zmieniony
3804 2010-08-31 Zarządzenia Burmistrza W sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2010. 80/2010 Obowiązujący
3805 2010-09-01 Zarządzenia Burmistrza W sprawie: powołania Komisji w celu przekazania majątku Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Szydłowcu. 81/2010 Obowiązujący
3806 2010-09-02 Zarządzenia Burmistrza W sprawie: zobowiązania dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Zdziechowie do udostępniania mieszkańcom obiektu sportowego. 82/2010 Obowiązujący
3807 2010-09-02 Zarządzenia Burmistrza W sprawie przyjęcia polityki rachunkowości dla realizowanego projektu pn.:„ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tłoczniami ścieków sanitarnych w miejscowości Szydłówek gmina Szydłowiec ”, w ramach o przyznanie pomocy Nr 00027-6921-UM0700192/09 RW.II./ES/0219.5-171/09 w dniu 25.05.2010r. 83/2010 Obowiązujący
3808 2010-09-02 Zarządzenia Burmistrza W sprawie przyjęcia polityki rachunkowości dla realizowanego projektu pn.:„ Poprawa dostępności strefy działalności gospodarczej w Szydłowcu przy ulicy Strażackiej/Wschodniej ”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu I „ Tworzenie Warunków Dla Rozwoju Potencjału Innowacyjnego i Przedsiębiorczości Na Mazowszu” , Działania 1.3 „Kompleksowe Przygotowanie Terenów Pod Działalność Gospodarczą” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. 84/2010 Zmieniony
3809 2010-09-10 Zarządzenia Burmistrza W sprawie ogłoszenia przetargu na dzierżawę nieruchomości przeznaczonej pod parking, położonej w Szydłowcu przy ul. Staszica i Jachowskiego na okres 10 lat i powołania komisji przetargowej. 85/2010 Obowiązujący
3810 2010-09-13 Zarządzenia Burmistrza W sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej według stanu na dzień 31 października 2010 roku. 86/OC/2010 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu