ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej w Szydłowcu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2019-09-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Radomiu i Sądu Rejonowego w Szydłowcu na kadencję 2020-2023
Nr aktu prawnego
XII/84/19
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2019-10-07
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2019 Nr IV/30/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2018 roku
Nr aktu prawnego
XII/83/19
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2019-09-24
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr IV/29/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2019 - 2030
Nr aktu prawnego
XII/82/19
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2019-08-29
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2019 Nr IV/30/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2018 roku
Nr aktu prawnego
XI/81/19
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2019-07-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr 72/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Szydłowiec
Nr aktu prawnego
X/80/19
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2019-07-17
Grupa tematyczna
Utrzymanie czystości i porządku
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Nr aktu prawnego
X/79/19
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2019-07-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
Nr aktu prawnego
X/78/19
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2019-07-17
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Szydłowiec na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Nr aktu prawnego
X/77/19
Status
Zmieniony
Lp: 69
Data podjęcia
2019-07-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej części ulicy Kościuszki w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
X/76/19
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2019-07-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
X/75/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji