ˆ

Uchwały Rady Miejskiej w Szydłowcu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-12-28
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2021
Nr aktu prawnego
XXVII/195/20
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-12-28
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2021 2034
Nr aktu prawnego
XXVII/194/20
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-12-28
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych, określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
XXVII/193/20
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-12-28
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2020 Nr XV/113/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2019 roku
Nr aktu prawnego
XXVII/192/20
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-12-28
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XV/112/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2020 - 2034
Nr aktu prawnego
XXVII/191/20
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobkach wchodzących w skład Miejskiego Zespołu Żłobków w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
XXVI/190/20
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2020 Nr XV/113/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2019 roku
Nr aktu prawnego
XXVI/189/20
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet radnym i sołtysom Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
XXV/188/20
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Szydłowiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r.
Nr aktu prawnego
XXV/187 /20
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXV/186/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji