ˆ

Komunikaty i ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zawiadomienie o złożeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji bazowej sieci telefonii komórkowej P4 nr SZY4404A” planowanego do realizacji w miejscowości Zastronie

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-03-20
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2019-03-20 12:29:47
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2019-03-20 12:31:03
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2019-03-20 12:31:03
Artykuł był wyświetlony: 63 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o wznowieniu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 47 w miejscowości Hucisko, gmina Szydłowiec

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-03-15
Osoba, która odpowiada za treść: Albert Krzewiński Data wprowadzenia do BIP 2019-03-15 15:27:43
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2019-03-15 15:29:32
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2019-03-15 15:29:32
Artykuł był wyświetlony: 439 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o złożeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia pn. "Instalacja radiokomunikacyjna - stacja bazowa telefonii komórkowej ..." zlokalizowanego na działce 6474 przy ulicy Polnej w Szydłowcu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-03-15
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Gozdek Data wprowadzenia do BIP 2019-03-15 15:20:49
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2019-03-15 15:22:09
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2019-03-15 15:22:09
Artykuł był wyświetlony: 432 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrzenia wniosków złożonych na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu w 2019 roku

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-03-13
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2019-03-13 15:02:27
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2019-03-13 15:04:03
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2019-03-13 15:04:03
Artykuł był wyświetlony: 682 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Szydłowiec - Strefa nowej dzielnicy przemysłowej S2

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-03-13
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2019-03-13 08:19:37
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2019-03-13 08:28:52
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2019-03-13 08:28:52
Artykuł był wyświetlony: 663 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Burmistrza Szydłowca o projekcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Szydłowiec w 2019 roku

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-03-07
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2019-03-07 14:38:49
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2019-03-07 14:40:34
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2019-03-07 14:40:34
Artykuł był wyświetlony: 1036 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

GMINA SZYDŁOWIEC
reprezentowana przez
BURMISTRZA SZYDŁOWCA
 
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r.
 
Rodzaj zadania:
 
ZADANIE 1:
Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Szydłowiec.
 
ZADANIE 2:
Prowadzenie działań profilaktycznych skierowanych do osób uzależnionych, abstynentów i ich rodzin z terenu Gminy Szydłowiec.
Zadanie powinno obejmować:
  • pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu będących po przebytej terapii odwykowej lub podejmujących abstynencję wymagających wsparcia w trzeźwieniu i abstynencji,
  • pomoc dla osób współuzależnionych,
  • propagowanie trzeźwego stylu życia,
  • prowadzenie grup wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu,
  • organizowanie wyjazdów, imprez i spotkań trzeźwościowych o charakterze terapeutycznym.
ZADANIE 3:
Organizacja różnorodnych form wypoczynku, rekreacji i integracji przez seniorów z Gminy Szydłowiec.
 
ZADANIE 4:
Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Szydłowiec.
Przedmiotem konkursu jest wspieranie wykonania niżej wymienionych zadań, będących zadaniem własnym gminy wraz z udzieleniem dotacji na ich finansowanie.
 
Termin składania ofert: od 28.02.2019 r. do 21.03.2019 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-02-27
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Ciećka Data wprowadzenia do BIP 2019-02-27 09:30:39
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2019-02-27 09:40:20
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2019-02-27 09:40:20
Artykuł był wyświetlony: 1871 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o trzecim przetargu na sprzedaż udziału ½ części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, przysługującego Gminie Szydłowiec

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż udziału ½ części w spółdzielczym własnościowym prawie
do lokalu mieszkalnego, przysługującego Gminie Szydłowiec
 
Przedmiotem sprzedaży jest udział wynoszący ½ część w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 4, położonego na pierwszym piętrze w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Radomskiej 46 w Szydłowcu, będącym w zasobach Szydłowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Szydłowcu.
Dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nie założono księgi wieczystej.
 
Powierzchnia lokalu 56,00m2
Cena wywoławcza udziału 57.000,00zł
Wysokość wadium wnoszonego w pieniądzu 4.000,00zł
 
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem wielomieszkaniowym Nr 46 przy ul. Radomskiej w Szydłowcu na Osiedlu Zamkowa oznaczona jako działka Nr 3950/25, objęta jest księgę wieczystą nr RA1S/00025790/0 prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Szydłowcu. Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przyjęty Uchwałą Nr 212/XLIII/09 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 23 września 2009r. Zgodnie z miejscowym planem działka 3950/25 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem B1MW,U przeznaczonym pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.
Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018r., poz. 2174 ze zm.) sprzedaż udziału spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 29 marca 2019r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu przy ul. Słomianej 17.

Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
 
na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.
 
Do sprzedaży przeznacza się nieruchomość gruntową uwidocznioną w księdze wieczystej RA1S/00009967/4 oznaczoną numerem działki 5716/7 o powierzchni 1,1695 ha – cena wywoławcza 1 066 000,00 zł. (brutto).
 
Przetarg odbędzie w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu przy ul. Kilińskiego 2, w dniu 26 kwietnia 2019 roku roku o godz. 10:00.

Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej na terenach obsługi komunikacji samochodowej oraz zieleni izolacyjnej

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
 
na sprzedaż nieruchomości położonej na terenach obsługi komunikacji samochodowej oraz zieleni izolacyjnej
 
Do sprzedaży przeznacza się nieruchomość gruntową uwidocznioną w księdze wieczystej RA1S/00007368/1 oznaczoną numerem działki 5756/94 o powierzchni 2417 m2 – cena wywoławcza 126 000,00 zł. (brutto).
 
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest obciążona ograniczeniami w sposobie korzystania polegające na tym, że Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad jest uprawniony do przeprowadzenia na części nieruchomości (przed podziałem oznaczonej jako działka o numerze 5756/91 o powierzchni 0,5233 ha, w tym trwałe ograniczenie w użytkowaniu terenu o powierzchni 132 m2, o pow. 61 m2 – gaz dz. 110 PE, 15 m2 – kabel energetyczny NN ze względu na stałe usytuowanie infrastruktury); prac związanych z budową linii gazowej dz 110 PE, napowietrznej SN i 15KV. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do udostępnienie nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii ciągów, przewodów i urządzeń na rzecz każdoczesnego właściciela sieci energetycznej oraz gazowej na działce nr 5756/91.
 
Przetarg odbędzie w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu przy ul. Kilińskiego 2, w dniu 29 marca 2019 roku roku o godz. 11:00.

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu