ˆ

Komunikaty i ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Fundację Inicjatyw Medialno-Kulturalnych Strefa JP2

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-25 09:32:54

Załączniki

  • Oferta (PDF, 1.6 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-05-25 09:33:44 | Data wytworzenia informacji: 2018-05-23 12:00:00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Ciećka Data wytworzenia informacji: 2018-05-25 09:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Ciećka Data wprowadzenia do BIP 2018-05-25 09:32:54
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2018-05-25 09:35:13
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2018-05-25 09:35:13
Artykuł był wyświetlony: 57 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Burmistrza Szydłowca o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: BUDOWIE STACJI BAZOWEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ ORANGE POLSKA S.A. zlokalizowanej na części działki nr ewid. 47 w miejscowości Hucisko, gmina Szydłowiec

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-24 10:48:30

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Albert Krzewiński Data wytworzenia informacji: 2018-05-24 10:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2018-05-24 10:48:30
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2018-05-24 10:49:46
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2018-05-24 10:49:46
Artykuł był wyświetlony: 126 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Burmistrza Szydłowca o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: BUDOWIE SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA w miejscowości Sadek

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-21 12:17:22

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Albert Krzewiński Data wytworzenia informacji: 2018-05-17 12:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2018-05-21 12:17:22
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2018-05-21 12:19:31
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2018-05-21 12:19:31
Artykuł był wyświetlony: 359 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 położonego przy Pl. M. Konopnickiej 13

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-10 15:34:37

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
 
na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 7 położonego przy Pl. M. Konopnickiej 13 w Szydłowcu.
 
Do sprzedaży przeznacza się lokal mieszkalny nr 7 o powierzchni użytkowej 28,63m2, położony na II piętrze (ostatnim) w budynku wielomieszkaniowym przy Pl. M. Konopnickiej 13 w Szydłowcu, objętym księgą wieczystą nr RA1S/00002734/3 prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Szydłowcu. Z lokalem związany jest udział w wysokości 2863/66700 w częściach wspólnych budynku i prawie współwłasności gruntu działki nr 4105/4 o pow. 892m2. Lokal mieszkalny stanowiący pustostan składa się z 1-go pokoju, kuchni, przedpokoju oraz wspólnego pomieszczenia łazienki z wc. Z racji położenia na ostatniej kondygnacji lokal posiada we wszystkich pomieszczeniach część sufitów ze skosami. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno -kanalizacyjną, centralnego ogrzewania.
 
Lokal wymaga przeprowadzenia remontu. Do lokalu przynależy piwnica lokatorska. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona żadną umową. Nie ma też innych przeszkód prawnych w rozporządzaniu nieruchomością. Pierwszy przetarg na sprzedaż lokalu został przeprowadzony w dniu 21.02.2018 r.
 
Cena wywoławcza 42.640,00zł.
 
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 i 10a ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.) sprzedaż nie jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 20 czerwca 2018 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu przy ul. Słomianej 17. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490).

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Szydłowcu przeznaczonej pod usługi, obiekty produkcyjne, zieleń naturalną i tereny rolnicze

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-07 12:39:53

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
 
na sprzedaż nieruchomości położonej w Szydłowcu przeznaczonej pod usługi, obiekty produkcyjne, zieleń naturalną i tereny rolnicze.
 
Do sprzedaży przeznacza się nieruchomość gruntową uwidocznioną w księgach wieczystych RA1S/00001039/4 i Nr RA1S/00004880/5 oznaczoną numerami działek 757 i 758 o łącznej powierzchni 2,0965 ha – cena wywoławcza 491 000,00 zł. (brutto).
 
Przetarg odbędzie w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu przy ul. Kilińskiego 2, w dniu 22 czerwca 2018 roku roku o godz. 12:00.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod obiekty produkcyjne, obiekty magazynowo-składowe, w tym terminale logistyczne położonej w Szydłowcu przy ul. Pięknej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-07 12:34:06

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
 
na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod obiekty produkcyjne, obiekty magazynowo – składowe, w tym terminale logistyczne położonej w Szydłowcu przy ul. Pięknej
 
Do sprzedaży przeznacza się nieruchomość gruntową uwidocznioną w księgach wieczystych RA1S/00030720/7 i Nr RA1S/00029040/6 oznaczoną numerami działek 1382/13 i 1383/17 o łącznej powierzchni 5383 m2 – cena wywoławcza 220 000,00 zł. (brutto).
 
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest obciążona ograniczeniami w rozporządzaniu poprzez:
  • właściciel nieruchomości jest zobowiązany do udostępnienia nieruchomości – działki ewidencyjnej nr 1383/17 z obrębu Szydłowiec, poprzez udzielenie zezwolenia generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, na przeprowadzenie na części nieruchomości (o powierzchni 205 m2, w tym trwałe ograniczenie w użytkowaniu terenu o powierzchni 18 m2 ze względu na stałe usytuowanie infrastruktury) prac związanych z budową sieci energetycznej SN 20 KV w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii ciągów, przewodów i urządzeń w zakresie części opisanej powyżej nieruchomości na rzecz każdoczesnego właściciela sieci energetycznej.
  • właściciel nieruchomości jest zobowiązany do udostępnienia nieruchomości – działki ewidencyjnej nr 1383/17 z obrębu Szydłowiec, poprzez udzielenie zezwolenia generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, na przeprowadzenie na części nieruchomości (o powierzchni 205 m2, w tym trwałe ograniczenie w użytkowaniu terenu o powierzchni 519 m2 ze względu na stałe usytuowanie infrastruktury) prac związanych z przebudową linii energetycznej wysokiego napięcia w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii ciągów, przewodów i urządzeń w zakresie części opisanej powyżej nieruchomości na rzecz każdoczesnego właściciela sieci energetycznej.
 
Przetarg odbędzie w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu przy ul. Kilińskiego 2, w dniu 22 czerwca 2018 roku roku o godz. 11:30.

Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod obiekty produkcyjne, obiekty magazynowo-składowe, w tym terminale logistyczne, tereny dróg publicznych położonej w Szydłowcu przy ul. Pięknej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-07 12:26:31

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
 
na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod obiekty produkcyjne, obiekty magazynowo – składowe, w tym terminale logistyczne, tereny dróg publicznych położonej w Szydłowcu przy ul. Pięknej
 
Do sprzedaży przeznacza się nieruchomość gruntową uwidocznioną w księdze wieczystej RA1S/00010588/3 oznaczoną numerem działki 1379/16 o powierzchni 7202 m2 – cena wywoławcza 303 000,00 zł. (brutto).
 
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest obciążona ograniczeniami w rozporządzaniu poprzez:
  • właściciel nieruchomości jest zobowiązany do udostępnienia nieruchomości – działki ewidencyjnej nr 1379/16 z obrębu Szydłowiec, poprzez udzielenie zezwolenia generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, na przeprowadzenie na części nieruchomości (ze względu na stałe usytuowanie infrastruktury) prac związanych z budową sieci energetycznej SN 20 KV w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii ciągów, przewodów i urządzeń w zakresie części opisanej powyżej nieruchomości na rzecz każdoczesnego właściciela sieci energetycznej.
  • właściciel nieruchomości jest zobowiązany do udostępnienia nieruchomości – działki ewidencyjnej nr 1379/16 z obrębu Szydłowiec, poprzez udzielenie zezwolenia generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, na przeprowadzenie na części nieruchomości (ze względu na stałe usytuowanie infrastruktury) prac związanych z przebudową sieci energetycznej wysokiego napięcia w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii ciągów, przewodów i urządzeń w zakresie części opisanej powyżej nieruchomości na rzecz każdoczesnego właściciela sieci energetycznej.
Przetarg odbędzie w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu przy ul. Kilińskiego 2, w dniu 22 czerwca 2018 roku roku o godz. 11:00.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-07 12:19:29

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
 
na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową.
 
Do sprzedaży przeznacza się nieruchomość gruntową uwidocznioną w księdze wieczystej RA1S/00007362/9 oznaczoną numerem działki 5727 o powierzchni 506 m2 – cena wywoławcza 77 600,00 zł. (brutto).
 
Przetarg odbędzie w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu przy ul. Kilińskiego 2, w dniu 22 czerwca 2018 roku roku o godz. 10:00.

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-07 12:11:18

Burmistrz Szydłowca

Informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność Gminy Szydłowiec, położonej w Szydłowcu, oznaczonej numerami działek 1497/11, 1480/7, 1481/5, 1482/5, 1483/5, 1484/5, 3780/5, 1486/5, 1488/1, 1489/4, 1491, 1492, 1494/3, 1495/3 i 1496/3.
 
Szczegółowych informacji dotyczących w/w wykazu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu ul. Kilińskiego 2, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji, tel. 48 617 86 57.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Karpeta Data wytworzenia informacji: 2018-05-07 12:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2018-05-07 12:11:18
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2018-05-07 12:11:57
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2018-05-07 12:11:57
Artykuł był wyświetlony: 1329 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-07 12:07:16

Burmistrz Szydłowca

Informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność Gminy Szydłowiec, położonej w Szydłowcu, oznaczonej numerem działki 1485/5.
 
Szczegółowych informacji dotyczących w/w wykazu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu ul. Kilińskiego 2, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji, tel. 48 617 86 57.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Karpeta Data wytworzenia informacji: 2018-05-07 11:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2018-05-07 12:07:16
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2018-05-07 12:08:57
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2018-05-07 12:08:57
Artykuł był wyświetlony: 1321 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu