ˆ

Stanowisko ds. zamówień publicznych

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Stanowisko ds. zamówień publicznych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Do zadań Stanowiska do spraw Zamówień Publicznych należy:
 1. przygotowywanie projektów przepisów wewnętrznych i procedur zamówień,
 2. prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
 3. przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie o obowiązującym prawem i przyjętymi procedurami wewnętrznymi, na podstawie składanych przez komórki organizacyjne wniosków o wszczęcie postępowania, w tym:
  1. udział w pracach komisji przetargowych, a przypadku nie powołania komisja wykonywanie czynności związanych z przeprowadzanym postępowaniem, a zastrzeżonych dla komisji w przypadku jej powołania,
  2. przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, na podstawie opisu przedmiotu zamówienia przygotowanego przez komórkę organizacyjną zamawiającą dostawę, usługę lub robotę budowlaną,
  3. ustalanie kryteriów oceny ofert w porozumieniu z komórka organizacyjną zamawiającą dostawę, usługę lub roboty budowlane,
  4. wprowadzanie i przesyłanie on-line ogłoszeń o zamówieniu i udzieleniu zamówienia kierowanych do Biuletynu Zamówień Publicznych oraz do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej,
  5. sporządzanie wymaganej przepisami dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego po otwarciu ofert wraz z przygotowaniem i przełożeniem Burmistrzowi propozycji wyboru wykonawcy,
  6. prowadzenie korespondencji z wykonawcami,
  7. archiwizacja dokumentacji przetargowej,
  8. prowadzenie czynności związanych z zawarciem umowy z wybranym wykonawcą, poprzez dokonywanie wstępnej kontroli projektów umów przed przedłożeniem do ostatecznego zatwierdzenia radcy prawnemu,
  9. umieszczanie aktualnych informacji dot. toczących się postępowań przetargowych na stronie internetowej Urzędu, tj. ogłoszeń o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odpowiedzi na pytania wykonawców, informacji dot. zebrania wykonawców, decyzji o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego i innych,
 4. przygotowywanie innych dokumentów niezbędnych w procedurze zamówień publicznych,
 5. weryfikacja prawidłowości i kompletności dokumentacji sporządzonej w postępowaniach o zamówienie publiczne,
 6. sporządzanie i publikowanie wstępnej informacji o planowanych zamówieniach lub umowach ramowych 1
 7. sporządzanie sprawozdań z zakresu zamówień publicznych,
 8. prowadzenie instruktażu z zakresu zamówień publicznych dla pracowników Urzędu;
 9. prowadzenie korespondencji z Urzędem Zamówień Publicznych,
 10. prowadzenie kontroli w przedmiocie przestrzegania procedur zamówień publicznych w zakresie ustalonym przez Burmistrza,
 11. współpraca z Wydziałami w zakresie wspierania i powierzania zadań publicznych uprawnionym podmiotom w trybie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację: Dorota Kubiś Data wytworzenia informacji: 2015-08-18
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2015-09-10 12:26:22
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2015-09-10 12:27:20
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2015-09-10 12:27:20
Artykuł był wyświetlony: 1669 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu