ˆ

Uchwały Rady Miejskiej w Szydłowcu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2019-06-21 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Szydłowca absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok IX/62/19 Obowiązujący
2 2019-06-21 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Burmistrza Szydłowca z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego za 2018 rok IX/61/19 Obowiązujący
3 2019-06-21 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Szydłowca IX/60/19 Obowiązujący
4 2019-06-21 Budżet w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2019 Nr IV/30/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2018 roku IX/59/19 Obowiązujący
5 2019-06-21 Budżet w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr IV/29/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2019 - 2030 IX/58/19 Obowiązujący
6 2019-06-05 Pomoc społeczna zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 VIII/57/19 Obowiązujący
7 2019-06-05 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Szydłowiec VIII/56/19 Obowiązujący
8 2019-06-05 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr IV/27/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. Rady Miejskiej w Szydłowcu w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Szydłowiec, warunków i zasad korzystania z tych obiektów, oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich VIII/55/19 Obowiązujący
9 2019-06-05 Zagospodarowanie przestrzenne w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ,,Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Szydłowiec” VIII/54/19 Obowiązujący
10 2019-06-05 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie powołania doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej VIII/53/19 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu