ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej w Szydłowcu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-09-09
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego pomoc de minimis dla przedsiębiorców inwestujących w zakup lub budowę nieruchomości w gminie Szydłowiec kwotę powyżej 1 000 000 zł.
Nr aktu prawnego
XXII/157/20
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-09-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bez przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Szydłowcu przy ul. Staszica 3 oraz udzielenia bonifikaty od wartości nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXII/156/20
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-09-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szydłowiec wraz z przeprowadzeniem postępowania o zawarcie umowy koncesji na usług i zgodnie z ustawą z dnia 21 października 2016 r., o koncesji na roboty budowlane lub usługi w zakresie administrowania Hotelu "Pod Dębem" utworzonego w wyniku realizacji projektu pt. „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza”
Nr aktu prawnego
XXII/155/20
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-09-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Szydłowiec na rok szkolny 2020/2021
Nr aktu prawnego
XXII/154/20
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-08-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
XXI/153/20
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-08-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
Nr aktu prawnego
XXI/152/20
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-08-25
Grupa tematyczna
Utrzymanie czystości i porządku
Tytuł aktu
uchylająca uchwałę w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szydłowiec, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Nr aktu prawnego
XXI/151/20
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-08-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
XXI/150/20
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-08-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr 38/VIII/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
XXI/149/20
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-08-25
Grupa tematyczna
Edukacja
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szydłowiec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2020 roku.
Nr aktu prawnego
XXI/148/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji