ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
21 2018-12-10 Zarządzenia Burmistrza w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż udziału ½ części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, przysługującego Gminie Szydłowiec 226/18 Obowiązujący
22 2018-12-05 Zarządzenia Burmistrza w sprawie powołania komisji opiniującej kandydatów na stanowisko Referenta w Referacie Zarządu Dróg 225/18 Obowiązujący
23 2018-11-30 Zarządzenia Burmistrza zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wydawania i użytkowania Karty „Mieszkasz w Szydłowcu – kupujesz w Szydłowcu” 224/18 Obowiązujący
24 2018-11-30 Zarządzenia Burmistrza w sprawie: wprowadzenia ogólnych zasad oraz planu kont dla realizowanego projektu grantowego pn.: „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. 223/18 Obowiązujący
25 2018-11-30 Zarządzenia Burmistrza w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2018 222/18 Obowiązujący
26 2018-12-12 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania statutu Szydłowieckiemu Centrum Kultury – Zamek III/22/18 Obowiązujący
27 2018-12-12 Pomoc społeczna w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 III/21/18 Obowiązujący
28 2018-12-12 Pomoc społeczna w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 III/20/18 Obowiązujący
29 2018-12-12 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 III/19/18 Obowiązujący
30 2018-12-12 Budżet w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2018 III/18/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu