ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej w Szydłowcu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2019-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Szydłowiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r.
Nr aktu prawnego
XIII/94 /19
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2019-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020
Nr aktu prawnego
XIII/93/19
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2019-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę nr IV/27/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Szydłowiec, warunków i zasad korzystania z tych obiektów, oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich
Nr aktu prawnego
XIII/92/19
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2019-10-30
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XIII/91/19
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2019-10-30
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty
Tytuł aktu
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2020 r.
Nr aktu prawnego
XIII/90/19
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2019-10-30
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań w ramach PROW na lata 2014-2020
Nr aktu prawnego
XIII/89/19
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2019-10-30
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2019 Nr IV/30/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2018 roku
Nr aktu prawnego
XIII/88/19
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2019-10-30
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr IV/29/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2019 - 2030
Nr aktu prawnego
XIII/87/19
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2019-09-24
Grupa tematyczna
Edukacja
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Szydłowiec
Nr aktu prawnego
XII/86/19
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2019-09-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji doraźnej do spraw przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w przedmiocie prowadzenia działalności gospodarczej przez radnych Rady Miejskiej w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
XII/85/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji