ˆ

Komunikaty i ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. „Zorganizowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Szydłowiec”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-13 12:37:11

Akapit nr 1 - brak tytułu

GMINA SZYDŁOWIEC
reprezentowana przez
BURMISTRZA SZYDŁOWCA
 
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2018 r.
 
Rodzaj zadania:
Zorganizowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Szydłowiec”
 
Przedmiotem konkursu jest wspieranie wykonania niżej wymienionych zadań, będących zadaniem własnym gminy wraz z udzieleniem dotacji na ich finansowanie.
 
Termin składania ofert: 21 dni od ukazania się ogłoszenia konkursowego
 
 
Lp.
 
Tytuł zadania
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2017r.
 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych
na realizację zadania w 2018r.
 
 
Termin realizacji zadania 2018r.
 
 
 
1
 
Zorganizowanie wypoczynku zimowego dla dzieci
i młodzieży z terenu Gminy Szydłowiec
 
 
35 000 zł.
 
 
30 000 zł.
 
Od 02.01.2018
do 16.02.2018
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Kopycka Data wytworzenia informacji: 2017-11-13 12:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2017-11-13 12:37:11
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2017-11-13 12:42:39
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2017-11-13 12:42:39
Artykuł był wyświetlony: 656 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba dzieci/uczniów według stanu na dzień 30 września roku 2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-07 10:03:14

Akapit nr 1 - brak tytułu

1.Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli:
 1. roczna - 10.838 zł (słownie: dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści osiem złotych)
 2. miesięczna – 903,17 zł ( słownie: dziewięćset trzy złote 17/100)
2. Statystyczna liczba dzieci w przedszkolach - 249
 
3. Podstawowa kwota dotacji dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:
 1. roczna – 4.270 zł ( słownie: cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt złotych)
 2. miesięczna–355,83 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć złotych 83/100)
4. Statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych215,66
 
Podstawa prawna: Art. 89 d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Walczak Data wytworzenia informacji: 2017-11-07 10:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Nowak Data wprowadzenia do BIP 2017-11-07 10:03:14
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2017-11-07 10:06:03
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2017-11-07 10:06:03
Artykuł był wyświetlony: 1069 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Szydłowcu przy ul. Książek Stary

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-24 13:16:46

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA PRZETARG USTNY OGRANICZONY
 
na sprzedaż nieruchomości położonej w Szydłowcu przy ul. Książek Stary, która zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego leży na terenach użytków zielonych w strefie obniżeń dolinnych
 
Do sprzedaży przeznacza się działkę uwidocznioną w księdze wieczystej RA1S/00011605/6 oznaczoną numerem ewidencyjnym 5699/38 o powierzchni 4635 m2 – cena wywoławcza 45 200,00 zł.
 
Przetarg odbędzie w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu przy ul. Kilińskiego 2, w dniu 5 grudnia 2017 roku o godz. 10:00.
 
Wybór formy przetargu jako przetargu ustnego ograniczonego jest konsekwencją zmiany ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2052 ze zm.). Warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób tj. osób, które, które są podmiotami uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów art. 2a ust. 1 i 2 oraz art. 6 w/w ustawy.
 
Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z wymaganymi niżej dokumentami należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Szydłowcu Rynek Wielki 1 pok. nr 12, w terminie do dnia 29 listopada 2017 r. do godz. 1500 w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym na działkę nr 5699/38, położoną w Szydłowcu przy ul. Książek Stary”.

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szydłowiec dla obszaru osiedla „Wschód”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-10 10:47:49

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Albert Krzewiński Data wytworzenia informacji: 2017-10-10 10:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2017-10-10 10:47:49
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2017-10-10 10:48:28
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2017-10-10 10:48:28
Artykuł był wyświetlony: 2864 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba dzieci/uczniów na 2017 rok

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-06 13:32:30

Akapit nr 1 - brak tytułu

1. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli:
 1. roczna 10.607,07 zł (słownie: dziesięć tysięcy sześćset siedem złotych 07/100)
 2. miesięczna – 883,92 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt trzy złote 92/100)
2. Statystyczna liczba dzieci w przedszkolach samorządowych (wg. stanu na dzień 30 września 2016 r.) - 260
 
3. Podstawowa kwota dotacji dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:
 1. roczna – 4.506,39 zł (słownie: cztery tysiące pięćset sześć złotych 39/100)
 2. miesięczna – 375,53 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć złotych 53/100)
4. Statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych ( wg. stanu na dzień 30 września 2016 r.) - 200
 
Podstawa prawna: Art. 89 d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Walczak Data wytworzenia informacji: 2017-04-05 10:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2017-04-06 13:32:30
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2017-04-06 13:34:09
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2017-04-06 13:34:09
Artykuł był wyświetlony: 13468 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja w sprawie potwierdzania własnoręczności podpisu świadków lub oświadczeń wnioskodawców do celów emerytalno-rentowych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-12-01 14:18:33

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe (Dz.U. Nr 237, poz. 1412) własnoręczność podpisu świadka i wnioskodawcy może potwierdzić:
 1. pracodawca,
 2. notariusz,
 3. konsul RP,
 4. pracownik oddziału bądź inspektoratu ZUS spisujący zeznania bądź odbierający oświadczenie wnioskodawcy.
Wobec powyższego brak jest podstaw prawnych dla dokonywania przez Burmistrza Szydłowca poświadczenia własnoręczności podpisu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.
Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Centrum Obsługi telefonicznej pod numerami telefonów: 801-400-987 (tel. stacjonarne) oraz 22 560-16-00 (tel. komórkowe oraz stacjonarne krajowe i zagraniczne), a także mailowo na adres .

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Janusz Pytlak Data wytworzenia informacji: 2015-12-01 13:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2015-12-01 14:18:33
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2015-12-01 14:21:47
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2015-12-01 14:21:47
Artykuł był wyświetlony: 32249 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu