ˆ

Komunikaty i ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej SN i nn, związanej z przyłączeniem budynku mieszkalnego w miejscowości Zdziechów

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-18 14:39:01

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Albert Krzewiński Data wytworzenia informacji: 2017-07-18 12:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2017-07-18 14:39:01
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2017-07-18 14:40:19
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2017-07-18 14:40:19
Artykuł był wyświetlony: 417 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację zadania publicznego pn. Wspieranie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Szydłowiec

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-17 14:34:21

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Kopycka Data wytworzenia informacji: 2017-07-14 12:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2017-07-17 14:34:21
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2017-07-17 14:36:45
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2017-07-17 14:36:45
Artykuł był wyświetlony: 522 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Burmistrza Szydłowca o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ponownego rozpatrzenia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie instalacji do chowu zwierząt (zespołu 9 kurników wraz z niezbędną infrastrukturą) w miejscowości Omięcin na działkach o nr ewid.: 255, 256, 257, 258, obręb 0009 gmina Szydłowiec”, powiat szydłowiecki, województwo mazowieckie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-14 14:13:09

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Gozdek Data wytworzenia informacji: 2017-07-14 12:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2017-07-14 14:13:09
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2017-07-14 14:14:21
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2017-07-14 14:14:20
Artykuł był wyświetlony: 555 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod usługi komercyjne położonej w Szydłowcu przy ul. Jachowskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-13 15:02:44

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod usługi komercyjne położonej w Szydłowcu przy ul. Jachowskiego
 
Do sprzedaży przeznacza się nieruchomość uwidocznioną w księdze wieczystej Nr RA1S/00009967/4 oznaczoną numerem działki nr 5716/2 o pow. 403 m2 – cena wywoławcza 61 000,00 zł. (brutto).
 
Przetarg odbędzie w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu przy ul. Kilińskiego 2, w dniu 28 lipca 2017 roku o godz. 10:00.

Ogłoszenie w sprawie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-26 12:59:17

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z planowaną aktualizacją Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Szydłowiec, informuję, iż istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem o:
 • wyłączenie z niej obiektów zabytkowych, które utraciły swoje walory historyczne bądź są w złym stanie technicznym lub/oraz
 • ujęcie w niej obiektów zabytkowych charakteryzujących się wartościami historycznymi,
  zlokalizowanych w granicach administracyjnych gminy Szydłowiec.

Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba dzieci/uczniów na 2017 rok

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-06 13:32:30

Akapit nr 1 - brak tytułu

1. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli:
 1. roczna 10.607,07 zł (słownie: dziesięć tysięcy sześćset siedem złotych 07/100)
 2. miesięczna – 883,92 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt trzy złote 92/100)
2. Statystyczna liczba dzieci w przedszkolach samorządowych (wg. stanu na dzień 30 września 2016 r.) - 260
 
3. Podstawowa kwota dotacji dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:
 1. roczna – 4.506,39 zł (słownie: cztery tysiące pięćset sześć złotych 39/100)
 2. miesięczna – 375,53 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć złotych 53/100)
4. Statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych ( wg. stanu na dzień 30 września 2016 r.) - 200
 
Podstawa prawna: Art. 89 d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Walczak Data wytworzenia informacji: 2017-04-05 10:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2017-04-06 13:32:30
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2017-04-06 13:34:09
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2017-04-06 13:34:09
Artykuł był wyświetlony: 6483 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-08 09:51:59

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Marszałek Województwa Mazowieckiego Data wytworzenia informacji: 2017-01-23 12:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Adam Struzik Data wprowadzenia do BIP 2017-02-08 09:51:59
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2017-02-08 09:53:06
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2017-02-08 09:53:06
Artykuł był wyświetlony: 8504 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja w sprawie potwierdzania własnoręczności podpisu świadków lub oświadczeń wnioskodawców do celów emerytalno-rentowych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-12-01 14:18:33

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe (Dz.U. Nr 237, poz. 1412) własnoręczność podpisu świadka i wnioskodawcy może potwierdzić:
 1. pracodawca,
 2. notariusz,
 3. konsul RP,
 4. pracownik oddziału bądź inspektoratu ZUS spisujący zeznania bądź odbierający oświadczenie wnioskodawcy.
Wobec powyższego brak jest podstaw prawnych dla dokonywania przez Burmistrza Szydłowca poświadczenia własnoręczności podpisu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.
Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Centrum Obsługi telefonicznej pod numerami telefonów: 801-400-987 (tel. stacjonarne) oraz 22 560-16-00 (tel. komórkowe oraz stacjonarne krajowe i zagraniczne), a także mailowo na adres .

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Janusz Pytlak Data wytworzenia informacji: 2015-12-01 13:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2015-12-01 14:18:33
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2015-12-01 14:21:47
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2015-12-01 14:21:47
Artykuł był wyświetlony: 26209 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu