ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej w Szydłowcu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2019-07-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
Nr aktu prawnego
X/68/19
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2019-07-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do sądów powszechnych
Nr aktu prawnego
X/67/19
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2019-07-17
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2019 Nr IV/30/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2018 roku
Nr aktu prawnego
X/66/19
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2019-07-17
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr IV/29/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2019-2030
Nr aktu prawnego
X/65/19
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2019-07-17
Grupa tematyczna
Zagospodarowanie przestrzenne
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-wschodniej części miasta Szydłowiec
Nr aktu prawnego
X/64/19
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2019-07-17
Grupa tematyczna
Wybory
Tytuł aktu
w sprawie stwierdzenia ważności wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach na terenie gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
X/63/19
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2019-06-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Szydłowca absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
Nr aktu prawnego
IX/62/19
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2019-06-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Burmistrza Szydłowca z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego za 2018 rok
Nr aktu prawnego
IX/61/19
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2019-06-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Szydłowca
Nr aktu prawnego
IX/60/19
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2019-06-21
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2019 Nr IV/30/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2018 roku
Nr aktu prawnego
IX/59/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji