ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej w Szydłowcu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2020-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr 301/LVIII/10 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 października 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Nr aktu prawnego
XIX/134/20
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2020-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szydłówek II
Nr aktu prawnego
XIX/133/20
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2020-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szydłówek I
Nr aktu prawnego
XIX/132/20
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2020-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szydłowieckiego
Nr aktu prawnego
XIX/131/20
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2020-05-28
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2020 Nr XV/113/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2019 roku
Nr aktu prawnego
XIX/130/20
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2020-05-28
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XV/112/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2020 - 2034
Nr aktu prawnego
XIX/129/20
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2020-04-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Szydłowiec na rok 2020
Nr aktu prawnego
XVIII/128/20
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2020-04-09
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
XVIII/127/20
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2020-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji oraz dokumentach potwierdzających dane zaw arte w deklaracji.
Nr aktu prawnego
XVII/126/20
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2020-02-28
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty
Tytuł aktu
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szydłowiec oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady
Nr aktu prawnego
XVII/125/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji