ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XV/112/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2020 - 2034
Nr aktu prawnego
XXIII/158/20
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności oraz powołania zespołu do spraw dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej
Nr aktu prawnego
134/20
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
133/20
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2020-09-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie: wprowadzenia ogólnych zasad oraz planu kont dla realizowanego Projektu pn.: „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.1.”Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Nr aktu prawnego
132/20
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2020-09-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr aktu prawnego
131/20
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2020-09-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia Polityki retencji danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
130/20
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2020-09-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szydłowcu oznaczonej numerem działki 1677/7 oraz powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
129/20
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2020-09-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ograniczenia wydatków bieżących budżetu gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
128/20
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2020-09-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków na rok 2020
Nr aktu prawnego
127/20
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2020-09-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu na rzecz Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
126/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji