ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 101
Data podjęcia
2020-07-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
84/20
Status
Obowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2020-07-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
83/20
Status
Obowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2020-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Szydłowca absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok
Nr aktu prawnego
XX/144/20
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2020-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Burmistrza Szydłowca z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego za 2019 rok
Nr aktu prawnego
XX/143/20
Status
Obowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2020-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Szydłowca
Nr aktu prawnego
XX/142/20
Status
Obowiązujący
Lp: 106
Data podjęcia
2020-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników do sądu powszechnego
Nr aktu prawnego
XX/141/20
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2020-06-30
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szydłowieckiego
Nr aktu prawnego
XX/140/20
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2020-06-30
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2020 Nr XV/113/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2019 roku
Nr aktu prawnego
XX/139/20
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2020-06-30
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XV/112/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2020 – 2034
Nr aktu prawnego
XX/138/20
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2020-06-30
Grupa tematyczna
Zagospodarowanie przestrzenne
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy nowej dzielnicy przemysłowej S2 w mieście Szydłowcu
Nr aktu prawnego
XX/137/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji