ˆ

Komunikaty i ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja o zawarciu umowy dot. zamówienia pn. Remont - modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Ciechostowice

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-20 13:38:29

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Łukasz Kuleta Data wytworzenia informacji: 2018-03-19 12:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2018-03-20 13:38:29
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2018-03-20 13:39:34
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2018-03-20 13:39:34
Artykuł był wyświetlony: 254 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-19 15:12:41

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Ciećka Data wytworzenia informacji: 2018-03-14 12:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2018-03-19 15:12:41
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2018-03-19 15:14:51
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2018-03-19 15:14:51
Artykuł był wyświetlony: 384 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrzenia wniosków złożonych na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-12 13:29:13

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Kopycka Data wytworzenia informacji: 2018-03-09 12:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2018-03-12 13:29:13
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2018-03-12 13:30:21
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2018-03-12 13:30:21
Artykuł był wyświetlony: 1004 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu przy ul. Jachowskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-12 13:10:03

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
 
na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod usługi komercyjne położonej w Szydłowcu przy ul. Jachowskiego.
 
Do sprzedaży przeznacza się nieruchomość uwidocznioną w księdze wieczystej Nr RA1S/00009967/4 oznaczoną numerem działki nr 5716/5 o pow. 403 m2 – cena wywoławcza 55 000,00 zł. (brutto).
 
Przetarg odbędzie w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu przy ul. Kilińskiego 2, w dniu 20 kwietnia 2018 roku o godz. 10:00.

Obwieszczenie Starosty Szydłowieckiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie przedłużenia ul. Leśnej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-12 13:03:42

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Starosta Szydłowiecki Data wytworzenia informacji: 2018-03-12 12:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Szydłowiecki Data wprowadzenia do BIP 2018-03-12 13:03:42
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2018-03-12 13:04:37
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2018-03-12 13:04:37
Artykuł był wyświetlony: 908 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Burmistrza Szydłowca o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu ponownego rozpatrzenia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji do chowu zwierząt (zespołu 9 kurników wraz z niezbędną infrastrukturą) w miejscowości Omięcin ..."

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-09 11:34:43

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Gozdek Data wytworzenia informacji: 2018-03-06 12:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2018-03-09 11:34:43
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2018-03-09 11:35:58
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2018-03-09 11:35:58
Artykuł był wyświetlony: 1084 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 12 położonego przy ul. Widok 6 w Szydłowcu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-19 09:19:02

Załączniki

 • Ogłoszenie (PDF, 94.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-02-19 09:19:38 | Data wytworzenia informacji: 2018-02-16 12:00:00
 • Zarządzenie nr 41/18 (PDF, 103.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-03-12 13:31:56 | Data wytworzenia informacji: 2018-03-09 12:00:00 | w sprawie zmiany do Zarządzenia Nr 28/18 Burmistrza Szydłowca z dnia 16 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szydłowiec oraz powołania komisji przetargowej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Krok Data wytworzenia informacji: 2018-02-16 12:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2018-02-19 09:19:02
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2018-02-21 13:31:27
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2018-03-12 13:31:56
Artykuł był wyświetlony: 2203 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja Burmistrza Szydłowca o przyjęciu przez Sejmik Województwa Mazowieckiego „uchwały antysmogowej”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-04 09:26:58

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Gozdek Data wytworzenia informacji: 2018-01-04 09:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2018-01-04 09:26:58
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2018-01-04 09:28:50
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2018-01-04 09:28:50
Artykuł był wyświetlony: 5528 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba dzieci/uczniów według stanu na dzień 30 września roku 2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-07 10:03:14

Akapit nr 1 - brak tytułu

1.Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli:
 1. roczna - 10.838 zł (słownie: dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści osiem złotych)
 2. miesięczna – 903,17 zł ( słownie: dziewięćset trzy złote 17/100)
2. Statystyczna liczba dzieci w przedszkolach - 249
 
3. Podstawowa kwota dotacji dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:
 1. roczna – 4.270 zł ( słownie: cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt złotych)
 2. miesięczna–355,83 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć złotych 83/100)
4. Statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych215,66
 
Podstawa prawna: Art. 89 d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Walczak Data wytworzenia informacji: 2017-11-07 10:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Nowak Data wprowadzenia do BIP 2017-11-07 10:03:14
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2017-11-07 10:06:03
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2017-11-07 10:06:03
Artykuł był wyświetlony: 10086 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja w sprawie potwierdzania własnoręczności podpisu świadków lub oświadczeń wnioskodawców do celów emerytalno-rentowych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-12-01 14:18:33

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe (Dz.U. Nr 237, poz. 1412) własnoręczność podpisu świadka i wnioskodawcy może potwierdzić:
 1. pracodawca,
 2. notariusz,
 3. konsul RP,
 4. pracownik oddziału bądź inspektoratu ZUS spisujący zeznania bądź odbierający oświadczenie wnioskodawcy.
Wobec powyższego brak jest podstaw prawnych dla dokonywania przez Burmistrza Szydłowca poświadczenia własnoręczności podpisu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.
Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Centrum Obsługi telefonicznej pod numerami telefonów: 801-400-987 (tel. stacjonarne) oraz 22 560-16-00 (tel. komórkowe oraz stacjonarne krajowe i zagraniczne), a także mailowo na adres .

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Janusz Pytlak Data wytworzenia informacji: 2015-12-01 13:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2015-12-01 14:18:33
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2015-12-01 14:21:47
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2015-12-01 14:21:47
Artykuł był wyświetlony: 39520 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu