ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W SZYDŁOWCU NA 2017 ROK

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-03 18:17:28

Akapit nr 1 - brak tytułu

STYCZEŃ
 1. Praca nad projektem uchwały dotyczącym dotacji dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Szydłowiec.
 2. Przedstawienie źródeł i ocena możliwości pozyskiwania środków z zewnętrznych źródeł na finansowanie zaplanowanych inwestycji na terenie Gminy Szydłowiec.
 3. Przyjęcie sprawozdań z prac poszczególnych komisji stałych Rady Miejskiej w Szydłowcu.
 4. Prace nad projektem uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznych przedszkoli oraz obwodów placówek oświatowych w Gminie Szydłowiec.
 5. Prace nad projektem uchwały w sprawie jubileuszu 590 – lecia nadania praw miejskich.
LUTY
 1. Sprawozdanie z wykonywania zadań dotyczących Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych.
 2. Kalendarz imprez sportowych na 2017 oraz zapoznanie się z aktualną działalnością i sytuacją finansową klubów sportowych działających na terenie Gminy Szydłowiec.
 3. Ocena i przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2016 r.
 4. Zadłużenie Gminy Szydłowiec – analiza długu.
 5. Prace nad projektem uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznych przedszkoli oraz obwodów placówek oświatowych w Gminie Szydłowiec.
 6. Analiza sprawozdania z działalności Referatu Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Szydłowcu.
MARZEC
 1. Ocena stanu technicznego ulic miejskich i dróg gminnych – posiedzenie wyjazdowe.
 2. Plany imprez, koncertów oraz festynów organizowanych przez Wydział Informacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Szydłowcu.
 3. Reforma oświaty: zmiana struktury organizacyjnej szkół i skutki finansowe w budżecie Gminy Szydłowiec.
KWIECIEŃ
 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za 2016 r. – wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Szydłowca.
 2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek za rok 2016.
 3. Ocena stanu zaawansowania prac nad zmianami istniejących planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Szydłowiec.
 4. Analiza oraz ocena działalności Gminnego Komendanta OSP w koordynacji działań placówek OSP oraz zabezpieczenia p.poż. na terenie Gminy Szydłowiec.
 5. Analiza i ocena działalności MOPS za 2016 r.
MAJ
 1. Ocena możliwości inwestycyjnych w podstrefie ekonomicznej i strefie gospodarczej (postępy i zmiany w ciągu ostatniego roku oraz propozycje ewentualnych nowych rozwiązań) wraz ze Społeczną Radą Gospodarczą.
 2. Ocena stanu sanitarno – epidemiologicznego na terenie Miasta i Gminy Szydłowiec.
 3. Zapoznanie się z projektem organizacyjnym szkół, prognoza demograficzna, analiza stanu zatrudnienia nauczycieli w placówkach oświatowych.
CZERWIEC
 1. Zapoznanie się z wynikami egzaminów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Szydłowiec.
 2. Stopień zaawansowania zaplanowanych do realizacji w 2017 roku inwestycji i remontów w Gminie Szydłowiec.
 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za 2016 rok.
LIPIEC
Przerwa urlopowa
SIERPIEŃ
 1. Informacja z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za I półrocze 2017 r.
 2. Analiza stanu przygotowania szkół, przedszkoli i żłobka do nowego roku szkolnego 2017/2018 – posiedzenie wyjazdowe.
 3. Przyjęcie informacji dotyczącej pozyskiwania środków zewnętrznych na zadania inwestycyjne w Gminie Szydłowiec.
 4. Ocena działalności spółek: Wodociągi i Kanalizacja oraz Ciepłownia Miejska.
WRZESIEŃ
 1. Analiza z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za I półrocze 2017 roku.
 2. Ocena stanu rolnictwa i potrzeb mieszkańców sołectw w Gminie Szydłowiec.
 3. Stopień zabezpieczenia szkół przed zagrożeniami przemocą rówieśniczą i przestępstwami wśród nieletnich, zakres współpracy Policji, MOPS-u, działania podejmowane w placówkach oświatowych w Gminie Szydłowiec.
 4. Prace nad nowelizacją uchwał o zagospodarowaniu odpadów komunalnych.
PAŹDZIERNIK
 1. Prace nad ustaleniami stawek podatków lokalnych na 2018 rok.
 2. Ocena realizacji i zaawansowania inwestycji ujętych w budżecie Gminy
 3. Szydłowiec na 2017 r. w tym z Funduszu Sołeckiego.
 4. Podsumowanie sportowego roku szkolnego na terenie Gminy Szydłowiec - posiedzenie wspólne z Gminną Radą Sportu.
LISTOPAD
 1. Prace nad projektem budżetu Gminy Szydłowiec na 2018 rok i Wieloletnią Prognozą Finansowa Gminy Szydłowiec na lata 2018-2030.
 2. Zaopiniowanie i uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2018 r.
GRUDZIEŃ
 1. Prace nad projektem budżetu Gminy Szydłowiec na 2018 rok i Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Szydłowiec na lata 2018-2030.
 2. Uchwalenie budżetu Gminy Szydłowiec na 2018 rok.
 3. Opracowanie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2018.
NA BIEŻĄCO
Opiniowanie spraw związanych z działalnością Rady Miejskiej w Szydłowcu oraz projektów uchwał i wniosków.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Łukasz Stasiak Data wytworzenia informacji: 2017-01-03 15:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marek Artur Koniarczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-01-03 18:17:28
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2017-01-03 18:31:36
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2017-01-03 18:31:36
Artykuł był wyświetlony: 749 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu