ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
3801 2010-10-28 Uchwały Rady Miejskiej W sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Szydłowiec”. 295/LVIII/10 Obowiązujący
3802 2010-10-28 Uchwały Rady Miejskiej W sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Szydłowiec”. 296/LVIII/10 Obowiązujący
3803 2010-10-28 Zagospodarowanie przestrzenne W sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy i miasta Szydłowca dla obszaru nowej dzielnicy przemysłowej. 297/LVIII/10 Obowiązujący
3804 2010-10-28 Podatki i opłaty W sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011r. 298/LVIII/10 Obowiązujący
3805 2010-10-28 Podatki i opłaty W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 299/LVIII/10 Obowiązujący
3806 2010-10-28 Podatki i opłaty W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych . 300/LVIII/10 Nieobowiązujący
3807 2010-10-28 Uchwały Rady Miejskiej W sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego d/s przeciwdziałania przemocy w rodzinie, oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 301/LVIII/10 Obowiązujący
3808 2010-10-28 Uchwały Rady Miejskiej W sprawie zmiany uchwały Nr 287/LVII/10 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 8 października 2010r. 302/LVIII/10 Obowiązujący
3809 2010-10-28 Uchwały Rady Miejskiej W sprawie zmiany uchwały Nr 280/LIV/10 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 2 sierpnia 2010r. dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Gminie Sandomierz związanej z usuwaniem skutków powodzi. 303/LVIII/10 Obowiązujący
3810 2010-10-28 Budżet W sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010. 304/LVIII/10 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu