ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2021-03-03
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXVII/194/20 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2021 – 2034
Nr aktu prawnego
XXIX/206/21
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2021-03-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Szydłowcu Nr XXIV/170/20 z dnia 27 października 2020 roku w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
XXIX/205/21
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2021-03-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej przez właścicieli nieruchomości n a terenie Gminy Szydłowiec oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady
Nr aktu prawnego
XXIX/204/21
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2021-03-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
XXIX/203/21
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2021-03-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży należnej w 2021 r.
Nr aktu prawnego
XXIX/202/21
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2021-03-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu i powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
41/21
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2021-03-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Świerczek gmina Szydłowiec oraz powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
40/21
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2021-03-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia w części Zarządzenia Nr 34/21 Burmistrza Szydłowca w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021
Nr aktu prawnego
38/21
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2021-03-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto
Nr aktu prawnego
37/21
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2021-02-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
35/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji