ˆ

Wydział Finansowy

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydział Finansowy

Akapit nr 1 - brak tytułu

 1. W Wydziale Finansowym wyodrębnia się stanowisko Głównego Księgowego.
 2. Do zadań Głównego Księgowego należy:
  1. kierowanie Wydziałem Finansowym Urzędu,
  2. sporządzanie informacji o realizacji budżetu jednostki Urząd Miejski,
  3. opracowanie planów finansowych jednostek na podstawie budżetu Gminy,
  4. sporządzanie jednostkowych sprawozdań z wykonania budżetu jednostki Urząd Miejski, zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień,
  5. nadzór nad prowadzeniem rozliczeń finansowych zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień,
  6. nadzór nad prowadzeniem analityki środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
  7. nadzór nad prowadzeniem ewidencji mienia komunalnego,
  8. nadzór nad prowadzeniem księgowości rachunkowo – finansowej mienia komunalnego,
  9. nadzór nad inwentaryzacją składników majątkowych Gminy,
  10. opracowanie projektów aktów wewnętrznych wydawanych przez Burmistrza, dotyczących prowadzenia rachunkowości i obiegu dokumentów finansowych, a w szczególności: zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,
  11. nadzór nad prowadzeniem rozliczeń umów cywilnoprawnych,
  12. nadzór nad podejmowaniem stosownych działań w zakresie egzekucji należności podatkowych i niepodatkowych,
  13. prowadzenie kontroli podatkowej i kontroli pobierania opłat lokalnych,
  14. nadzór nad wykonywaniem zabezpieczeń należności Gminy poprzez ustanawianie hipoteki przymusowej na nieruchomościach należących do dłużników z tytułu zobowiązań podatkowych oraz nad wszczynaniem i popieraniem egzekucji z nieruchomości,
  15. nadzór nad terminowym ściąganiem należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty należności,
  16. wykonywanie czynności z zakresu egzekucji należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  17. przygotowanie projektów zarządzeń Burmistrza w sprawach zmian w budżecie Gminy,
  18. nadzorowanie realizacji dochodów z mienia gminnego, w tym z tytułu umów dzierżawy nieruchomości, użytkowania wieczystego, najmu lokali i gruntów oraz sprzedaży nieruchomości.
 3. Do zadań Wydziału Finansowego należy:
  1. prawidłowa ewidencja księgowa dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu
  2. prawidłowa ewidencja księgowa przychodów i kosztów budżetu jednostki Urząd Miejski
  3. rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków pomocowych krajowych, Unii Europejskiej oraz innych instytucji i organizacji,
  4. prowadzenie ewidencji podatku VAT,
  5. prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
  6. prowadzenie spraw dotyczących środków trwałych,
  7. prowadzenie księgowości w zakresie rozliczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  8. dokonywanie rozliczeń z Urzędem Skarbowym,
  9. kontrola rachunków i faktur pod względem formalno – rachunkowym,
  10. przygotowanie dyspozycji bankowych,
  11. obsługa kasowa Urzędu,
  12. prowadzenie całości spraw dotyczących naliczania i wypłaty wynagrodzeń pracownikom Urzędu, w tym sporządzanie listy płac, wykonywanie obowiązków płatnika składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz wykonywanie czynności związanych z rozliczaniem podatku dochodowego od osób fizycznych,
  13. wydawanie pracownikom Urzędu zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (ZUS – Rp7),
  14. realizacja dochodów z mienia gminnego, w tym z tytułu umów dzierżawy nieruchomości, użytkowania wieczystego, najmu lokali i gruntów oraz sprzedaży nieruchomości.
  15. Przygotowywanie danych do jednostkowych sprawozdań okresowych finansowych i statystycznych w pełnym zakresie działalności Wydziału,
  16. Do zadań Wydziału Finansowego należy także wykonywanie czynności wynikających z przepisów innych ustaw mających związek z wykonywaniem powierzonych obowiązków i realizacją zadań.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację: Dorota Kubiś Data wytworzenia informacji: 2015-08-18
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2015-09-10 10:28:50
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2015-09-10 10:29:16
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2015-09-10 12:09:25
Artykuł był wyświetlony: 2015 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu