ˆ

Komunikaty i ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację zadania publicznego w 2018 r. Rodzaj zadania: „Wspieranie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Szydłowiec”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-18 09:55:08

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Kopycka Data wytworzenia informacji: 2018-01-18 09:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2018-01-18 09:55:08
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2018-01-18 09:57:13
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2018-01-18 09:57:13
Artykuł był wyświetlony: 250 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja Burmistrza Szydłowca o przyjęciu przez Sejmik Województwa Mazowieckiego „uchwały antysmogowej”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-04 09:26:58

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Gozdek Data wytworzenia informacji: 2018-01-04 09:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2018-01-04 09:26:58
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2018-01-04 09:28:50
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2018-01-04 09:28:50
Artykuł był wyświetlony: 1257 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-02 13:53:49

Burmistrz Szydłowca

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szydłowcu w dniu 29.12.2017 r. został wywieszony wykaz informujący o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie przetargu lokalu mieszkalnego Nr 12 położonego przy ul. Widok 6 w Szydłowcu.
 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Szydłowcu ul. Słomiana 17, tel. 48 617 86 56.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Krok Data wytworzenia informacji: 2018-01-02 10:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2018-01-02 13:53:49
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2018-01-02 13:54:01
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2018-01-02 13:54:01
Artykuł był wyświetlony: 1431 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu w sprawie wydania w dniu 12 grudnia 2017 roku decyzji znak: SKO.ŚU,50.2028.2017 uchylającej decyzję Burmistrza Szydłowca z dnia 12 września 2017 roku znak: OS.6220.4.2016/17.1512 w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na „budowie instalacji do chowu zwierząt (zespołu 9 kurników wraz z niezbędną infrastrukturą) w miejscowości Omięcin na działkach o nr ewid.: 255, 256, 257, 258, obręb 0009 gmina Szydłowiec”, powiat szydłowiecki, województwo mazowieckie.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-02 09:55:57

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: SKO Data wytworzenia informacji: 2018-01-02 09:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Zając Data wprowadzenia do BIP 2018-01-02 09:55:57
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2018-01-02 09:56:51
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2018-01-02 09:56:51
Artykuł był wyświetlony: 1420 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-27 13:34:24

Burmistrz Szydłowca

Informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność Gminy Szydłowiec położonej w Szydłowcu oznaczonej numerem działki 5716/5.
 
Szczegółowych informacji dotyczących w/w wykazu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu ul. Kilińskiego 2, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji, tel. 617 86 57.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Karpeta Data wytworzenia informacji: 2017-12-27 10:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2017-12-27 13:34:24
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2017-12-27 13:34:38
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2018-01-17 15:09:56
Artykuł był wyświetlony: 1795 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba dzieci/uczniów według stanu na dzień 30 września roku 2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-07 10:03:14

Akapit nr 1 - brak tytułu

1.Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli:
  1. roczna - 10.838 zł (słownie: dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści osiem złotych)
  2. miesięczna – 903,17 zł ( słownie: dziewięćset trzy złote 17/100)
2. Statystyczna liczba dzieci w przedszkolach - 249
 
3. Podstawowa kwota dotacji dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:
  1. roczna – 4.270 zł ( słownie: cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt złotych)
  2. miesięczna–355,83 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć złotych 83/100)
4. Statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych215,66
 
Podstawa prawna: Art. 89 d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Walczak Data wytworzenia informacji: 2017-11-07 10:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Nowak Data wprowadzenia do BIP 2017-11-07 10:03:14
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2017-11-07 10:06:03
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2017-11-07 10:06:03
Artykuł był wyświetlony: 5335 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja w sprawie potwierdzania własnoręczności podpisu świadków lub oświadczeń wnioskodawców do celów emerytalno-rentowych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-12-01 14:18:33

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe (Dz.U. Nr 237, poz. 1412) własnoręczność podpisu świadka i wnioskodawcy może potwierdzić:
  1. pracodawca,
  2. notariusz,
  3. konsul RP,
  4. pracownik oddziału bądź inspektoratu ZUS spisujący zeznania bądź odbierający oświadczenie wnioskodawcy.
Wobec powyższego brak jest podstaw prawnych dla dokonywania przez Burmistrza Szydłowca poświadczenia własnoręczności podpisu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.
Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Centrum Obsługi telefonicznej pod numerami telefonów: 801-400-987 (tel. stacjonarne) oraz 22 560-16-00 (tel. komórkowe oraz stacjonarne krajowe i zagraniczne), a także mailowo na adres .

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Janusz Pytlak Data wytworzenia informacji: 2015-12-01 13:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2015-12-01 14:18:33
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2015-12-01 14:21:47
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2015-12-01 14:21:47
Artykuł był wyświetlony: 35593 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu