ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2020-09-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków na rok 2020
Nr aktu prawnego
127/20
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2020-09-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu na rzecz Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
126/20
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2020-09-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr aktu prawnego
125/20
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2020-09-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w sołectwie Hucisko
Nr aktu prawnego
124/20
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2020-09-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Koncesyjnej oraz przyjęcia Regulaminu postępowania o udzielenie koncesji na roboty budowlane lub usługi mającego na celu zawarcie umowy koncesji na świadczenie usług administrowania Hotelu "Pod Dębem" zrewitalizowanego w wyniku realizacji projektu pt. „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza”
Nr aktu prawnego
123/20
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2020-09-09
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego pomoc de minimis dla przedsiębiorców inwestujących w zakup lub budowę nieruchomości w gminie Szydłowiec kwotę powyżej 1 000 000 zł.
Nr aktu prawnego
XXII/157/20
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2020-09-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bez przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Szydłowcu przy ul. Staszica 3 oraz udzielenia bonifikaty od wartości nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXII/156/20
Status
Zmieniony
Lp: 28
Data podjęcia
2020-09-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szydłowiec wraz z przeprowadzeniem postępowania o zawarcie umowy koncesji na usług i zgodnie z ustawą z dnia 21 października 2016 r., o koncesji na roboty budowlane lub usługi w zakresie administrowania Hotelu "Pod Dębem" utworzonego w wyniku realizacji projektu pt. „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza”
Nr aktu prawnego
XXII/155/20
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2020-09-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Szydłowiec na rok szkolny 2020/2021
Nr aktu prawnego
XXII/154/20
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2020-09-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
122/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji