ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 91
Data podjęcia
2020-07-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2020
Nr aktu prawnego
94/20
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2020-08-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr aktu prawnego
93/20
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2020-08-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr aktu prawnego
92/20
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2020-07-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Szydłowiec na lata 2021-2028
Nr aktu prawnego
91/20
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2020-07-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Sadek gmina Szydłowiec i powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
90/20
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2020-07-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia III przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu i powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
89/20
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2020-07-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
88/20
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2020-07-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie nie wykonywania prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
87/20
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2020-07-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 2 "Mali Odkrywcy’’ z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
86/20
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2020-07-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Sadku
Nr aktu prawnego
85/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji