ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej w Szydłowcu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2020-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr X/77/19 z dnia 17 lipca 2019 r. Rady Miejskiej w Szydłowcu w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Szydłowiec na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Nr aktu prawnego
XVII/124/20
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2020-02-28
Grupa tematyczna
Edukacja
Tytuł aktu
w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
XVII/123/20
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2020-02-28
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2020 Nr XV/113/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2019 roku
Nr aktu prawnego
XVII/122/20
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2020-02-28
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XV/112/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2020 - 203
Nr aktu prawnego
XVII/121/20
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2020-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego trudnej sytuacji w gospodarce odpadami w Gminie Szydłowiec oraz potrzeby zmian ustawowych dotyczących gospodarki odpadami
Nr aktu prawnego
XVI/120/20
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2020-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szydłowiec w 2020 r.
Nr aktu prawnego
XVI/119/20
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2020-01-29
Grupa tematyczna
Edukacja
Tytuł aktu
w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2020 roku
Nr aktu prawnego
XVI/118/20
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2020-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Szydłowiec na rok szkolny 2019/2020
Nr aktu prawnego
XVI/117/20
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2020-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobkach wchodzących w skład Miejskiego Zespołu Żłobków w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
XVI/116/20
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2020-01-29
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2020 Nr XV/113/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2019 roku
Nr aktu prawnego
XVI/115/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji