ˆ

Komunikaty i ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie Burmistrza Szydłowca o wydaniu decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji do chowu zwierząt (zespołu 9 kurników wraz z niezbędną infrastrukturą) w miejscowości Omięcin na działkach o nr ewid.: 255, 256, 257, 258, obręb 0009 gmina Szydłowiec”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-18 15:00:12

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Gozdek Data wytworzenia informacji: 2018-07-18 14:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2018-07-18 15:00:12
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2018-07-18 15:03:40
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2018-07-18 15:03:40
Artykuł był wyświetlony: 131 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o wydaniu przez Burmistrza Szydłowca decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego do realizacji polegającego na: „Wydobyciu kopaliny metodą odkrywkową bez użycia środków strzałowych, w miejscowości Zdziechów na działkach o nr ewid.473/1 i 473/2”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-17 08:22:15

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Gozdek Data wytworzenia informacji: 2018-07-17 08:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Janusz Pytlak Data wprowadzenia do BIP 2018-07-17 08:22:15
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2018-07-17 08:23:45
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2018-07-17 08:23:45
Artykuł był wyświetlony: 230 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Burmistrza Szydłowca o o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania na działce o nr ewid. 2276, obręb Chlewiska, gmina Chlewiska, powiat szydłowiecki, województwo mazowieckie”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-13 11:51:08

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Gozdek Data wytworzenia informacji: 2018-07-13 11:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2018-07-13 11:51:08
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2018-07-13 11:52:47
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2018-07-13 11:52:47
Artykuł był wyświetlony: 478 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Burmistrza Szydłowca o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Jodłowej w Szydłowcu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-12 14:05:34

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Albert Krzewiński Data wytworzenia informacji: 2018-07-12 13:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2018-07-12 14:05:34
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2018-07-12 14:06:20
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2018-07-12 14:06:20
Artykuł był wyświetlony: 540 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-11 16:15:06

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: SKO Data wytworzenia informacji: 2018-07-11 14:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: SKO Data wprowadzenia do BIP 2018-07-11 16:15:06
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2018-07-11 16:16:41
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2018-07-11 16:16:41
Artykuł był wyświetlony: 647 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Szydłowcu przeznaczonej pod usługi, obiekty produkcyjne, zieleń naturalną i tereny rolnicze

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-11 12:58:19

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
 
na sprzedaż nieruchomości położonej w Szydłowcu przeznaczonej pod usługi, obiekty produkcyjne, zieleń naturalną i tereny rolnicze.
 
Do sprzedaży przeznacza się nieruchomość gruntową uwidocznioną w księgach wieczystych RA1S/00001039/4 i Nr RA1S/00004880/5 oznaczoną numerami działek 757 i 758 o łącznej powierzchni 2,0965 ha – cena wywoławcza 343 700,00 zł. (brutto).
 
Przetarg odbędzie w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu przy ul. Kilińskiego 2, w dniu 31 sierpnia 2018 roku roku o godz. 13:00.

Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod obiekty produkcyjne, obiekty magazynowo-składowe, w tym terminale logistyczne położonej w Szydłowcu przy ul. Pięknej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-11 12:54:04

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
 
na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod obiekty produkcyjne, obiekty magazynowo – składowe, w tym terminale logistyczne położonej w Szydłowcu przy ul. Pięknej
 
Do sprzedaży przeznacza się nieruchomość gruntową uwidocznioną w księgach wieczystych RA1S/00030720/7 i Nr RA1S/00029040/6 oznaczoną numerami działek 1382/13 i 1383/17 o łącznej powierzchni 5383 m2 – cena wywoławcza 198 000,00 zł. (brutto).
 
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest obciążona ograniczeniami w rozporządzaniu poprzez:
  • właściciel nieruchomości jest zobowiązany do udostępnienia nieruchomości – działki ewidencyjnej nr 1383/17 z obrębu Szydłowiec, poprzez udzielenie zezwolenia generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, na przeprowadzenie na części nieruchomości (o powierzchni 205 m2, w tym trwałe ograniczenie w użytkowaniu terenu o powierzchni 18 m2 ze względu na stałe usytuowanie infrastruktury) prac związanych z budową sieci energetycznej SN 20 KV w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii ciągów, przewodów i urządzeń w zakresie części opisanej powyżej nieruchomości na rzecz każdoczesnego właściciela sieci energetycznej.
  • właściciel nieruchomości jest zobowiązany do udostępnienia nieruchomości – działki ewidencyjnej nr 1383/17 z obrębu Szydłowiec, poprzez udzielenie zezwolenia generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, na przeprowadzenie na części nieruchomości (o powierzchni 205 m2, w tym trwałe ograniczenie w użytkowaniu terenu o powierzchni 519 m2 ze względu na stałe usytuowanie infrastruktury) prac związanych z przebudową linii energetycznej wysokiego napięcia w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii ciągów, przewodów i urządzeń w zakresie części opisanej powyżej nieruchomości na rzecz każdoczesnego właściciela sieci energetycznej.
 
Przetarg odbędzie w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu przy ul. Kilińskiego 2, w dniu 31 sierpnia 2018 roku roku o godz. 11:00.

Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod obiekty produkcyjne, obiekty magazynowo-składowe, w tym terminale logistyczne, tereny dróg publicznych położonej w Szydłowcu przy ul. Pięknej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-11 12:48:16

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
 
na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod obiekty produkcyjne, obiekty magazynowo – składowe, w tym terminale logistyczne, tereny dróg publicznych położonej w Szydłowcu przy ul. Pięknej
 
Do sprzedaży przeznacza się nieruchomość gruntową uwidocznioną w księdze wieczystej RA1S/00010588/3 oznaczoną numerem działki 1379/16 o powierzchni 7202 m2 – cena wywoławcza 272 700,00 zł. (brutto).
 
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest obciążona ograniczeniami w rozporządzaniu poprzez:
  • właściciel nieruchomości jest zobowiązany do udostępnienia nieruchomości – działki ewidencyjnej nr 1379/16 z obrębu Szydłowiec, poprzez udzielenie zezwolenia generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, na przeprowadzenie na części nieruchomości (ze względu na stałe usytuowanie infrastruktury) prac związanych z budową sieci energetycznej SN 20 KV w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii ciągów, przewodów i urządzeń w zakresie części opisanej powyżej nieruchomości na rzecz każdoczesnego właściciela sieci energetycznej.
  • właściciel nieruchomości jest zobowiązany do udostępnienia nieruchomości – działki ewidencyjnej nr 1379/16 z obrębu Szydłowiec, poprzez udzielenie zezwolenia generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, na przeprowadzenie na części nieruchomości (ze względu na stałe usytuowanie infrastruktury) prac związanych z przebudową sieci energetycznej wysokiego napięcia w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii ciągów, przewodów i urządzeń w zakresie części opisanej powyżej nieruchomości na rzecz każdoczesnego właściciela sieci energetycznej.
 
Przetarg odbędzie w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu przy ul. Kilińskiego 2, w dniu 31 sierpnia 2018 roku roku o godz. 10:00.

Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zieleń parkową z obiektami urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi, położonej w Szydłowcu przy ul. Parkowej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-11 12:42:00

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
 
na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zieleń parkową z obiektami i urządzeniami sportowo rekreacyjnymi, położonej w Szydłowcu przy ul. Parkowej.
 
Do sprzedaży przeznacza się nieruchomość uwidocznioną w księdze wieczystej Nr RA1S/00008361/9 oznaczoną numerem działki nr 5699/25 o pow. 5301 m2 – cena wywoławcza 107 200,00 zł. (brutto).
 
Przetarg odbędzie w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu przy ul. Kilińskiego 2, w dniu 31 sierpnia 2018 roku o godz. 9:00.

Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-11 12:35:42

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
 
na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową
 
Do sprzedaży przeznacza się nieruchomość gruntową uwidocznioną w księdze wieczystej RA1S/00007362/9 oznaczoną numerem działki 5727 o powierzchni 506 m2 – cena wywoławcza 70 000,00 zł. (brutto).
 
Przetarg odbędzie w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu przy ul. Kilińskiego 2, w dniu 31 sierpnia 2018 roku roku o godz. 12:00.

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu