ˆ

Wydział Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydział Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju

Akapit nr 1 - brak tytułu

Do zadań Wydziału Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju należy:
 1. inicjowanie, koordynacja i monitoring działań związanych z pozyskiwaniem dla gminy krajowych i zagranicznych bezzwrotnych źródeł finansowania, w tym z funduszy Unii Europejskiej,
 2. informowanie o programach pomocowych krajowych, Unii Europejskiej oraz innych instytucji i organizacji, w tym przekazywanie Wydziałom i innym jednostkom organizacyjnym informacji o możliwościach i warunkach uczestnictwa w konkretnych projektach;
 3. gromadzenie danych niezbędnych do właściwego opracowywania wniosków, a w szczególności:
  1. danych charakteryzujących rozwój gminy,
  2. założeń społeczno-gospodarczych,
  3. założeń do budżetu i programów inwestycyjnych,
 4. przygotowywanie formularzy aplikacyjnych związanych z uczestnictwem gminy
  w projektach współfinansowanych z funduszy europejskich we współpracy z innymi Wydziałami i jednostkami organizacyjnymi zarówno dla projektów inwestycyjnych jak i projektów miękkich,
 5. koordynowanie zadań związanych z realizacją projektów, w zakresie ich zgodności z wymogami instytucji Unii Europejskiej i krajowych instytucji zarządzających,
 6. przygotowywanie i weryfikacja dokumentów aplikacyjnych projektów inwestycyjnych i projektów miękkich, które będą mogły uzyskać dofinansowanie z funduszy unijnych,
 7. współpraca z instytucjami zarządzającymi i pośredniczącymi w zakresie przygotowania projektów dofinansowywanych z funduszy Unii Europejskiej,
 8. działania w zakresie promowania projektów do dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej,
 9. składanie wniosku o płatność dla projektów realizowanych z funduszy Unii Europejskiej.
 10. archiwizowanie dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 11. monitoring projektów realizowanych z funduszy Unii Europejskiej w ścisłej współpracy z wydziałami merytorycznie odpowiedzialnymi za realizację projektów,
 12. prowadzenie zbiorczej ewidencji projektów planowanych i realizowanych.
 13. Inicjowanie i podejmowanie działań zmierzających do pozyskania inwestorów krajowych i zagranicznych oraz zdobywania nowych rynków zbytu i nowych partnerów do współpracy,
 14. udział w opracowywaniu planów budżetowych gminy,
 15. gromadzenie i analizowanie danych na temat gospodarczego, społecznego i przestrzennego rozwoju gminy,
 16. współpraca z instytucjami i organizacjami w dziedzinie planowania perspektywicznego i rozwoju gminy,
 17. przygotowywanie we współpracy z wydziałami Urzędu, jednostkami organizacyjnymi gminy oraz instytucjami i organizacjami zewnętrznymi materiałów niezbędnych do opracowania strategii rozwoju gminy oraz wieloletniego programu inwestycyjnego,
 18. proponowanie rozwiązań organizacyjnych, procedur działań oraz systemów kontroli mających na celu zapewnienie optymalnych warunków realizacji strategii rozwoju miasta,
 19. nadzorowanie realizacji projektów będących elementami realizowanej strategii rozwoju,
 20. opracowywanie ofert inwestycyjnych,
 21. współpraca w przygotowywaniu informacji promocyjnych o strategii rozwoju miasta.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację: Dorota Kubiś Data wytworzenia informacji: 2015-08-18
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2015-09-10 10:07:53
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2015-09-10 10:08:38
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2015-09-10 10:08:38
Artykuł był wyświetlony: 1951 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu