ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej w Szydłowcu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2019-06-21
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr IV/29/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2019 - 2030
Nr aktu prawnego
IX/58/19
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2019-06-05
Grupa tematyczna
Pomoc społeczna
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Nr aktu prawnego
VIII/57/19
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2019-06-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
VIII/56/19
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2019-06-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr IV/27/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. Rady Miejskiej w Szydłowcu w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Szydłowiec, warunków i zasad korzystania z tych obiektów, oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich
Nr aktu prawnego
VIII/55/19
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2019-06-05
Grupa tematyczna
Zagospodarowanie przestrzenne
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ,,Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Szydłowiec”
Nr aktu prawnego
VIII/54/19
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2019-06-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie powołania doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej
Nr aktu prawnego
VIII/53/19
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2019-06-05
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2019 Nr IV/30/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2018 roku
Nr aktu prawnego
VIII/52/19
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2019-06-05
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr IV/29/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2019 - 2030
Nr aktu prawnego
VIII/51/19
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2019-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Szydłowiec w 2019 r.
Nr aktu prawnego
VII/50/19
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2019-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
VII/49/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji