ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej w Szydłowcu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2019-07-17
Grupa tematyczna
Zagospodarowanie przestrzenne
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-wschodniej części miasta Szydłowiec
Nr aktu prawnego
X/64/19
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2019-07-17
Grupa tematyczna
Wybory
Tytuł aktu
w sprawie stwierdzenia ważności wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach na terenie gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
X/63/19
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2019-06-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Szydłowca absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
Nr aktu prawnego
IX/62/19
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2019-06-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Burmistrza Szydłowca z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego za 2018 rok
Nr aktu prawnego
IX/61/19
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2019-06-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Szydłowca
Nr aktu prawnego
IX/60/19
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2019-06-21
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2019 Nr IV/30/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2018 roku
Nr aktu prawnego
IX/59/19
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2019-06-21
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr IV/29/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2019 - 2030
Nr aktu prawnego
IX/58/19
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2019-06-05
Grupa tematyczna
Pomoc społeczna
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Nr aktu prawnego
VIII/57/19
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2019-06-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
VIII/56/19
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2019-06-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr IV/27/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. Rady Miejskiej w Szydłowcu w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Szydłowiec, warunków i zasad korzystania z tych obiektów, oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich
Nr aktu prawnego
VIII/55/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji