ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej w Szydłowcu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2019-10-30
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2019 Nr IV/30/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2018 roku
Nr aktu prawnego
XIII/88/19
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2019-10-30
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr IV/29/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2019 - 2030
Nr aktu prawnego
XIII/87/19
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2019-09-24
Grupa tematyczna
Edukacja
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Szydłowiec
Nr aktu prawnego
XII/86/19
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2019-09-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji doraźnej do spraw przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w przedmiocie prowadzenia działalności gospodarczej przez radnych Rady Miejskiej w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
XII/85/19
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2019-09-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Radomiu i Sądu Rejonowego w Szydłowcu na kadencję 2020-2023
Nr aktu prawnego
XII/84/19
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2019-10-07
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2019 Nr IV/30/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2018 roku
Nr aktu prawnego
XII/83/19
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2019-09-24
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr IV/29/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2019 - 2030
Nr aktu prawnego
XII/82/19
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2019-08-29
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2019 Nr IV/30/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2018 roku
Nr aktu prawnego
XI/81/19
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2019-07-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr 72/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Szydłowiec
Nr aktu prawnego
X/80/19
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2019-07-17
Grupa tematyczna
Utrzymanie czystości i porządku
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Nr aktu prawnego
X/79/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji