ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
21 2017-12-18 Budżet w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2017 XLI/273/17 Obowiązujący
22 2017-12-18 Budżet w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2017 - 2030 XLI/272/17 Obowiązujący
23 2017-12-18 Edukacja w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Szydłowiec oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji XLI/271/17 Obowiązujący
24 2017-12-18 Zagospodarowanie przestrzenne w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szydłowiec dla obszaru osiedla „Wschód” XLI/270/17 Obowiązujący
25 2017-12-18 Budżet w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w roku budżetowym 2017 XLI/269/17 Obowiązujący
26 2017-12-18 Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmiany do Zarządzenia Nr 194/17 Burmistrza Szydłowca z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu pisemnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego „Piwnica Szydłowiecka” położonego w piwnicach Ratusza z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej 206/17 Obowiązujący
27 2017-12-15 Zarządzenia Burmistrza zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 205/17 Obowiązujący
28 2017-12-13 Zarządzenia Burmistrza w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2017 204/17 Obowiązujący
29 2017-12-13 Zarządzenia Burmistrza w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu 203/17 Zmieniony
30 2017-12-13 Zarządzenia Burmistrza w sprawie powołania członków Młodzieżowej Rady Miejskiej w Szydłowcu oraz powołania opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Szydłowcu 202/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu