ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2020-01-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania składu Szydłowieckiej Rady Seniorów
Nr aktu prawnego
16/20
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2020-01-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 w samorządowych przedszkolach i szkołach podstawowych na terenie Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
15/20
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2020-01-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki
Nr aktu prawnego
14/20
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2020-01-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia planu finansowego innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz wielkości dochodów związanych z ich realizacją, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na rok 2020
Nr aktu prawnego
13/20
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2020-01-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Szydłówek II dotyczących zmiany Statutu Sołectwu Szydłówek II
Nr aktu prawnego
12/20
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2020-01-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Szydłówek I dotyczących zmiany Statutu Sołectwu Szydłówek I
Nr aktu prawnego
11/20
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2020-01-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu na rzecz Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
10/20
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2020-01-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu na rzecz Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
9/20
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2020-01-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości czynszu z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości przeznaczonych pod tereny inwestycyjne stanowiących własność Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
8/20
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2020-01-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji do opracowania planów finansowych na 2020 rok
Nr aktu prawnego
7/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji