ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
3741 2009-12-29 Budżet W sprawie zmian w budżecie na rok 2009. 235/XLVI/09 Nieobowiązujący
3742 2009-12-29 Uchwały Rady Miejskiej W sprawie ustalenia stawek kalkulacyjnych dla ustalenia kwoty dotacji przedmiotowej na rok 2010. 236/XLVI/09 Obowiązujący
3743 2010-02-05 Uchwały Rady Miejskiej W sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym przypadającym Gminie Szydłowiec oraz jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych. 237/XLVII/10 Nieobowiązujący
3744 2010-02-05 Budżet W sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010. 238/XLVII/10 Obowiązujący
3745 2010-02-05 Budżet W sprawie zaciągnięcia przez Gminę Szydłowiec kredytu długoterminowego w kwocie 8.026.069 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2010 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. 239/XLVII/10 Obowiązujący
3746 2010-02-05 Uchwały Rady Miejskiej W sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji realizowanej w ramach PROW 2007-2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. 240/XLVII/10 Uchylony
3747 2010-02-05 Uchwały Rady Miejskiej W sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez gminę Szydłowiec, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. 241/XLVII/10 Nieobowiązujący
3748 2010-02-05 Podatki i opłaty W sprawie zwolnienia gruntów sklasyfikowanych jako Ws z podatku od nieruchomości. 242/XLVII/10 Uchylony
3749 2010-02-05 Uchwały Rady Miejskiej W sprawie zmian uchwały Nr 29/VIII/07 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie sposobu poboru oraz wyznaczenia inkasentów opłaty targowej i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 243/XLVII/10 Uchylony
3750 2010-02-05 Uchwały Rady Miejskiej W sprawie zmiany uchwały Nr 201/XL/09 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 2 lipca 2009r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz dla zawodników w kategorii seniorów uczestniczących w rozgrywkach ligowych w grach zespołowych. 244/XLVII/10 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu