ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2020-01-29
Grupa tematyczna
Edukacja
Tytuł aktu
w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2020 roku
Nr aktu prawnego
XVI/118/20
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2020-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Szydłowiec na rok szkolny 2019/2020
Nr aktu prawnego
XVI/117/20
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2020-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobkach wchodzących w skład Miejskiego Zespołu Żłobków w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
XVI/116/20
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2020-01-29
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2020 Nr XV/113/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2019 roku
Nr aktu prawnego
XVI/115/20
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2020-01-29
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XV/112/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2020 - 2034
Nr aktu prawnego
XVI/114/20
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2020-01-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu i powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
21/20
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2020-01-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Szydłówek na rzecz Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
20/20
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2020-01-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie kandydata do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i klasy I publicznej szkoły podstawowej
Nr aktu prawnego
19/20
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2020-01-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas I publicznych szkół podstawowych oraz oddziałów sportowych i dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Szydłowiec
Nr aktu prawnego
18/20
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2020-01-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
17/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji