ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej w Szydłowcu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2019-07-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
Nr aktu prawnego
X/74/19
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2019-07-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych
Nr aktu prawnego
X/73/19
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2019-07-17
Grupa tematyczna
Edukacja
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
X/72/19
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2019-07-17
Grupa tematyczna
Edukacja
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szydłowiec
Nr aktu prawnego
X/71/19
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2019-07-17
Grupa tematyczna
Edukacja
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i innych nauczycieli specjalistów oraz nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Szydłowiec oraz określenia trybu, warunków i przypadków, w których nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin
Nr aktu prawnego
X/70/19
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2019-07-17
Grupa tematyczna
Edukacja
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szydłowiec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
Nr aktu prawnego
X/69/19
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2019-07-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
Nr aktu prawnego
X/68/19
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2019-07-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do sądów powszechnych
Nr aktu prawnego
X/67/19
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2019-07-17
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2019 Nr IV/30/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2018 roku
Nr aktu prawnego
X/66/19
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2019-07-17
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr IV/29/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2019-2030
Nr aktu prawnego
X/65/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji