ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 111
Data podjęcia
2020-07-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania składu Komisji rozpatrującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku
Nr aktu prawnego
82/20
Status
Obowiązujący
Lp: 112
Data podjęcia
2020-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2020
Nr aktu prawnego
81/20
Status
Obowiązujący
Lp: 113
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2020
Nr aktu prawnego
80/20
Status
Obowiązujący
Lp: 114
Data podjęcia
2020-06-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2020
Nr aktu prawnego
79/20
Status
Obowiązujący
Lp: 115
Data podjęcia
2020-06-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Szydłowcu oznaczonej numerami działek 1479/13, 1480/19, 1481/7, 1482/7, 1483/7, 1484/7, 3780/7
Nr aktu prawnego
78/20
Status
Obowiązujący
Lp: 116
Data podjęcia
2020-06-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Szydłowcu oznaczonej numerami działek 1485/7, 1486/7, 1487/2, 1490/2, 1494/5, 1495/5, 1496/5, 1497, 1500/5 i 3751
Nr aktu prawnego
77/20
Status
Obowiązujący
Lp: 117
Data podjęcia
2020-06-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, położonej w Szydłowcu przy ul. Kolejowej a przeznaczonej pod plac manewrowy
Nr aktu prawnego
76/20
Status
Obowiązujący
Lp: 118
Data podjęcia
2020-06-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szydłowcu przy ul. Parkowej oraz powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
75/20
Status
Obowiązujący
Lp: 119
Data podjęcia
2020-06-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Szydłowcu Raportu o stanie Gminy Szydłowiec za 2019 rok
Nr aktu prawnego
74/20
Status
Obowiązujący
Lp: 120
Data podjęcia
2020-06-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadania własnego gminy w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
Nr aktu prawnego
73/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji