ˆ

Komunikaty i ogłoszenia

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego "Piwnica Szydłowiecka"

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-11-24 10:14:54 Informacja ogłoszona dnia 2017-11-24 11:07:00 przez Robert Kamienik, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA
 
I przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego „Piwnica Szydłowiecka” o powierzchni 237,00 m2, mieszczącego się w piwnicach zabytkowego Ratusza Pl. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec, położonego na działce Nr 4298/2, KW RA1S/00016249/7, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej. Lokal wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną, przyłącze energetyczne, centralne ogrzewanie oraz przyłącze telefoniczne.
 
 • Cena wywoławcza miesięcznego czynszu netto za najem 1 m2 powierzchni wynosi 6,00zł. Do kwoty czynszu doliczony będzie podatek VAT według obowiązującej stawki. Czynsz płatny z góry w terminie do 10 dnia każdego miesiąca. Waloryzacja czynszu co roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Oprócz czynszu, Najemca będzie pokrywał koszty związane z eksploatacją lokalu tj. za zimną wodę i odprowadzanie ścieków oraz telefon. Najemca zobowiązany będzie we własnym zakresie do zawarcia umowy na dostawę energii elektrycznej, energii cieplnej oraz wywóz nieczystości i regulować należności.

Akapit nr 2 - brak tytułu

 • Nieruchomość jest wolna od długów, ciężarów i roszczeń osób trzecich.
 • Oferty w formie pisemnej na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu przetargu, w zamkniętych kopertach nie identyfikujących oferenta, należy składać w terminie do 22.12.2017r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego tj. kancelaria Urzędu Miejskiego w Szydłowcu Pl. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec z dopiskiem „PRZETARG NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWGO PIWNICA SZYDŁOWIECKA”.
 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 280,00zł na konto Gminy Szydłowiec nr 06 91290001 0090 0900 3317 0001 w Banku Spółdzielczym w Iłży Filia w Szydłowcu najpóźniej do dnia 18.12.2017r. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy Gminy Szydłowiec.
 • Pozostałe warunki przetargu, a także dokumenty, informacje i oświadczenia jakie winna spełnić oferta zamieszczone zostały w regulaminie przetargu.
 • Cześć jawna przetargu odbędzie się w dniu 22.12.2017 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Referatu Gospodarki Komunalnej ul. Słomiana 17 w Szydłowcu.
 • Kryterium oceny ofert: oferowana cena netto czynszu za najem 1m² powierzchni użytkowej lokalu, znaczenie 100 % .
 • Oferent jest zobowiązany do przeprowadzenia we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich prac wykończeniowych i adaptacyjnych oraz związanych z wyposażeniem lokalu użytkowego, w celu przystosowania go do prowadzenia działalności gastronomicznej.
 • Umowa najmu zostanie zawarta na czas określony 10 lat.
 • Skutki uchylania się od zawarcia umowy najmu:
Wadium przepada, a organizator może odstąpić od zawarcia umowy, jeżeli osoba, która przetarg wygra nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym przez organizatora do zawarcia umowy najmu.
 • Ogłaszający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.
 • Lokal można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu w Referacie Gospodarki Komunalnej w Szydłowcu, tel. 48/6178656.
Ogłoszenie, regulamin przetargu oraz istotne postanowienia przyszłej umowy najmu można pobrać ze strony internetowej www.bip.szydlowiec.pl i w Referacie Gospodarki Komunalnej ul. Słomiana 17 w Szydłowcu.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Krok Data wytworzenia informacji: 2017-11-22 12:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2017-11-24 10:14:54
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2017-11-24 11:07:00
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2017-11-24 11:07:00
Artykuł był wyświetlony: 762 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu