ˆ

Komunikaty i ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie Burmistrz Szydłowca o wszczęciu na wniosek Gminy Jastrząb postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie kotłowni kontenerowej na gaz płynny wraz z dwoma zbiornikami podziemnymi na gaz o poj. 4850 l każdy, zlokalizowanej na działce nr ewid. 841 w obrębie Sadek, gmina Szydłowiec

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Szydłowca
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-30 14:36:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Kamienik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-30 14:39:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Kamienik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-03-30 14:39:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1051 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, z dnia 16 marca 2021 roku, o wydaniu na skutek złożonego odwołania, decyzji w sprawie dotyczącej określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji do chowu zwierząt (zespołu 9 kurników wraz z niezbędną infrastrukturą) w miejscowości Omięcin na działkach o nr ewid.: 255, 256, 257, 258, obręb 0009 gmina Szydłowiec”, powiat szydłowiecki, województwo mazowieckie

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
SKO
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-30 08:40:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Kamienik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-30 08:43:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Kamienik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-03-30 08:43:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1100 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Burmistrza Szydłowca o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Gospodarstwo Hodowlane w Omięcinie na dziełkach o nr ew. 255, 256, 257, 258, gmina Szydłowiec, powiat szydłowiecki.”

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Szydłowca
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-15 13:48:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Kamienik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-15 13:50:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Kamienik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-03-15 13:50:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2086 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości w Szydłowcu, położonej na terenach przeznaczonych pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny oraz zabudowę usługową

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
 
na sprzedaż nieruchomości w Szydłowcu, położonej na terenach przeznaczonych pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny oraz zabudowę usługową
 
Do sprzedaży przeznacza się nieruchomość gruntową uwidocznioną w księgach wieczystych RA1S/00035467/0, RA1S/00035223/8 i Nr RA1S/00012058/3 oznaczoną numerami działek 1498/3, 1499/3 i 1500/3 o łącznej powierzchni 1,5024 ha – cena wywoławcza 373 000,00 zł. (brutto).
 
Działka nr 1498/3 będąca przedmiotem przetargu jest obciążona ograniczeniami w rozporządzaniu poprzez :
- właściciel nieruchomości jest zobowiązany do udostępnienia nieruchomości - działki ewidencyjnej Nr 1498/2 z obrębu Szydłowiec o pow. 0,7507 ha, poprzez udzielenie zezwolenia Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, na przeprowadzenie na części nieruchomości (o powierzchni 862 m2, trwałe ograniczenie w użytkowaniu terenu o powierzchni 629 m2 - budowa linii energetycznej WN 110 KV, 73 m2 - budowa linii energetycznej napowietrznej SN 15 KV, ze względu na stałe usytuowanie infrastruktury) prac związanych z budową linii energetycznej WN 110 KV, budową linii energetycznej napowietrznej SN 15 KV w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii ciągów, przewodów i urządzeń w zakresie części opisanej powyżej nieruchomości na rzecz każdoczesnego właściciela sieci energetycznej.
Działka nr 1499/3 będąca przedmiotem przetargu jest obciążona ograniczeniami
w rozporządzaniu poprzez :
właściciel nieruchomości jest zobowiązany do udostępnienia nieruchomości - działki ewidencyjnej nr 1499/2 z obrębu Szydłowiec, poprzez udzielenie zezwolenia Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, na przeprowadzenie na części nieruchomości (o powierzchni 491m.kw., w tym trwałe ograniczenie w użytkowaniu terenu o powierzchni 403m.kw. - linia WN 110KV, 46m.kw. - linia napowietrzna SN 15KV, Ze względu na stałe usytuowanie infrastruktury) prac związanych z: budową linii energetycznej WN 110KV, linii napowietrznej SN 15KV w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii ciągów, przewodów i urządzeń w zakresie części opisanej powyżej nieruchomości na rzecz każdoczesnego właściciela sieci energetycznej
Działka nr 1500/3 będąca przedmiotem przetargu jest obciążona ograniczeniami
w rozporządzaniu poprzez :
właściciel nieruchomości jest zobowiązany do udostępnienia nieruchomości - działki ewidencyjnej nr 1500/2 z obrębu Szydłowiec, poprzez udzielenie zezwolenia Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, na przeprowadzenie na części nieruchomości (o powierzchni 309 m2, w tym trwałe ograniczenie w użytkowaniu terenu o powierzchni 283 m2 - linia WN 110 KV, 34 m2 - linia napowietrzna SN 15 KV, ze względu na stałe usytuowanie infrastruktury) prac związanych z budową linii energetycznej WN 110 KV, linii napowietrznej SN 15 KV w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii ciągów, przewodów i urządzeń w zakresie części opisanej powyżej nieruchomości na rzecz każdoczesnego właściciela sieci energetycznej.
 
Przetarg odbędzie w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu Rynek Wielki 1, parter – pokój nr 2, w dniu 22 kwietnia 2021 roku o godz. 10:00.

Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Świerczek

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
 
na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Świerczek gmina Szydłowiec
 
Do sprzedaży przeznacza się nieruchomość gruntową uwidocznioną w księdze wieczystej Nr RA1S/00013344/2 oznaczoną numerem działki 367/2 o powierzchni 2840 m2 – cena wywoławcza 7 100,00 zł..
 
W/w działka położona jest na terenie dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Szydłowiec”, uchwalonym przez Radę Miejską w Szydłowcu Uchwałą Nr 169/XXVIII/2000 z dnia 14.11.2000 r. działki leży na terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
 
Przetarg odbędzie w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu Rynek Wielki 1, parter – pokój nr 2 w dniu 22 kwietnia 2021 roku o godz. 11:00.

Ogłoszenie nr GN.6853.3.2021.TB Starosty Szydłowieckiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie Starosty Szydłowieckiego GN.6853.3.2021.TB o zamiarze wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego udostępnienia nieruchomości położonej w obrębie 0001 Szydłowiec oznaczonej jako działka nr 1769/2 celem wykonania robót związanych z rozbiórką istniejącej sieci elektroenergetycznej napowietrznej średniego napięcia, w tym jednego stanowiska słupowego średniego napięcia.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-02-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Kamienik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-02-18 08:15:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Kamienik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-02-18 08:16:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Kamienik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-18 08:16:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2756 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Urząd Miejski w Szydłowcu przypomina o konieczności złożenia do 31 stycznia 2021r. Oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych za rok 2020.
 
Oświadczenia proszę składać w Referacie Działalności Gospodarczej, ul. Kilińskiego 2, w godzinach pracy urzędu.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Juztyna Jezierska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-07 12:31:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Kamienik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-07 12:33:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Kamienik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-07 12:33:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3974 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Starosty Szydłowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów obrębu Szydłowiec (Kompleks przy ulicy Leśnej) gmina Szydłowiec

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Kamienik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-30 09:37:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Kamienik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-30 09:40:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Kamienik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-30 09:41:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8458 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

IV przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Szydłowcu

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
 
na sprzedaż nieruchomości położonej w Szydłowcu przeznaczonej pod usługi, obiekty produkcyjne, zieleń nieurządzoną i tereny rolnicze
 
Do sprzedaży przeznacza się nieruchomość gruntową uwidocznioną w księgach wieczystych RA1S/00001039/4 i Nr RA1S/00004880/5 oznaczoną numerami działek 757 i 758 o łącznej powierzchni 2,0965 ha – cena wywoławcza 280 000,00 zł. (brutto).
 
Przetarg odbędzie w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu przy ul. Kilińskiego 2, w dniu 2 października 2020 roku roku o godz. 12:00.

Obwieszczenie Burmistrz Szydłowca o wydaniu w dniu 13 sierpnia 2020 roku decyzji znak: OS.6220.12.2020.JG.1594 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 124 w miejscowości Omięcin, Gmina Szydłowiec – Omięcin B.”

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-08-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Szydłowca
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-08-14 12:07:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dorota Kubiś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-08-14 12:09:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dorota Kubiś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-14 12:09:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6718 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji